Jos Antoni (73) uit Amsterdam heeft zijn partnerpensioen omgezet en vertelt daarover.

Interview uit september 2020

'Mijn partner en ik genieten samen, ieder met ons eigen inkomen'

'Ik heb jaren bij Ballast Nedam gewerkt als werfbaas en daarvoor 30 jaar in de Amsterdamse haven. Geweldig werk. In 2011 ben ik met prepensioen gegaan en toen heb ik mijn opgebouwde partnerpensioen omgezet in ouderdomspensioen. In 1996 ben ik gescheiden, dus een groot deel van wat ik tot die tijd had opgebouwd aan ouderdoms- en partnerpensioen was voor mijn ex-vrouw. Daar had ik geen moeite mee, dat is de wet. Zij overleed in 2012. Toen werd het deel van mijn ouderdomspensioen waar zij recht op had weer toegevoegd aan mijn eigen pensioen. Sinds een paar jaar heb ik een nieuwe partner, maar die heeft zelf een goed pensioen. Dus nu genieten we samen, ieder met ons eigen inkomen.'

Partnerpensioen omzetten

Tijdens je werkende leven bouw je naast je eigen ouderdomspensioen een partnerpensioen op. Van dat bedrag krijgt je partner maandelijks een uitkering als jij overlijdt, ook als dat nog voor je pensioendatum is. Je kunt het partnerpensioen op je pensioendatum ook omzetten in ouderdomspensioen, dat wordt dan hoger. Dat kan bijvoorbeeld als je geen partner hebt, of als je partner zelf genoeg pensioen heeft opgebouwd. 

Omzetten is alleen mogelijk voor het partnerpensioen dat je vanaf 1 januari 2006 hebt opgebouwd. En heb je een partner, dan moet die wel toestemming geven. In Mijn Bouwpensioen kun je aangeven of je jouw ouderdomspensioen wilt verhogen met het partnerpensioen en zien wat je dan krijgt. Heb je hier definitief voor gekozen, dan kun je deze keuze niet meer veranderen.

Kijken wat partnerpensioen omzetten voor jou betekent?

Rekenvoorbeeld partnerpensioen omzetten*

Pim is 67 jaar en wil met pensioen. Hij heeft geen partner en wil zijn partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen. Zijn eigen ouderdomspensioen is €1.666 per maand. Het opgebouwde partnerpensioen is €1.166 per maand. 

Hij koopt ouderdomspensioen met zijn partnerpensioen. Ouderdomspensioen is duurder dan partnerpensioen. Hij krijgt dus minder extra ouderdomspensioen. Voor Pim betekent het opzetten van zijn partnerpensioen dat hij per maand €455 meer ouderdomspensioen krijgt. Opgeteld krijgt hij vanaf 67 jaar dan €2.121 per maand.

*Bij dit rekenvoorbeeld hanteren we brutobedragen. De berekening in deze voorbeeldsituatie is gebaseerd op de uitkering die je als deelnemer van bpfBOUW kunt ontvangen, exclusief AOW.