Ben je arbeidsongeschikt? Dan heb je misschien recht op arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) en/of premievrije pensioenopbouw bij bpfBOUW. Het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt voor mensen die op of na 1 januari 2006 arbeidsongeschikt zijn geworden.

Wat gebeurt met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt ben?

Bij arbeidsongeschiktheid kun je misschien toch pensioen opbouwen voor het deel dat je niet werkt, zonder premie te betalen. Dat is premievrije pensioenopbouw. De hoogte van de premievrije pensioenopbouw hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage. Ben je volledig arbeidsongeschikt? Dan is je premievrije pensioenopbouw maximaal 69 procent van het bedrag dat je opbouwde toen je nog werkte. Ben je minder arbeidsongeschikt? Dan is de premievrije pensioenopbouw ook minder. 

Hoeveel pensioenopbouw krijg je bij welke arbeidsongeschiktheidspercentage? Kijk voor een overzicht op bpfbouw.nl/premievrij.

Wat is vrijwillige voortzetting?

Je bouwt bij premievrije pensioenopbouw geen volledig pensioen op en bent geen deelnemer meer in de aanvullingsregeling 55 min. Het ontbrekende deel van je pensioen kun je wel zélf opbouwen. Je kiest dan voor vrijwillige voortzetting. Je kunt ervoor kiezen alleen de aanvullingsregeling voort te zetten of zowel de pensioenopbouw als aanvullingsregeling. Dit kun je maximaal 3 jaar doen. Je betaalt de pensioenpremie dan zelf. 

Kijk voor de voorwaarden en bereken je premie bij vrijwillige voortzetting op bpfbouw.nl/voortzetting.

Wanneer heb ik recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

Als je een WGA-vervolguitkering krijgt van UWV heb je misschien recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Hiervoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt zijn en ziek zijn geworden toen je werkte in de sector Bouwnijverheid, Natuursteenbedrijf, Timmerindustrie of Betonmortelindustrie.

Voor een volledig overzicht van de voorwaarden kijk je op bpfbouw.nl/ap.

Ik ben arbeidsongeschikt en wil vervroegd met ouderdomspensioen. Kan dat?

Ja, je kunt je ouderdomspensioen eerder dan je AOW-leeftijd laten ingaan. Ben je volledig arbeidsongeschikt en heb je premievrije pensioenopbouw? Dan heb je daar geen recht meer op. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, ontvang je arbeidsongeschiktheidspensioen of premievrije pensioenopbouw? Dan stoppen deze regelingen als je jouw ouderdomspensioen voor een hoger percentage laat ingaan dan je arbeidsgeschikt bent.

Kijk voor de voorwaarden en voorbeeldsituaties op bpfbouw.nl/vop.

Hoe vraag ik premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen aan?

Tegenwoordig hoef je dit niet meer zelf aan te vragen. BpfBOUW krijgt informatie over jouw arbeidsongeschiktheid van UWV. Daarna beoordeelt bpfBOUW of je recht hebt op premievrije pensioenopbouw en/of arbeidsongeschiktheidspensioen.

Heb je binnen 6 maanden na ingang van je WIA-uitkering niets gehoord over premievrije pensioenopbouw? Of binnen 6 maanden na ingang van je WGA vervolguitkering over arbeidsongeschiktheidspensioen? Neem dan contact met ons op. 

Met ingang van 1 juli 2017 is het arbeidsongeschiktheidsbeleid van bpfBOUW gewijzigd. Is je WIA-uitkering ingegaan op of na 1 juli 2017? Dan kijkt bpfBOUW naar jouw eerste ziektedag. Om premievrije pensioenopbouw en/of arbeidsongeschiktheidspensioen te krijgen, moet tot die dag pensioenpremie zijn betaald. Is je WIA-uitkering vóór 1 juli 2017 ingegaan? Dan kijkt bpfBOUW of pensioenpremie is betaald tot de dag waarop je WIA-uitkering inging.