mannen op bouwplaats

Jaaroverzicht 2022

BpfBOUW heeft zich in 2022 financieel goed ontwikkeld. We konden de pensioenen flink verhogen en zijn vooruitstrevend in verantwoord beleggen. Wij willen graag open zijn naar deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Daarom zetten we de belangrijkste ontwikkelingen van 2022 in dit jaaroverzicht voor je op een rij.

Pensioenen verhoogd in 2022

BpfBOUW streeft naar een waardevast pensioen. Dat betekent dat we de pensioenen willen laten meegroeien met de prijsstijging van ons land. We doen er alles aan om dit te bereiken. Per 1 januari 2022 zijn de pensioenen verhoogd met 1,76 %. De overheid heeft de regels voor de toeslagverlening in 2022 versoepeld. Hierdoor konden we de pensioenen per 1 juli 2022 nogmaals verhogen. De verhoging in 2022 was in totaal 2,57% (vanaf 1 juli 2022).

Waarde behouden

Het bestuur besloot om per 1 januari 2023 de pensioenen te verhogen met een percentage van maar liefst 14,52 %. Dit hebben we gedaan vanwege de inflatie, zo blijft de waarde van je pensioen behouden. Ook hadden we genoeg financiële ruimte om de pensioenen te verhogen.

We hebben de pensioenen nog nooit in 1 keer zoveel kunnen verhogen. Daar zijn we heel blij mee. Ondanks deze verhoging, hebben we nog steeds een stevige financiële basis. Dat gaat ons helpen bij de overgang naar het nieuwe pensioencontract. 

BpfBOUW zorgt voor

162.512

Deelnemers (werknemers die pensioen opbouwen)

330.098 

Ex-deelnemers (werknemers die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij bpfBOUW)

250.512 

Pensioengerechtigden (mensen die een uitkering van bpfBOUW krijgen)

16.323

Aangesloten werkgevers (werkgevers die zijn aangesloten bij bpfBOUW)
 

Voorzitters bpfBOUW over 2022

Voorzitters Eline Lundgren en Leon Ceelen laten zien hoe bpfBOUW ervoor staat en hoe het fonds het heeft gedaan in 2022.

Belangrijkste cijfers 2022

1 Beleidsdekkingsgraad 131,5%

De dekkingsgraad is een graadmeter die meet hoe het met een pensioenfonds gaat. Het geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen. Het laat ook zien of we genoeg geld hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

In 2022 is onze financiële positie verbeterd. Op 31 december 2022 was onze beleidsdekkingsgraad 131,5% (in 2021 was dit 119,3%). De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, per einde van de maand in 2022. De actuele dekkingsgraad was eind december 122,0%.

Lees meer over de maandelijkse dekkingsgraden.

2 Vermogen is gedaald 11,1 miljard euro

Het eigen vermogen van het fonds is gedaald van 15,7 miljard euro in 2021 naar 11,1 miljard euro eind 2022. Dat is een daling van 4,6 miljard euro. In 2021 was er een stijging van 8,1 miljard euro.

De daling van het vermogen kwam onder andere door onrust op de financiële markten, zoals door de consequenties van de oorlog in Oekraïne. Ook onze hoge indexatie speelde een rol. Deze indexatie hebben we per 1 januari 2023 doorgevoerd. Door de indexatie stegen de toekomstige verplichtingen met 6,6 miljard euro.

Er was ook een positief effect op het vermogen. Door de oplopende rente nam de waarde van de toekomstige verplichtingen van het fonds af. Alles bij elkaar opgeteld, leidde dat tot een totale waardedaling van het vermogen van 4,6 miljard euro.

3 Beleggingsrendement - 21,4%

Eind 2022 zijn onze beleggingen 21,4% minder waard geworden (in 2021 was er een stijging van 6,9%).

Ons belegd vermogen eind 2022 was 60,9 miljard euro (in 2021 was dit 77,9 miljard euro).

Gemiddeld haalden we over de laatste 5 jaar een rendement van 1,6% per jaar.

4 Uitkeringen 1,4 miljard euro

We keren verschillende soorten pensioen uit, zoals ouderdomspensioen en pensioen voor nabestaanden.

In 2022 keerden we in totaal 1,4 miljard euro uit (in 2021 was dit 1,3 miljard euro).

5 Totale premie 1,2 miljard euro

Werkgevers en werknemers betalen premies voor onze pensioenregeling en aanvullingsregelingen. In 2022 waren de premies in totaal 1,2 miljard euro (in 2021 was dit 1,0 miljard euro). 

BpfBOUW wil zoveel mogelijk digitaal communiceren

(Digitale) communicatie

Nieuw in 2022 was de introductie van ‘Overzicht & Inzicht’. Dit is een online hulpmiddel om inzicht te krijgen in de hoogte van het pensioen en in de verwachte uitgaven na pensionering.

BpfBOUW streeft ernaar om zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Bovendien kiezen ook steeds meer deelnemers om hun post digitaal te ontvangen. Dit ging om een stijging van 30 %. Daar zijn we blij mee. Daarnaast is ook het bezoek op de website gestegen met 30 % in vergelijking met 2021.

BpfBOUW is trots op de mensen die werken in de bouw. We willen iedereen die bij ons pensioen opbouwt en heeft opgebouwd, helpen met genoeg geld voor later. We laten dat graag in deze korte video aan je zien.

App voor gepensioneerden

Gepensioneerden die in het buitenland wonen, zijn verplicht om elk jaar door te geven of ze nog leven. Dit is nodig om hun uitkering te blijven ontvangen. Deze gepensioneerden kunnen nu een app gebruiken waarmee zij dit makkelijk en snel kunnen doen. Dit is een grote verbetering, want eerst kon dit alleen per e-mail of brief. 

Overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Op basis van het nieuwe pensioenakkoord moeten sociale partners en bpfBOUW uiterlijk per 1 januari 2027 de pensioenregeling en bijbehorende financiële opzet hebben aangepast. In de nieuwe regeling is de premie het uitgangspunt. Elke maand betalen jouw werkgever en jij de pensioenpremie. Deze premies worden belegd. Hoeveel pensioen je krijgt hangt dus af van de beleggingsresultaten. Ook gaat het pensioen meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, gaat het pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch minder, dan gaat het eerder omlaag. 

Samen staan we sterk

Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel willen we vasthouden aan onze visie over pensioen. We willen een collectief, solidair vormgegeven pensioenstelsel. Dit betekent dat we samen de financiële risico's als overlijden en arbeidsongeschikt met elkaar delen.

Het levert een goed pensioen op voor de mensen in de bouw. Het bestuur van bpfBOUW doet er alles aan om dit zo te houden. Ook als we overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel.. De komende jaren grijpen we dit soort uitdagingen met beide handen aan. Hierbij werken we nauw samen met onze sociale partners. 

man met rol op schouder

Betere begeleiding bij het maken van keuzes

De wetgeving voor pensioenen wordt uitgebreid. Pensioenfondsen, zoals bpfBOUW, zullen deelnemers nog beter moeten begeleiden bij het maken van keuzes over hun pensioen.  Dat betekent onder andere dat relevante informatie over je pensioen goed vindbaar en duidelijk moet zijn. Bijvoorbeeld over momenten waarop je belangrijke keuzes moet maken over je pensioen. Zoals bij trouwen, stoppen met werken of overlijden. En dat we zeker willen weten of je goed begrijpt wat de gevolgen zijn van jouw keuzes.

BpfBOUW vindt deze keuzebegeleiding een positieve ontwikkeling. Want dit past goed bij de ambitie van het fonds om een betrokken pensioengids te zijn. Als per 1 juli 2023 de nieuwe pensioenregels ingaan, gaan we de keuzebegeleiding in al onze communicatie doorvoeren. Zo ga je verandering zien op bijvoorbeeld MijnBouwpensioen en op je UPO.

BPFBOUW WIL EEN GOEDE EN BETAALBARE PENSIOENREGELING HOUDEN

Lagere premie in 2023

De premie in 2022 bedroeg 26,0 % (in 2021 was dit 25,0 %).  De premie voor 2023 is vastgesteld op 25,8 %. 

BpfBOUW streeft ernaar om ook in de toekomst een goede en betaalbare pensioenregeling te houden voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt, of al een pensioen van ons ontvangt.

Na deze video weet je wat indexatie is en hoe dit wordt bepaald.