Deelnemers willen dat bpfBOUW verantwoord belegt. En oog heeft voor de toekomst van de aarde en de maatschappij. BpfBOUW staat daar 100% achter: van de 50 grootste pensioenfondsen in Nederland, is bpfBOUW het op 1 na duurzaamst. Bestuurslid Kees Bastiaansen legt uit hoe ons pensioenfonds de wereld positief beïnvloedt. 'Met ruim 70 miljard euro kunnen we het verschil maken.'

Artikel uit juli 2021

Kees Bastiaansen, bestuurder bij bpfBOUW

Verantwoord beleggen

We hebben in het voorjaar van 2020 onderzoek onder deelnemers gedaan. Daar kwam uit dat deelnemers willen dat bpfBOUW verantwoord belegt. Daarom hebben we het beleid rondom verantwoord beleggen aangepast’, vertelt bestuurslid Kees Bastiaansen. ‘Daarnaast hebben we ook gesproken met werkgevers, experts uit de bouwsector, universiteiten en maatschappelijke organisaties.’

Thema's

Uit deze gesprekken van het bestuur kwam een aantal belangrijke thema’s naar voren: klimaatverandering, goede arbeidsomstandigheden en circulariteit. Circulariteit wil zeggen dat grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde behouden. Ze kunnen worden hergebruikt. Kees Bastiaansen: ‘Deze 3 thema’s vormen de basis van het vernieuwde Verantwoord Beleggen-beleid van bpfBOUW.’

Pensioenen uitkeren

‘Ons belangrijkste doel van beleggen is zorgen dat we goede pensioenen kunnen blijven uitkeren. Bij elke belegging kijken we naar wat die belegging kan opleveren, het risico, de kosten én duurzaamheid. Kopen we bijvoorbeeld aandelen van een bedrijf? Dan kijken we hoe dat bedrijf omgaat met het milieu, of de arbeidsomstandigheden goed zijn en of het duurzaam te werk gaat. Wij willen met onze beleggingen wereldwijd bijdragen aan een duurzamere manier van wonen, werken en leven.’

Verschil maken

BpfBOUW deelt de bedrijven waarin het belegt in als ‘koploper’, ‘belofte’ of ‘achterblijver’. Bastiaansen: ‘Sinds 2020 beleggen we alleen nog maar in koplopers en beloften. Koplopers voldoen aan al onze eisen. En die worden steeds strenger. Beloften zijn bedrijven die we kunnen aanzetten tot verbetering. We gaan met ze in gesprek: hoe kunnen jullie koploper worden? We beleggen in totaal ruim
€ 70 miljard. Dus je begrijpt dat we best wel invloed kunnen uitoefenen. En verschil kunnen maken.’

Ontwerp woonzorgcentrum Villa Verde in Harderwijk

Oogsten

‘Verschil kunnen we ook maken op de bouwplaats. We investeren bijvoorbeeld in duurzame vastgoedprojecten. Zoals in Harderwijk. Daar is een oud kantoorgebouw verbouwd tot een woonzorgcentrum: Villa Verde. Dit is het eerste woonzorgcentrum van Nederland zonder afval van bouwmateriaal. 90% van de materialen in het bestaande gebouw is niet weggegooid, maar ‘geoogst’ om opnieuw te gebruiken. Nieuwe onderdelen zijn zo gemaakt dat ze helemaal te recyclen zijn. Bovendien kan het gebouw in de toekomst makkelijk een andere functie krijgen. Daar is in het ontwerp rekening mee gehouden. En het is natuurlijk energiezuinig. Alles bij elkaar een mooi voorbeeld van circulair bouwen.’

Bouwplaatsen

BpfBOUW heeft ook aandacht voor een veilige bouwplaats en voor de mensen die er werken. ‘We willen bijvoorbeeld bijdragen aan het opleiden van personeel. Daarom hebben we een doel gesteld voor de Nederlandse bouwplaatsen waarin we beleggen. We streven ernaar dat in 2025 gemiddeld
7 tot 8% van het personeel daar een opleidingsplek heeft. En dat er gemiddeld 1 persoon werkt met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het buitenland sluiten we ons aan bij internationale standaarden.’

Beleggingsresultaat

Of verantwoorde beleggingen genoeg opleveren? BpfBOUW denkt dat die op de lange termijn juist meer opleveren. Duurzame bedrijven hebben namelijk meer kans om in de toekomst beter te presteren dan niet-duurzame bedrijven. Bastiaansen: ‘De cijfers van 2020 laten zien dat we goede keuzes maken. Corona zorgde in maart wereldwijd voor een grote daling van de waarde van beleggingen. Maar onze beleggingen herstelden zich snel. Afgelopen jaar hebben we op elke €100 die we hadden belegd, €8,90 verdiend. Dat is een prima resultaat.’