Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid. Ook let het bestuur op een goede uitvoering van de pensioenregeling en is het eindverantwoordelijk voor de beleggingen. Het bestuur heeft veertien leden. Zes leden komen uit werkgeversorganisaties. Drie leden komen uit werknemersorganisaties. Er zijn drie leden namens de pensioengerechtigden. Daarnaast zijn er twee onafhankelijke bestuursleden.

Missie

BpfBOUW zorgt voor een degelijke pensioenuitvoering. Dit doen we voor en samen met alle deelnemers, werkgevers en anderen verbonden aan de sectoren van de bouwnijverheid. Wij zijn betrokken, degelijk, toegankelijk en daadkrachtig. Zo bouwen we samen aan een inkomen voor nu, straks en later.

Kees Bastiaansen

Kees Bastiaansen
Bestuurder sinds 2015
Namens Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
Financiële Commissie
Secretaris

Alfred Boot

Alfred Boot
Bestuurder sinds 2021
Namens Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
Commissie Pensioenzaken, Reglementen en Communicatie

Leon Ceelen

Leon Ceelen
Bestuurder sinds 2018
Namens Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
Commissie Algemene Zaken
Voorzitter namens werkgevers

Paul van Gent

Paul van Gent
Bestuurder sinds 2023
Namens Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
Commissie Vermogensbeheer en Balansmanagement

Regina Schoutsen
Bestuurder sinds 2017
Namens Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven
Financiële Commissie

Leon Verweij
Bestuurder sinds 2024
Namens de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) en Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
Commissie Pensioenzaken, Reglementen en Communicatie

Corhilde van Beijeren

Corhilde van Beijeren
Bestuurder sinds 2021
Namens CNV
Commissie Pensioenzaken, Reglementen en Communicatie

Emiel Deuling

Emiel Deuling
Bestuurder sinds 2021
Namens FNV
Commissie Vermogensbeheer en Balansmanagement

Eline Lundgren

Eline Lundgren
Bestuurder sinds 2021
Namens FNV
Commissie Algemene Zaken
Voorzitter namens werknemers en pensioengerechtigden

Norma van den Berg

Norma van den Berg
Bestuurder sinds 2019
Commissie Vermogensbeheer en Balansmanagement 

Miranda Blomberg

Miranda Blomberg
Bestuurder sinds 2015
Commissie Pensioenzaken, Reglementen en Communicatie
Secretaris

Carola Steenmeijer

Carola Steenmeijer
Bestuurder sinds 2021
Risico Commissie

Carolien van Eggermond

Carolien van Eggermond
Bestuurder sinds 2017
Commissie Vermogensbeheer en Balansmanagement

Hans Snijders

Hans Snijders
Bestuurder sinds 2017
Risico Commissie

Beslissingen van het bestuur hebben vaak gevolgen voor veel mensen. Daarom nemen zij die beslissingen zorgvuldig en vragen zij andere instanties om advies. Voor het bestuur een beslissing neemt, overleggen zij in ieder geval met:

Adviserend actuaris

Een adviserend actuaris is iemand die precies kan uitrekenen wat de risico's zijn van een beslissing. Bij sommige beslissingen moet het bestuur verplicht de mening van de adviserend actuaris vragen. Omdat de reglementen dat voorschrijven. In andere gevallen vraagt het bestuur de adviserend actuaris om advies omdat zij dit zelf nodig vindt.
 

Uitvoeringsorganisaties

APG doet de administratie van bpfBOUW. En het vermogensbeheer. Het beheer van de beleggingen in vastgoed doet Bouwinvest. We noemen APG en Bouwinvest uitvoerders. We spreken ieder jaar een jaarplan en een begroting af met onze uitvoerders. Zij houden het bestuur vervolgens op de hoogte van wat ze doen. Het bestuur krijgt ieder kwartaal een rapport van de uitvoerders.