Adviseurs en commissies

 Eigenaar staat in houtzagerij

Onze organisatie bestaat uit adviseurs en commissies die er voor zorgen dat wij ons werk goed doen.

We hebben diverse commissies die ons bestuur ondersteunen en advies geven. Daarnaast hebben we een klachtencommissie en een Adviescommissie Awb.

Namens werkgevers

 • Drs. ing. C.A.J. Bastiaansen

Namens werknemers en pensioengerechtigden

 • E. Lundgren

Download

Namens werkgevers

 • Drs. C.A.J. Bastiaansen (voorzitter)
 • R.M. Schoutsen AAG

Download

Namens pensioengerechtigden

 • Drs. M.A. Blomberg

Namens werkgevers

 • Mr. L.J.H. Ceelen (voorzitter)
 • drs. A.A. Boot

Namens werknemers

 • C.H. van Beijeren

Download

Onafhankelijke deskundige tevens voorzitter

 • J.H.G. Snijders MBA

Namens pensioengerechtigden

 • Drs. C. Steenmeijer RA

Download

Namens pensioengerechtigden

 • Mr. N. van den Berg CPE CPV

Namens werkgevers

 • Ir. P.G.E. van Gent (voorzitter)

Namens werknemers

 • E. Deuling 

Onafhankelijke deskundige

 • Drs. C.A.M. van Eggermond MBA (expert)
 • Dr. P.M.A. Eichholtz (adviseur)
 • Prof. dr. R.M. Salomons (adviseur)

Download

De drie leden van de klachtencommissie zijn in dienst van de uitvoerder van de pensioenregeling APG:

 • Drs. J.A. Buskens CPC (voorzitter)
 • Mr. C.J.L. Hagers (secretaris)
 • Drs. J. Pol (algemeen lid)

Downloads

De adviescommissie Awb adviseert het bestuur over ingediende bezwaren. Het bestuur neemt uiteindelijk een besluit. De adviescommissie Awb bestaat uit drie leden.

 • Mr. R.A.A. Duk (voorzitter)
 • Mr. B.W. Koopmans (secretaris)
 • M. Lalta AAG (algemeen lid)

De procedure die de adviescommissie Awb gebruikt, is beschreven in het reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken.

Downloads

In verband met de IORP II wetgeving heeft bpfBOUW drie sleutelfuncties ingevuld: de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie. Er zijn drie sleutelfunctiehouders aangesteld:

 • Risicobeheerfunctie: J.H.G. Snijders MBA
 • Interne auditfunctie: drs. J.H.C.A. van der Wijst RA RE
 • Actuariële functie: drs. K. Kuster