Adviseurs en commissies

 Eigenaar staat in houtzagerij

Het bestuur van BpfBOUW wordt ondersteund door verschillende adviseurs en commissies. Dankzij die adviezen kunnen we ons werk nog beter uitvoeren. Zo weet je zeker dat je pensioen bij ons in goede handen is. Lees hieronder wat elke commissie doet en wie er in zit.

De Commissie Algemene Zaken voorziet het bestuur van algemeen beleidsadvies. 

Namens werkgevers

 • Mr. L.J.H. Ceelen

Namens werknemers en pensioengerechtigden

 • E. Lundgren

Download

Namens werkgevers

 • Drs. C.A.J. Bastiaansen (voorzitter)
 • R.M. Schoutsen AAG

Download

De commissie Pensioenzaken, Reglementen en Communicatie (PRC) adviseert het bestuur over onder andere toetsing van de uitvoerbaarheid van het pensioencontract en de aanpassing van reglementen.

Namens pensioengerechtigden

 • Drs. M.A. Blomberg

Namens werkgevers

 • Drs. A.A. Boot
 • vacature

Namens werknemers

 • C.H. van Beijeren (voorzitter)

Download

De Risico Commissie adviseert het bestuur op het gebied van integraal risicomanagement (IRM). Daaronder valt financieel risicomanagement, niet-financieel risicomanagement en compliance.

Onafhankelijke deskundige tevens voorzitter

 • J.H.G. Snijders MBA

Namens pensioengerechtigden

 • Drs. C. Steenmeijer RA

Download

De commissie Vermogensbeheer en Balansmanagement (VBB) adviseert het bestuur op het gebied van vermogen. Het gaat dan onder andere over beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering, monitoring en evaluatie.

Namens pensioengerechtigden

 • Mr. N. van den Berg CPE CPV

Namens werkgevers

 • Ir. P.G.E. van Gent (voorzitter)

Namens werknemers

 • E. Deuling 

Onafhankelijke deskundige

 • Drs. C.A.M. van Eggermond MBA (expert)
 • Dr. P.M.A. Eichholtz (adviseur)
 • Prof. dr. R.M. Salomons (adviseur)

Download

Het kan natuurlijk voorkomen dat je het niet met ons eens bent. Bijvoorbeeld over de hoogte van je pensioenuitkering. Of over de betaling van je premie. In dat geval kan je terecht bij de klachtencommissie. Ze verdiepen zich in je klacht en stemmen over een besluit. De klantencommissie bestaat uit drie leden, die in dienst zijn van de uitvoerder van de pensioenregeling APG.
 

 • Drs. J.A. Buskens CPC LLB (voorzitter)
 • Mr. J. Zuurbier (secretaris)
 • Drs. J. Pol (algemeen lid)

Downloads

Lees meer over het indienen van een klacht.

De adviescommissie Awb adviseert het bestuur, wanneer iemand bezwaar indient tegen een vrijstellingsbesluit. Deze adviescommissie bestaat uit drie leden, die door het bestuur benoemd worden.
 

 • Mr. R.A.A. Duk (voorzitter)
 • Mr. B.W. Koopmans (secretaris)
 • M. Lalta AAG (algemeen lid)

De procedure die de adviescommissie Awb gebruikt, is beschreven in het reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken.

Downloads

Sinds 2017 is er een Europese richtlijn voor pensioenfondsen van kracht. Deze wetgeving heet IORP II en stelt aanvullende eisen. Eén van die eisen is het aanstellen van drie sleutelfuncties. Deze functionarissen controleren hoe we ons beleid uitvoeren en rapporteren dat vervolgens aan het bestuur en de Raad van Toezicht.
 

 • Risicobeheerfunctie: J.H.G. Snijders MBA
 • Interne auditfunctie: drs. E. Mulder RA RO (interim tot eind 2023)
 • Actuariële functie: drs. K. Kuster