De regels voor pensioen die er nu zijn passen niet meer bij deze tijd. Het is bijvoorbeeld heel lastig de pensioenen te verhogen. En ze passen niet meer bij een tijd waarin mensen vaak van baan veranderen. Daarom worden de regels voor pensioen aangepast. Wat is de planning van de invoering? En wat ga je daarvan merken?

Artikel uit Bouwpensioen maart 2022

1. Het wetsvoorstel in 2022

Op dit moment ligt het voorstel voor advies bij de Raad van State. Hierna gaat het nog door de Tweede en Eerste Kamer. Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit gaat zien weten we nog niet. Er moeten nog veel knopen worden doorgehakt. 

Wat we wel weten: als het economisch goed gaat, gaat het pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch minder, dan gaat het eerder omlaag. Schommelingen worden wel zo goed mogelijk opgevangen. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke spaarpot voor mindere tijden. Dat noemen we de solidariteitsreserve. En pensioen wordt persoonlijker. Je kunt straks zien hoe jouw eigen pensioenpotje eruitziet en zich ontwikkelt. Maar niet alles verandert. We blijven samen pensioen opbouwen en risico’s delen. En als je met pensioen gaat, krijg je je leven lang pensioen. 

2. De voorbereidingen in 2022-2025

Omdat het pensioenstelsel straks verandert, moeten werkgeversorganisaties, vakbonden en ons bestuur zich voorbereiden op keuzes. Hoe ziet de regeling eruit, hoe hoog wordt de premie en wat betekenen de veranderingen voor de deelnemers? Als deelnemer of gepensioneerde merk je hier weinig van, behalve als er aandacht aan wordt besteed in de media natuurlijk.

3. De wet gaat in per 2023

Een deel van de nieuwe wet gaat waarschijnlijk op zijn vroegst per 1 juli 2023 in. Dan mag je bijvoorbeeld als je met pensioen gaat maximaal 10% van je pensioen in 1 keer laten uitbetalen (dit is helaas uitgesteld - waarschijnlijk vanaf 1 januari 2024). Dat noemen we het ‘bedrag ineens’. Maak je gebruik van het bedrag ineens? Dan wordt je maandelijkse pensioenuitkering daarna wel lager. Dat komt doordat er dan minder geld overblijft in je persoonlijke pensioenpot.

4. De invoering en overgang in 2025-2026

Achter de schermen wordt alles op orde gebracht om de nieuwe regeling goed te kunnen uitvoeren. Maar wat betekenen deze veranderingen precies voor jou? Welke keuzes heb je en wat is de invloed daarvan op jouw pensioen? Als het zo ver is, gaan we dit heel duidelijk uitleggen. Zodat je weet wat bepaalde keuzes voor jou betekenen. Je kunt dan jouw financiële planning aanpassen als dat nodig is.

5. De afspraken gelden op zijn laatst in 2027

Op zijn laatst 1 januari 2027 moet bpfBOUW werken volgens de nieuwe afspraken.

Hoeveel pensioen heb jij opgebouwd?

Let op: het doel van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet vanaf juli 2023 in te laten gaan. Of dit lukt, hangt van verschillende factoren af. Er wordt nog volop aan de wet gewerkt. We houden je via onze website en in Bouwpensioen magazine op de hoogte van de ontwikkelingen.