Je betaalt elke maand premie om pensioen op te kunnen bouwen. Dit doe je niet alleen. Je werkgever betaalt ook voor jouw pensioen. Hoe hoog is de premie? En wie betaalt wat?

Artikel uit januari 2022

De pensioenpremie voor de basisregeling is 26%

Wij berekenen de premie over jouw brutosalaris. Maar níet over je hele salaris. Dit komt doordat een deel van je totale pensioen bestaat uit AOW. En AOW krijg je van de overheid op je AOW-leeftijd. Het deel van je salaris waarover je geen premie betaalt noemen we 'bodemloon'. Je bouwt hier ook geen pensioen over op.

Het bodemloon trekken we af van jouw salaris. De pensioenpremie is 26% van het bedrag dat overblijft. 

De verdeling van de premie hangt af van je functie en cao

Je ziet hieronder per sector de premieverdeling tussen werkgever en werknemer. Voor je werkgever is dit de minimale bijdrage aan jouw pensioenpremie. Sommige werkgevers betalen meer. Dit hangt af van afspraken die ze maken met hun werknemers. Je werkgever mag niet minder betalen.

Om de voorbeelden duidelijker te maken zijn de percentages hierboven afgerond. Meer informatie over de premie en percentages vind je hier.

 

Werk je in de Timmerindustrie? Dan betaalt je werkgever in ieder geval ongeveer 69% van jouw pensioenpremie. Werk je in de sector Bouw en ben je geen UTA-medewerker? Dan is dit sowieso ongeveer 63%. Het deel van de premie dat je werkgever niet betaalt, betaal jij zelf. Je werkgever houdt dit in op jouw loon.

 

Je ziet op jouw loonstrook hoeveel je maandelijks betaalt voor je pensioen. Hoeveel je werkgever betaalt, staat er niet op. Heb je vragen over jouw pensioenpremie? Ga dan met je werkgever in gesprek.

Hoeveel pensioen heb jij opgebouwd?

Door premie te betalen bouw je verschillende soorten pensioen op

Voor jezelf bijvoorbeeld ouderdomspensioen. Maar dat is niet alles. Je bouwt ook partnerpensioen op. Dat is voor je partner als jij overlijdt. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Dat is verzekerd en hoef je niet op te bouwen. Samen noemen we dit nabestaandenpensioen. 

 

Word je arbeidsongeschikt? Dan krijg je mogelijk premievrije pensioenopbouw. En je komt misschien in aanmerking voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Het is afhankelijk van jouw cao of je arbeidsongeschiktheidspensioen kunt krijgen. Je betaalt daar dan apart premie voor. Lees meer over wat je krijgt in jouw pensioenregeling.