Je bouwt op verschillende manieren inkomen voor later op. Nu bouw je pensioen op bij bpfBOUW. Maar misschien heb je ook pensioen bij andere pensioenfondsen opgebouwd. En je krijgt later AOW. Hoeveel krijg je dan in totaal ongeveer als je met pensioen gaat? 

Artikel uit februari 2021

Je kunt op 3 manieren pensioen opbouwen

  1. Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit krijg je van de overheid.
  2. Pensioen via je werkgever(s).
  3. Extra pensioen dat je zelf regelt.

Dit noemen we de 3 pensioenpijlers.

Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl voor een schatting van je pensioen

Dit is met AOW en opbouw via je werkgever(s). Dat is het pensioen uit pijler 1 en 2. Je ziet bij de vooruitblik 3 verschillende schattingen van je maandelijkse pensioenbedrag:

Je ziet zo het pensioen waarop je later ongeveer uit lijkt te komen:

  • in de verwachte situatie. Het gaat dan zoals verwacht met de economie;
  • als het meezit. Het gaat dan lang beter met de economie dan verwacht;
  • als het tegenzit. Het gaat dan lang minder met de economie dan verwacht.

Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke prijsstijgingen in de toekomst. Je ziet in de verwachte situatie dus wat je pensioen later waard is. Uitgangspunt is dat je blijft werken tot je 67ste. En dat je op dezelfde manier pensioen opbouwt. 

 

Let op: Het (verwachte) maandelijkse netto pensioenbedrag van bpfBOUW is hoger op mijnpensioenoverzicht.nl dan in Mijn Bouwpensioen. Dit komt door vakantietoeslag. Dat is onderdeel van je pensioen. Je ontvangt die toeslag apart. En je betaalt hier apart belasting over. De berekening van mijnpensioenoverzicht.nl houdt daar geen rekening mee. Verder zie je in Mijn Bouwpensioen jouw pensioen vanaf je AOW-leeftijd. Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je het bedrag vanaf je 67ste. Je vindt meer informatie over de berekening op mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe hoog is jouw pensioen bij bpfBOUW?

Wanneer zit het mee of tegen?

De berekening van de geschatte pensioenbedragen hangt af van veel zaken. Hierbij houdt mijnpensioenoverzicht.nl bijvoorbeeld rekening met: 

  • hoge of lage rente;
  • meevallende of tegenvallende beleggingen; 
  • stijgende of gelijkblijvende prijzen.

Je kunt zelf extra pensioen opbouwen

Bijvoorbeeld met levensverzekeringen (lijfrenten en koopsommen) of door middel van banksparen. Dat is pensioen uit pijler 3. Je kunt ook kijken of je extra geld opzij kunt zetten. Het pensioen dat je zelf regelt, zie je niet terug op mijnpensioenoverzicht.nl. Maar als je zelf extra pensioen opbouwt, is het later wel onderdeel van je totale pensioen.  

Je weet pas wat je echt krijgt als je met pensioen gaat

De verschillen tussen de mogelijke pensioenbedragen op mijnpensioenoverzicht.nl worden wel kleiner als je dichterbij je pensioen komt. Is je pensioen nog ver weg? Dan kan er meer gebeuren waardoor de bedragen veranderen. En zijn de verschillen tussen de bedragen groter. 

 

Je vindt jouw pensioen uit pijler 1 en 2 op mijnpensioenoverzicht.nl. Jouw pensioenopbouw bij bpfBOUW zie ook je in Mijn Bouwpensioen. Extra pensioen dat je zelf opbouwt, zie je bij je verzekeraar of bank.