Wil je vóór je pensioenleeftijd van 67 jaar stoppen met werken? Dan kun je je ouderdomspensioen eerder laten ingaan. Later kan ook. Jan Dirkson (69) uit Limmen ging eerder met pensioen.

Hoeveel krijg jij als je eerder met pensioen gaat?

Het pensioen van Jan Dirkson (69) ging ruim twee jaar eerder in

'Met 63 jaar ben ik gestopt met werken, op aanraden van de bedrijfsarts. Jemig, dat was wat. Ik kan slecht stilzitten. Maar als ik was doorgegaan, had ik nu misschien wel in een rolstoel gezeten.

Mijn werk was mijn lust en mijn leven. Ik zat in de weg- en waterbouw. Als monteur plaatste ik onder meer pompen in bouwputten en tunnels. Dat werk vergt veel van je. Maar ik ben geboren en getogen op de boerderij, dan ben je gewend aan hard werken. Mijn eerste baan was op de melkauto: melk ophalen bij de boeren en naar de fabrieken brengen. Het was een sport om in één keer zoveel mogelijk melkbussen te dragen. 

Ik ben graag met mijn handen bezig. Maar op een gegeven moment kreeg ik last van mijn rug. ‘Wat loop je raar’, zei mijn baas. De huisarts constateerde een hernia, en een fikse ook. Ik mocht 5 weken niet bukken. Na een halfjaar zat ik opnieuw in de Ziektewet. Elke keer had ik wel iets. Ik stopte met werken en mijn pensioen ging ruim twee jaar eerder in.

Mijn inkomen zakte wel iets, maar mijn vrouw werkte het eerste jaar nog. En ons huis is afbetaald. We kunnen de vaste lasten nog steeds makkelijk opbrengen. Een paar jaar terug hebben we zelfs een caravan gekocht, waarmee we af en toe weggaan. Ik ben de trotse opa van 5 kleinkinderen. Maandag is onze vaste oppasdag. Mijn dochter is schapenhouder met 1.300 schapen. Toen zij zwanger was, heb ik het werk van haar overgenomen. Mijn achterbuurman van 85 heeft ook schapen, hem help ik ook. Ik sta elke dag zo rond half 7 op, anders kom ik tijd tekort.’

Eerder met pensioen

Wil je vóór je pensioenleeftijd van 67 jaar stoppen met werken, dan kun je je ouderdomspensioen eerder laten ingaan. Voorwaarde is dat je pensioenopbouw niet onder de afkoopgrens (€ 594,89 bruto in 2023) ligt. Dit is het pensioen dat via de werkgever is opgebouwd.

Eerder stoppen heeft effect op de hoogte van je maandelijkse pensioenuitkering: die wordt lager dan wanneer je tot 67 jaar doorwerkt. Dat heeft twee oorzaken. Om te beginnen bouw je geen pensioen meer op over de jaren die je eerder stopt. Bovendien moet bpfBOUW het pensioen over een langere periode uitsmeren. Nog twee zaken hebben effect op je inkomen. In de periode voor je 67e krijg je misschien nog geen AOW. Als je van 1958 of later bent, komt dat op zijn vroegst vanaf je 67e. Verder profiteer je in deze jaren nog niet van het lagere belastingtarief dat ingaat op je AOW-leeftijd. Op dat moment hoef je geen AOW-premie meer te betalen. 

Voer je in Mijn Bouwpensioen de gewenste pensioenleeftijd in, dan zie je welke maandelijkse uitkering je van bpfBOUW kunt verwachten. Zelf kun je op een rij zetten welke uitgaven je verwacht als je met  pensioen gaat (woonlasten, auto, maar ook bijvoorbeeld reizen). Zo kun je bepalen of de pensioeninkomsten hoog genoeg zijn.'

Later met pensioen

Als het fysiek gaat en je veel plezier in je werk hebt, kun je ook besluiten wat langer door te werken. Dan stel je je pensioendatum uit tot maximaal je 70e. Dat heeft een gunstig effect op de hoogte van je ouderdomspensioen. De uitkering gaat omhoog, omdat bpfBOUW je pensioen over een kortere periode uitbetaalt. Het is niet zo dat je in die extra jaren ook nog extra pensioen opbouwt, dat stopt vanaf je 67e.

Rekenvoorbeeld: eerder met pensioen*

Werknemer Bert is 64 jaar en wil zijn ouderdomspensioen eerder laten ingaan. Eigenlijk zou het op zijn 67e ingaan en €1.417 per maand bedragen. Nu begint de uitkering ongeveer 3 jaar eerder en in die periode bouwt Bert ook geen pensioen meer op. Daardoor krijgt hij 18% minder pensioen (volgens de geldende percentages van 2023). Vanaf zijn 64e krijgt hij €1.162,- per maand.

Rekenvoorbeeld: later met pensioen*

Stel dat Bert 67 jaar is en nog een jaar wil doorwerken. Zijn ouderdomspensioen wordt dan pas vanaf zijn 68e uitgekeerd. Wel stopt de pensioenopbouw vanaf 67 jaar. Als zijn ouderdomspensioen later ingaat, wordt het pensioen over een kortere periode uitgekeerd. Hierdoor gaat zijn pensioenuitkering omhoog. Het ouderdomspensioen van Bert gaat 1 jaar later in, waardoor het (volgens de geldende percentages van 2023) met 8% wordt verhoogd. Dat komt neer op €1.530,- per maand.

*Bij de rekenvoorbeelden hanteren we brutobedragen. De berekeningen in deze voorbeeldsituaties zijn gebaseerd op de uitkering die je als deelnemer van bpfBOUW kunt ontvangen, exclusief AOW. Het (deels) eerder of later laten ingaan van jouw pensioen heeft invloed op de hoogte van je pensioenuitkering. Hoeveel hoger of lager jouw pensioen wordt, hangt af van verhogings-/verlagingspercentages. Deze percentages zijn flexibel en kunnen per jaar verschillen. Ter verduidelijking van de voorbeeldsituaties zijn deze percentages afgerond. In werkelijkheid kunnen exacte bedragen afwijken van de voorbeeldberekening. In Mijn Bouwpensioen bereken je jouw mogelijkheden met de actuele percentages.