Dekkingsgraad stijgt naar 126%

Goede beleggingsresultaten eerste kwartaal 2024
18 april 2024

De actuele dekkingsgraad steeg in het eerste kwartaal van dit jaar naar 126%. Dit kwam vooral door de uitstekende stemming op de aandelenbeurzen. Dit zorgde voor een rendement van 10,1% op onze aandelenbeleggingen. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we apart moeten houden (vermogen) en het geld dat we moeten uitgeven aan de toekomstige pensioenen (verplichtingen). Als de dekkingsgraad 100% is, dan kunnen we alle pensioenen uitbetalen. Naast de actuele dekkingsgraad gebruiken we de zogenoemde beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over 12 maanden). De beleidsdekkingsgraad nam met 0,6 procentpunt toe.

Vermogen meer toegenomen dan verplichtingen

De totale waarde van onze pensioenverplichtingen nam in het eerste kwartaal toe met 0,1 miljard euro en bedroeg eind maart 52,8 miljard euro. Over dezelfde periode nam de totale waarde van ons vermogen met 1,2 miljard euro tot 66,5 miljard euro. Omdat het vermogen meer toenam dan de verplichtingen stijgt de actuele dekkingsgraad.

Vertrouwen in AI en ‘zachte landing’

Net zoals eind 2023 was er begin 2024 sprake van een uitstekende stemming onder aandelenbeleggers. Dat leidde tot hogere waarderingen van aandelen. Beleggers lijken vertrouwen te hebben in een ‘zachte landing’; ze denken dat de economie vertraagt zonder dat we in een recessie terechtkomen. Het vertrouwen neemt verder toe door de goede prestaties van bedrijven die producten leveren voor kunstmatige intelligentie (AI).

Positief rendement Nederlands vastgoed

De Nederlandse vastgoedportefeuille behaalde een positief totaalrendement in het eerste kwartaal. In de internationale vastgoedportefeuille was een licht negatief rendement zichtbaar.

Lees meer over onze beleggingen
Meer weten?

Je leest meer informatie over onze verplichtingen en bezittingen in ons persbericht en de feiten bij het persbericht.