Dekkingsgraad daalt door dalende rente

Goed beleggingsrendement
25 januari 2024

De actuele dekkingsgraad daalde in het 4e kwartaal van 2023 met 4,9% naar 123,9%. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de gedaalde rente. Tegelijkertijd behaalden we een goed beleggingsrendement van 10,7%.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we apart moeten houden (vermogen) en het geld dat we moeten uitgeven aan het toekomstige pensioen (verplichtingen). Als de dekkingsgraad 100% is, dan kunnen we alle pensioenen uitbetalen. Naast de actuele dekkingsgraad gebruiken we de zogenoemde beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over 12 maanden). De beleidsdekkingsgraad daalde in dezelfde periode met 0,5%

Vermogen neemt minder toe dan verplichtingen, daling actuele dekkingsgraad

Het afgelopen kwartaal nam het vermogen minder toe dan de verplichtingen. Dat zorgde ervoor dat de actuele en beleidsdekkingsgraad daalden. De belangrijkste oorzaak hiervoor was de daling van de rente. Die was sterker dan de stijging van het vermogen.

Goede resultaten op de beurs

In het 4e en laatste kwartaal van 2023 deden de beleggingen het goed. We behaalden een beleggingsrendement van 10,7%. Het pensioenvermogen steeg met 6,2 miljard euro naar 65,3 miljard euro. De beleggingscategorieën ‘Aandelen ontwikkelde markten’ en ‘aandelen opkomende markten’ behaalden positieve resultaten.

Lichte waardedaling vastgoed

De Nederlandse vastgoedportefeuille liet in het totaalbeeld een licht verlies zien in het laatste kwartaal van 2023. Daar staat tegenover dat de internationale vastgoedportefeuille een positieve bijdrage leverde aan het resultaat.

Lees meer over onze beleggingen

Meer weten?

Je leest meer informatie over onze verplichtingen en bezittingen in ons persbericht en de feiten bij het persbericht.