GIP gestart: nieuwe Geschilleninstantie Pensioenfondsen voor deelnemers

30 januari 2024

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) gestart. Je kunt bij GIP terecht als je er samen met bpfBOUW niet uitkomt. De Ombudsman Pensioenen is sinds 1 januari onderdeel van GIP.

Wij doen ons best om jouw klacht op een goede manier op te lossen. Maar het kan zijn dat je toch ontevreden bent met onze reactie op jouw klacht.

Mogelijk kun je dan een geschil bij GIP indienen. GIP is onafhankelijk. De organisatie bemiddelt en oordeelt bij geschillen tussen pensioenfondsen en hun deelnemers. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Het indienen van een geschil bij GIP

Je kunt alleen bij GIP terecht als je eerst de volledige interne klachtenprocedure van bpfBOUW hebt doorlopen. Verder moet jouw geschil gaan over de toepassing of uitvoering van het pensioenreglement.

Als je een geschil bij GIP neerlegt, kijkt GIP of zij jouw geschil in behandeling kan nemen. Je vindt meer informatie op de website van Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.