Gewijzigde regels voor het verhogen van de pensioenen

17 januari 2024

We proberen ieder jaar de pensioenen te verhogen. Hierbij volgen we de regels in ons toeslagbeleid.  Per 1 januari 2024 wijzigen regels in ons toeslagbeleid. Als de prijzen in een jaar zijn gedaald, verlengen we de periode waarover we de ontwikkeling van de prijzen berekenen met een jaar. 

Wat betekent dit?

We konden de pensioenen per 1 januari 2024 niet verhogen omdat de prijzen tussen september 2022 tot en met september 2023 daalden. Dat bleek uit berekeningen van het CBS. De prijzen daalden tussen september 2022 tot en met september 2023 met 1,39%.

Door de wijziging van de regels in het toeslagbeleid, kijken we voor het verhogen van de pensioenen per 1 januari 2025 naar de ontwikkeling van de prijzen tussen september 2022 tot en met september 2024.

Vraag & antwoord

Om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen, kijken we naar de ontwikkeling van de prijzen in een vastgestelde periode. Die periode noemen we de referteperiode. In ons toeslagbeleid staat wat de referteperiode is.

We gebruiken hiervoor de cijfers die het CBS deelt. BpfBOUW kijkt naar de afgeleide CPI. Die bedroeg in september 2022 127,63 en in september 2023 125,85. Uit de berekening (125,85/127,63) - 100% volgt een prijsontwikkeling van –1,39%.

We proberen de pensioenen te verhogen door de ontwikkeling van de prijzen te volgen. Bij een daling van de prijzen mogen wij de pensioenen niet verlagen. Dit is dan ook niet gebeurd per 1 januari 2024. Maar door de verlenging van de referteperiode nemen we deze daling van de prijzen wel mee bij het bepalen van de (mogelijke) verhoging per 1 januari 2025.

Meer informatie

Zoals elk jaar besluiten we eind november of we de pensioenen kunnen verhogen. Je leest hier meer over ons toeslagbeleid.