Het verhogen van uw pensioen

Bouwvakker bezig met het aanbrengen van isolatie

Wij doen ons best uw pensioen ieder jaar te verhogen. Zo proberen we uw opgebouwde pensioen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we hierna verhogen van uw pensioen. Verhoging is alleen mogelijk als onze financiële situatie dit toelaat. Ons bestuur beoordeelt elk jaar of uw pensioen volledig, gedeeltelijk of niet kan worden verhoogd.

Twee verhogingen in 2022

Als we uw pensioen verhogen, doen we dit 1 keer per jaar. 2022 was een uitzondering. We hebben namelijk niet alleen per 1 januari uw pensioen verhoogd, maar ook per 1 juli 2022. Dit was mogelijk omdat de overheid de pensioenregels had versoepeld.

Verhoging over de afgelopen 10 jaren

U vraagt zich misschien af of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu. Dat hangt af van de verhoging van uw pensioen en de stijging van de prijzen. Voor de stijging van de prijzen kijken we naar gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afgelopen jaren stegen de prijzen en uw pensioen als volgt:

JaarVerhoging van uw pensioen*Stijging van de prijzen**
202314,52%17,16%
20222,57%
2,57%
20210,00%
0,99%
20200,26%
1,64%
20191,07%1,47%
20180,59%1,47%
20170,00%0,00%
20160,00%0,39%
20150,20%0,57%
20140,28%1,08%


* Verhogingen gelden per 1 januari van elk jaar behalve voor 2022. In 2022 is uw pensioen per 1 januari en per 1 juli verhoogd. De totale verhoging voor 2022 is 2,57%.
** Voor de verhoging van uw pensioen kijken wij naar de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS. Wij kijken naar de periode van september tot september van het jaar ervoor. Dit is de verhoging volgens onze ambitie.

 

Toekomstige verhogingen

Elk jaar kijken we of uw pensioen kan worden verhoogd. BpfBOUW betaalt toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. Voor het verhogen van uw pensioen moeten we voldoen aan strenge eisen. Een verhoging van uw pensioen is alleen mogelijk als de financiële situatie van bpfBOUW dit toelaat. Kijk op bpfbouw.nl/dekkingsgraad om te zien wanneer wij uw pensioen kunnen verhogen.

Verlagen van uw pensioen

De afgelopen jaren hebben wij uw opgebouwde pensioen niet verlaagd. Maar dat kan wel gebeuren als de dekkingsgraad onder een bepaalde grens komt. Kijk op bpfbouw.nl/dekkingsgraad om te zien wanneer wij uw opgebouwde pensioen mogelijk moeten verlagen.

Gegeven en niet-gegeven verhogingen

In eerdere jaren kon bpfBOUW de pensioenen niet altijd volledig verhogen. De pensioenen stegen dus niet altijd evenveel als de prijzen. U ziet dit in de tabel hierboven.

Een voorbeeld: Tussen september 2019 en september 2020 stegen de prijzen met 0,99%. Daarom wilden we uw pensioen in 2021 met 0,99% verhogen: de ‘gewenste verhoging’. Maar in 2021 konden we de pensioenen niet verhogen omdat de beleidsdekkingsgraad daarvoor te laag was. Daarom staat onder ‘gegeven verhoging’ 0,00%. Het verschil tussen de stijging van de prijzen en het (niet) stijgen van de pensioenen is in 2021 dus 0,99%. U ziet dat onder ‘niet-gegeven verhoging’.

Opmerkingen bij de tabel:

  • Bouwt u nu pensioen op bij bpfBOUW? Dan bent u een actieve deelnemer. Doet u dat niet meer? Dan bent u een ‘niet-actieve deelnemer’ of ‘pensioengerechtigde’.
  • De niet-gegeven verhoging is uitgedrukt als percentage van uw pensioen. Let op: het betreft maximale percentages. Het percentage dat voor u geldt, hangt af van hoe lang en wanneer u pensioen opbouwt bij bpfBOUW. In het algemeen geldt: hoe langer u al pensioen bij ons opbouwt, hoe hoger uw totale niet-gegeven verhoging.
  • Tot 2013 hing de gewenste verhoging af van de gemiddelde loonstijging binnen de aangesloten sectoren. Vanaf 1 januari 2013 kijkt bpfBOUW voor de gewenste verhoging naar de stijging van de prijzen.
  • De niet-gegeven verhogingen per 1 januari 2009 en 2010 zijn voor een deel komen te vervallen. Volgens de huidige regels van bpfBOUW vervallen niet-gegeven verhogingen niet meer.
  • De totaal niet-gegeven verhoging is voor pensioengerechtigden en niet-actieve deelnemers hoger dan voor actieve deelnemers. Dit komt doordat actieve deelnemers op 1 januari 2014 en 2015 meer verhoging ontvingen. Die verhoging is betaald van ontvangen premies.
  • Vanaf 1 januari 2013 is de verhoging van het arbeidsongeschiktheidspensioen gelijk aan de verhoging voor pensioengerechtigden en niet-actieve deelnemers. Eerder verschilde dit per cao.

Voor actieve deelnemers

 

Voor pensioengerechtigden en niet-actieve deelnemers

De afgelopen jaren konden wij de pensioenen niet altijd volledig verhogen. Op 1 januari 2023 was de niet-gegeven verhoging voor actieve deelnemers opgelopen tot maximaal 14,34%. Wij proberen deze achterstand in verhogingen goed te maken. U ziet op bpfbouw.nl/dekkingsgraad wanneer wij de pensioenen kunnen verhogen. En daarmee de achterstand in verhogingen goed kunnen maken.

De afgelopen jaren konden wij de pensioenen niet altijd volledig verhogen. Op 1 januari 2023 was de niet-gegeven verhoging voor gepensioneerden en niet-actieve deelnemers opgelopen tot maximaal 14,72%. Wij proberen deze achterstand in verhogingen goed te maken. U ziet op bpfbouw.nl/dekkingsgraad wanneer wij de pensioenen kunnen verhogen. En daarmee de achterstand in verhogingen goed kunnen maken.

U vindt hieronder per cao de maximaal niet-gegeven verhoging van uw pensioen op 1 januari 2023. Wij proberen deze achterstand in verhogingen goed te maken.
U ziet op bpfbouw.nl/dekkingsgraad wanneer wij de pensioenen kunnen verhogen. En daarmee de achterstand in verhogingen goed kunnen maken.

Cao Bouw/Afbouw/Natuursteen: maximaal 11,89%
Cao Timmer: maximaal 12,44%
Cao Mortel: maximaal 8,46%

Wilt u weten wat dit betekent voor uw pensioen? U kunt met vragen over uw pensioen altijd bij onze klantenservice terecht. Of bij een consulent van de vakbond als u bij ons pensioen opbouwt of al pensioen ontvangt. Ook als u geen lid van de vakbond bent. In een persoonlijk gesprek krijgt u informatie op maat.