Toeslagbeleid

Bouwvakker bezig met het aanbrengen van isolatie

Een toeslag betekent een verhoging van je pensioen. We proberen je pensioen elk jaar iets te verhogen. Want door je inkomen (zoveel mogelijk) mee te laten groeien met de stijging van de prijzen, blijft je koopkracht op peil. Een verhoging is echter alleen mogelijk als onze financiële situatie dit toelaat. BpfBOUW bepaalt elk jaar of je pensioen volledig, gedeeltelijk of niet kan worden verhoogd.

Geen verhoging in 2024

Het bestuur van bpfBOUW heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2024 niet te verhogen. Om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen, kijken we onder andere naar de ontwikkeling van de prijzen. Wij gebruiken hiervoor de cijfers van het CBS. De prijzen daalden tussen september 2022 en september 2023 met gemiddeld 1,39%. In ons beleid staat dat we bij een daling van de prijzen de pensioenen niet verhogen.

Verhoging per 1 jan 2023: 14,52%

BpfBOUW heeft de pensioenen vanaf 1 januari 2023 met 14,52% verhoogd. We hadden voldoende financiële ruimte voor deze verhoging. We konden dit doen omdat onze dekkingsgraad hoog genoeg was om je pensioen te verhogen.

Twee verhogingen in 2022

Normaal gesproken verhogen we je pensioen een keer per jaar. 2022 was een uitzondering, omdat de overheid de pensioenregels toen heeft versoepeld. We verhoogden je pensioen zowel per 1 januari 2022 als per 1 juli 2022. De niet-verleende verhoging per 1 januari 2022 is alsnog per 1 juli 2022 verleend.

Verhoging over de afgelopen 10 jaren

Het verhogen van je pensioen is nodig om je koopkracht op peil te houden. Daardoor kan je in de toekomst evenveel kopen met je inkomen als nu. Wanneer de prijzen in de winkels stijgen door inflatie, zal dus ook je loon of pensioen mee moeten groeien. In onderstaande tabel zie je per jaar de stijging van je pensioen bij bpfBOUW en van de prijzen (cijfers CBS).

JaarVerhoging van je pensioen *Stijging van de prijzen
20240,00%-1,39%
202314,52%17,16%
20222,57%2,57%
20210,00%
0,99%
20200,26%
1,64%
20191,07%1,47%
20180,59%1,47%
20170,00%0,00%
20160,00%0,39%
20150,20%0,57%
20140,28%1,08%

 

* Voor de verhoging van je pensioen kijken wij naar de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS. Wij kijken naar de periode van afgelopen september tot september van het jaar ervoor. Dit is de maatstaf voor onze ambitie. De maatstaf voor de verhoging van je pensioen in 2024 is negatief. De verhoging van je pensioen is daarom 0%. Wij verlengen de referteperiode met (in beginsel) één jaar.

Toekomstige verhoging

Elk jaar kijken we of we je pensioen volledig, gedeeltelijk of niet kunnen verhogen. Alleen als onze (beleids)dekkingsgraad hoog genoeg is, mogen we volgens de wet je pensioen verhogen. Een goed rendement en een hoge rente draagt bij aan een hoge (beleids)dekkingsgraad.

Toekomstige verlaging

BpfBOUW heeft de pensioenen nog nooit verlaagd. Toch kan dat gebeuren als onze (beleids)dekkingsgraad te laag is. Dat is bijvoorbeeld mogelijk bij een zware economische crisis, als de rendementen op beleggingen erg slecht zijn.

Gegeven en niet-verleende verhogingen

In onderstaande tabel zie je het verschil tussen de beoogde verhoging en onze uitgevoerde verhoging. De beoogde verhoging is gelijk aan de stijging van de consumentenprijzen (CBS).

Sinds 2009 kon bpfBOUW de pensioenen niet altijd volledig mee laten stijgen met de prijzen. Hoe groot het verschil dat jaar is zie je in de kolom niet-verleende verhoging. Die verschillen bij elkaar opgeteld zie je in de kolom totaal niet-verleende verhoging.

  Actieve deelnemers  Pensioengerechtigden en slapers  
 Beoogde verhogingVerleende verhogingNiet-verleende verhogingTotaal
niet-verleende verhoging
Verleende verhogingNiet-verleende verhogingTotaal
niet-verleende verhoging
01-01-20061.15%1.15%0.00%0.00%1.15%0.00%0.00%
01-01-20071.74%1.74%0.00%0.00%1.74%0.00%0.00%
01-01-20082.52%2.52%0.00%0.00%2.52%0.00%0.00%
01-01-20093.28%0.72%2.56%0.75%0.00%3.28%0.75%
01-01-20102.26%1.45%0.81%1.13%1.45%0.81%1.13%
01-01-20111.35%0.00%1.35%0.00%2.50%0.00%1.35%
01-01-20121.03%0.00%1.03%3.55%0.00%1.03%3.55%
01-01-20132.14%0.00%2.14%5.77%0.00%2.14%5.77%
01-01-20141.08%0.28%0.80%6.62%0.00%1.08%6.91%
01-01-20150.57%0.20%0.37%7.01%0.15%0.42%7.36%
01-01-20160.39%0.00%0.39%7.43%0.00%0.39%7.78%
01-01-20170.00%0.00%0.00%7.43%0.00%0.00%7.78%
01-01-20181.47%0.59%0.88%8.38%0.59%0.88%8.73%
01-01-20191.47%1.07%0.40%8.81%1.07%0.40%9.16%
01-01-20201.64%0.26%1.38%10.31%0.26%1.38%10.67%
01-01-20210.99%0.00%0.99%11.40%0.00%0.99%11.77%
01-01-20222.57%1.76%0.81%12.30%1.76%0.81%12.68%
01-01-20220.00%0.79%-0.79%11.40%0.79%-0.79%11.77%
01-01-202317.16%14.52%2.64%14.34%14.52%2.64%14.72%
01-01-20240.00%0.00%0.00%14.34%0.00%0.00%14.72%

Opmerkingen bij de tabel:

  • De groep actieve deelnemers bouwen pensioen op. De groep pensioengerechtigden en niet-actieve deelnemers doen dat niet meer.
  • De niet-verleende verhoging is een percentage van je pensioen. Let op: het betreft maximale percentages. Hoe langer je al pensioen bij ons opbouwt, hoen hoger je totale niet-verleende verhoging.
  • Tot 2013 hing de beoogde verhoging af van de gemiddelde loonstijging binnen de aangesloten sectoren. Vanaf 2013 kijken we voor de beoogde verhoging naar de stijging van de consumentenprijzen.
  • De niet-verleende verhogingen van 2009 en 2010 zijn deels komen te vervallen. Volgens het huidige beleid van bpfBOUW kunnen niet-verleende verhogingen niet meer vervallen.
  • De totaal niet-verleende verhoging is voor niet actieve deelnemers hoger dan voor actieve deelnemers. Dit komt doordat actieve deelnemers in 2014 en 2015 meer verhoging ontvingen. Die verhoging is betaald van ontvangen premies.
  • Vanaf 2013 is de verhoging van het arbeidsongeschiktheidspensioen gelijk aan de verhoging voor pensioengerechtigden en niet-actieve deelnemers. Eerder verschilde dit per cao.

Voor pensioengerechtigden en niet-actieve deelnemers

Voor actieve deelnemers

 

De afgelopen jaren konden we je pensioen niet altijd volledig verhogen. Per 1 januari 2024 is de niet-verleende verhoging voor actieve deelnemers opgelopen tot maximaal 14,34%. Onze financiële positie bepaalt of en wanneer we deze achterstand  goed maken. Wanneer we de pensioenen kunnen verhogen wordt bepaald door onze (beleids)dekkingsgraad.

De afgelopen jaren konden we je pensioen niet altijd volledig verhogen. Per 1 januari 2024 is de niet-verleende verhoging voor gepensioneerden en niet-actieve deelnemers opgelopen tot maximaal 14,72%. Onze financiële positie bepaalt of en wanneer we deze achterstand  goed maken. Wanneer we de pensioenen kunnen verhogen wordt bepaald door onze (beleids)dekkingsgraad.

Ben je invalide of arbeidsongeschikt? Ook jouw pensioen konden we de afgelopen jaren niet altijd volledig verhogen. De maximale niet-verleende verhoging per 1 januari verschilt per cao: de achterstand in verhogingen goed kunnen maken.

Bouw/Afbouw/Natuursteen: maximaal 11,89%
Timmer: maximaal 12,44%
Mortel: maximaal 8,46%

Onze financiële positie bepaalt of en wanneer we deze achterstand  goed maken. Wanneer we de pensioenen kunnen verhogen wordt bepaald door onze dekkingsgraad.

Wil je weten wat ons toeslagenbeleid en de niet-gegeven verhogingen in de toekomst voor je pensioen betekenen? Voor vragen over je pensioen kun je gerust contact met ons opnemen.