Nieuwe werkgeversvoorzitter bpfBOUW

De heer D.J. (Dick) Verhoeven wordt op 1 november namens de werkgeversorganisaties de nieuwe voorzitter van bpfBOUW. Hij volgt hiermee de heer J. Ruis op, die na ruim zes jaar terugtreedt uit het bestuur. BpfBOUW is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en waardevolle bijdrage.

De heer Verhoeven heeft veel bestuurlijke ervaring. Als dagelijks bestuurslid van Bouwend Nederland, de grootste vereniging van bouw- en infrabedrijven, is hij vertrouwd met de collectieve en paritaire regelingen in de bouw. Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn zeer content dat de heer Verhoeven deze rol bij bpfBOUW op zich wil nemen.

18-10-2019