999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Overlijden

Misschien denk je liever niet na over de dood. Toch is het goed om te weten dat je ook pensioen opbouwt voor als je overlijdt. Dit pensioen is voor je nabestaanden.

Als je overlijdt krijgt je partner meestal een partnerpensioen, je eventuele ex-partner bijzonder partnerpensioen. En je kinderen een wezenpensioen. We leggen het kort uit in de video hieronder. 

Wil je weten hoeveel pensioen je voor je nabestaanden achterlaat? Op Mijn Bouwpensioen of op je jaarlijkse pensioenoverzicht zie je hoeveel (bijzonder) partnerpensioen en wezenpensioen je hebt opgebouwd. Zo kunnen je nabestaanden uitrekenen of ze goed kunnen rondkomen als je overleden bent. Bijvoorbeeld of ze de hypotheek of huur nog kunnen betalen.

Voor nabestaanden

Is je (ex-)partner overleden? Dan kun je een (bijzonder) partnerpensioen aanvragen. Heb je recht op een (bijzonder) partnerpensioen dan krijg je dit voor de rest van je leven. Wel kan de hoogte van het bedrag wijzigen als je 65 jaar wordt. Dit is afhankelijk van de periode waarin je partner het (bijzonder) partnerpensioen heeft opgebouwd.

Is je ouder overleden? En ben je jonger dan 18 jaar of, als je nog studeert, jonger dan 27 jaar? Dan kun je een wezenpensioen aanvragen. De hoogte van het bedrag kan hoger worden als je andere ouder ook overlijdt. Je krijgt wezenpensioen totdat je 18 jaar wordt. En als je nog studeert totdat je 27 jaar wordt.

Bekijk in dit stappenplan hoe je in 4 stappen je nabestaandenpensioen aanvraagt.

  • Wij horen van de gemeente dat je overleden bent. Jouw nabestaanden hoeven hier niets voor te doen.
  • Binnen een maand na de melding van je overlijden ontvangen je nabestaanden van ons een aanvraagformulier. Daarin staat hoe hoog het (bijzonder) partnerpensioen en het wezenpensioen is.

Let op!

Als je in het buitenland woont, is het wel nodig dat je nabestaanden jouw overlijden aan ons doorgeven.

Werk je in de bouw?

Dan krijgt je partner na je overlijden partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is de som van:

  • 70% van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tot 1 januari 2018,
  • het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd vanaf 1 januari 2018,
  • het partnerpensioen dat je zou hebben opgebouwd bij ongewijzigde voortzetting van de deelneming vanaf de maand volgend op het overlijden tot de pensioenleeftijd.

Werk je niet meer in de bouw?

Je partner krijgt dan het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd toen je nog in de bouw werkte.

Lees meer over partnerpensioen.

We snappen dat je geldzaken zo goed mogelijk voor je kind(eren) wilt regelen. Je kind krijgt tot 18 jaar wezenpensioen. Als kinderen studeren krijgen ze dat tot hun 27e jaar. Je kind moet dan wel ieder jaar bewijzen dat het nog studeert.

Lees meer over wezenpensioen

Je ex-partner heeft recht op een deel van je partnerpensioen en ontvangt dit levenslang. Dit noemen wij ‘bijzonder partnerpensioen’. Je ex-partner krijgt na je overlijden het bijzonder partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot de officiële scheidingsdatum. Je kunt afwijkende afspraken maken in het echtscheidingsconvenant. Het bijzonder partnerpensioen stopt als je ex-partner overlijdt.

Meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel?

Klik op de button of kijk op bpfbouw.nl/vernieuwd-pensioenstelsel