Partnerpensioen

Partnerpensioen is het geld dat uw partner van ons krijgt als u overlijdt. Uw partner krijgt dit geld ook als u vóór uw pensioen overlijdt.

Met 'partner' bedoelen wij:   

 • uw echtgenoot of echtgenote;
 • de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap heeft;
 • de persoon met wie u een samenlevingsovereenkomst heeft. Dit moet door een notaris zijn opgesteld.

 • Werkt u in de bouw?
  Uw partner krijgt na uw overlijden het partnerpensioen. Het partnerpensioen bestaat uit: 70% van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot 1 januari 2018, het partnerpensioen dat u vanaf 1 januari 2018 heeft opgebouwd en wat u had kunnen opbouwen vanaf overlijden tot 67 jaar. 
 • Werkt u niet meer in de bouw?
  Uw partner krijgt dan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd toen u nog in de bouw werkte.
 • Bent u al met pensioen?
  Uw partner krijgt dan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd totdat u met pensioen ging. En is ook afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt toen u met pensioen ging. Bijvoorbeeld als u heeft gekozen om een deel van uw partnerpensioen om te zetten naar een hoger ouderdomspensioen.

  Op Mijn Bouwpensioen of op uw jaarlijkse pensioenoverzicht ziet u hoe hoog uw partnerpensioen is.

Middelloonregeling

Rood = ouderdomspensioen
Blauw = nabestaandenpensioen

Neemt u deel aan de pensioenregeling bij bpfBOUW vanaf 1 januari 2006? Dan bouwt u het volgende partnerpensioen op:

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Vanaf 2018 bouwt u jaarlijks over een deel van uw salaris 1,3125% partnerpensioen op. Van 2006 tot 2018 bouwde u jaarlijks 70% van het ouderdomspensioen aan partnerpensioen op.

Hieronder leest u de belangrijkste aandachtspunten:

 • Op pensioendatum kunt u uw ouderdomspensioen verhogen met uw vanaf 1 januari 2006 opgebouwde partnerpensioen. U kiest dan voor volledige verhoging of geen verhoging. Uw keuze kan niet meer worden gewijzigd.
 • De looptijd van het partnerpensioen voor uw partner is levenslang.

Lees meer over pensioenopbouw.

 • Als u eerder stopt met werken heeft dat ook gevolgen voor de hoogte van uw partnerpensioen. Hoeveel? Dat ziet u op de opgave die u van ons krijgt als u uw pensioen aanvraagt.
 • Woont u ongehuwd samen (met samenlevingscontract) en bouwt u geen pensioen meer op bij bpfBOUW? Of bouwde u geen pensioen meer op toen u met pensioen ging? Dan is uw partnerpensioen lager. Als u overlijdt, krijgt uw partner alleen het partnerpensioen opgebouwd vanaf 2006.

Uw ex-partner heeft recht op een deel van uw partnerpensioen en ontvangt dit levenslang. Dit noemen wij ‘bijzonder partnerpensioen’. Uw ex-partner krijgt na uw overlijden het bijzonder partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot de officiële scheidingsdatum. U kunt afwijkende afspraken maken in uw echtscheidingsconvenant.
Het bijzonder partnerpensioen vervalt bij overlijden van uw ex-partner.

In eerdere regelingen van bpfBOUW stonden soms andere regels voor (bijzonder) partnerpensioen. Hieronder vindt u de belangrijkste verschillen.

Bouwpensioen2000

Rood = ouderdomspensioen

Dit was de pensioenregeling van bpfBOUW van 2000 tot 2006. Heeft u hieraan deelgenomen? 

 • Dan heeft u in deze periode geen (bijzonder) partnerpensioen opgebouwd. Als u met pensioen gaat kunt u uw tussen 2000 en 2006 opgebouwde ouderdomspensioen verlagen en daarmee het partnerpensioen verhogen.
 • Is uw (ex-)partner meer dan 10 jaar jonger dan u? Dan krijgt uw (ex-)partner minder (bijzonder) partnerpensioen (ontstaan vanuit uitruil op pensioendatum). Wij korten het (bijzonder) partnerpensioen met 2,5% voor elk jaar dat uw (ex-)partner meer dan 10 jaar jonger is. Is het leeftijdsverschil tussen u en uw (ex-)partner bijvoorbeeld 12 jaar? Dan korten wij het (bijzonder) partnerpensioen met 2 x 2,5 = 5%. Voor het bijzonder partnerpensioen geldt dat de scheiding na uw pensioendatum heeft plaatsgevonden.

Loonafhankelijke Pensioenregeling (LAP-regeling)

Rood = ouderdomspensioen
Blauw = nabestaandenpensioen

Dit was de pensioenregeling van bpfBOUW van 1987 tot 2000. Heeft u hieraan deelgenomen?

 • Uw partner ontvangt na uw overlijden tot zijn/haar 65ste een hoger partnerpensioen dan na zijn/haar 65ste. De LAP-regeling kent namelijk een tijdelijk (hoger) partnerpensioen tot de leeftijd van 65 jaar van uw partner.
 • U kunt het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd op pensioendatum niet uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
 • Als u komt te overlijden na beëindiging van deelname aan de pensioenregeling, keert bpfBOUW alleen het partnerpensioen uit dat u heeft opgebouwd in de pensioenregelingen vóór 1 januari 2000.
 • Woont u ongehuwd samen (met samenlevingscontract) dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen uit de pensioenregelingen van vóór 1 januari 2000 als:
  - u geen actief deelnemer bent bij overlijden;
  - u geen actief deelnemer was toen u met pensioen ging.
 • In de regelingen van vóór 1 januari 2006 (dus ook in de LAP-regeling) hebben ongehuwd samenwonenden (met samenlevingscontract) geen recht op bijzonder partnerpensioen. 
 • Is uw (ex-)partner meer dan 10 jaar jonger dan u? Dan krijgt uw (ex-)partner minder partnerpensioen. Wij korten het partnerpensioen met 2,5% voor elk jaar dat uw (ex-)partner meer dan 10 jaar jonger is. Is het leeftijdsverschil tussen u en uw (ex-)partner bijvoorbeeld 12 jaar? Dan korten wij het partnerpensioen met 2 x 2,5 = 5%.

Dagafhankelijke Pensioenregeling (DAP-regeling)

Rood = ouderdomspensioen
Blauw = nabestaandenpensioen

Heeft u deelgenomen aan deze pensioenregeling van bpfBOUW tot 1987?

 • U kunt het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd, op pensioendatum niet uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen.
 • Woont u ongehuwd samen (met samenlevingscontract) dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen uit de pensioenregelingen van vóór 1 januari 2000 als:
  - u geen actief deelnemer bent bij overlijden;
  - u geen actief deelnemer was toen u met pensioen ging.
 • In de regelingen van vóór 1 januari 2006 (dus ook in de DAP-regeling) hebben ongehuwd samenwonenden (met samenlevingscontract) geen recht op bijzonder partnerpensioen.