Waardeoverdracht

Bouwvakker aan het werk

Heb je bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? Je kunt dit meenemen naar bpfBOUW. Dit heet waardeoverdracht.

Mijnwaardeoverdracht.nl is een gezamenlijk initiatief vanuit de pensioensector. Hier kun je direct een offerte laten maken én goedkeuren. Zo kun je de waardeoverdracht al binnen een uur afronden. Je vindt alle informatie over mijnwaardeoverdracht.nl op onze website.

Dat hangt af van verschillende factoren:

  • Welke pensioenuitvoerder heeft het aantrekkelijkste toeslagbeleid? Vergelijk het toeslagbeleid van bpfBOUW met dat van je oude pensioenuitvoerder.
  • Was het partnerpensioen bij je oude pensioenuitvoerder meeverzekerd of bouwde je het op? Als je deelneemt aan de pensioenregeling van bpfBOUW, bouw je een partnerpensioen op. Dit partnerpensioen blijft van jou, ook als je pensioenopbouw bij bpfBOUW stopt. Er bestaan ook pensioenregelingen waar het partnerpensioen op risicobasis is meeverzekerd. Je bent dan verzekerd van een partnerpensioen zolang je deelneemt aan de regeling. Stopt je deelname en kom je vervolgens te overlijden? Dan heeft je partner geen recht op dit partnerpensioen. Geldt dit voor je oude pensioenregeling? Dan kan dat een reden zijn voor waardeoverdracht. Kies je voor waardeoverdracht? Dan gebruikt bpfBOUW een deel van je ouderdomspensioen voor extra partnerpensioen.
  • Kies je voor waardeoverdracht en heb je een partner? Dan moet ook je partner toestemming geven.

Overweeg je waardeoverdracht van je oude pensioenuitvoerder naar bpfBOUW? De Pensioenvergelijker kan helpen de verschillen duidelijk te maken.

Heb je recht op premievrije pensioenopbouw?

Bijvoorbeeld omdat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent? Als je voor waardeoverdracht kiest, raak je je premievrije pensioenopbouw bij je oude pensioenuitvoerder kwijt. Waardeoverdracht is dan mogelijk voor jou niet de beste keuze.

Dan blijft je opgebouwde pensioen bij je oude pensioenuitvoerder. Dit pensioen wordt uitgekeerd als je met pensioen gaat. Hoeveel pensioen je hebt opgebouwd zie je op het laatste Uniform Pensioenoverzicht van je oude pensioenuitvoerder. Of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Je krijgt (weer) een baan in Nederland

Heb je in het buitenland gewerkt? En heb je nu een baan met een pensioenregeling bij bpfBOUW? Als je pensioen hebt opgebouwd in het buitenland, kun je dit overdragen aan bpfBOUW. Voor een verzoek tot internationale waardeoverdracht download je dit formulier: Modelvragenlijst Internationale Waardeoverdrachten. Vul het in en stuur het naar je buitenlandse pensioenuitvoerder. Deze stuurt het vervolgens naar bpfBOUW.

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Wij bekijken dan of aan de eisen voor internationale waardeoverdracht is voldaan.
 

Voorwaarden

Je kunt je buitenlandse pensioen overdragen naar bpfbOUW vanuit:

  • een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
  • een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten;
  • internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties;
  • een buitenlandse pensioeninstelling zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen.
     

Heb je een nieuwe baan in het buitenland? Dan mag je je pensioen meenemen naar een buitenlandse pensioenverzekeraar. Lees meer op de pagina over verhuizen.

Sinds 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor de zogenaamde kleine pensioenen. Deze hebben een waarde onder de wettelijke afkoopgrens (€ 594,89 bruto per jaar in 2023). Dit kleine pensioen wordt automatisch overgedragen aan je nieuwe pensioenuitvoerder. Lees meer over deze nieuwe regels

Meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel?

Klik op de button of kijk op bpfbouw.nl/vernieuwd-pensioenstelsel