Waardeoverdracht

Bouwvakker aan het werk

Heeft u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? U kunt dit meenemen naar bpfBOUW. Dit heet waardeoverdracht.

U vraagt waardeoverdracht aan in Mijn Bouwpensioen. Daarna ontvangt u een offerte. En beslist u over uw waardeoverdracht.

Mijnwaardeoverdracht.nl is een gezamenlijk initiatief vanuit de pensioensector. Hier kunt u direct een offerte laten maken én goedkeuren. Zo kunt u de waardeoverdracht al binnen een uur afronden. U vindt alle informatie over mijnwaardeoverdracht.nl op onze website.

Dat hangt af van verschillende factoren:

 • Welke pensioenuitvoerder heeft het aantrekkelijkste toeslagbeleid? Vergelijk het toeslagbeleid van bpfBOUW met dat van uw oude pensioenuitvoerder.
 • Was het partnerpensioen bij uw oude pensioenuitvoerder meeverzekerd of bouwde u het op? Als u deelneemt aan de pensioenregeling van bpfBOUW, bouwt u een partnerpensioen op. Dit partnerpensioen blijft van u, ook als uw pensioenopbouw bij bpfBOUW stopt. Er bestaan ook pensioenregelingen waar het partnerpensioen op risicobasis is meeverzekerd. U bent dan verzekerd van een partnerpensioen zolang u deelneemt aan de regeling. Stopt uw deelname en komt u vervolgens te overlijden? Dan heeft uw partner geen recht op dit partnerpensioen. Geldt dit voor uw oude pensioenregeling? Dan kan dat een reden zijn voor waardeoverdracht. Kiest u voor waardeoverdracht? Dan gebruikt bpfBOUW een deel van uw ouderdomspensioen voor extra partnerpensioen.
 • Kiest u voor waardeoverdracht en heeft u een partner? Dan moet ook uw partner toestemming geven.

Overweegt u waardeoverdracht van uw oude pensioenuitvoerder naar bpfBOUW? De Pensioenvergelijker kan helpen de verschillen duidelijk te maken.

Heeft u recht op premievrije pensioenopbouw?

Bijvoorbeeld omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent? Als u voor waardeoverdracht kiest, raakt u uw premievrije pensioenopbouw bij uw oude pensioenuitvoerder kwijt. Waardeoverdracht is dan mogelijk niet de beste keuze voor u.

Dan blijft uw opgebouwde pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder. Dit pensioen wordt uitgekeerd als u met pensioen gaat. Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd ziet u op het laatste Uniform Pensioenoverzicht van uw oude pensioenuitvoerder. Of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Heeft u een nieuwe baan in het buitenland? Dan mag u uw pensioen meenemen naar een buitenlandse pensioenverzekeraar. Dat noemen we internationale waardeoverdracht. U mag uw pensioen ook laten staan bij bpfBOUW.

Internationaal kunt u uw bpfBOUW-pensioen overdragen naar:

 • een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten;
 • internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties;
 • een buitenlandse pensioeninstelling zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen.

Voorwaarden

Kiest u ervoor om uw pensioen onder te brengen bij een van deze buitenlandse instanties, dan zijn er voorwaarden. De voorwaarden kunnen per buitenlandse instantie verschillen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • uw deelname bij bpfBOUW moet stoppen. U kunt uw pensioen dus niet overdragen zolang u bij bpfBOUW bent aangesloten;
 • het overgedragen pensioenkapitaal van bpfBOUW mag alleen voor pensioen gebruikt worden bij een pensioeninstelling;
 • uw partner gaat akkoord met de overdracht van het partnerpensioen;
 • de waarde van de pensioenaanspraken van bpfBOUW wordt door de overnemende pensioeninstelling rechtstreeks overgenomen;
 • de nieuwe pensioeninstelling zorgt ervoor dat de actuariële waarde van het te verkrijgen pensioen ten minste gelijk is aan de waarde van het over te dragen pensioen;
 • de overdragende en overnemende pensioeninstanties rekenen in principe geen kosten over de over te dragen pensioenaanspraken.

Sinds 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor de zogenaamde kleine pensioenen. Deze hebben een waarde onder de wettelijke afkoopgrens (€ 594,89 bruto per jaar in 2023). Dit kleine pensioen wordt automatisch overgedragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Lees meer over deze nieuwe regels