Pensioen aanvragen

Bouwvakker metselt muur op de bouwsteiger

In Mijn Bouwpensioen vraagt u makkelijk uw pensioen aan. U kunt online aanvragen als u binnen 6 maanden met pensioen wil gaan. Daar ziet u meteen wat u gaat ontvangen.

In Mijn Bouwpensioen doorloopt u stap voor stap alle keuzes die u heeft. Met de Pensioenplanner in Mijn Bouwpensioen ziet u direct hoe hoog uw pensioen is in verschillende situaties. Uw keuzes kunt u zo vaak aanpassen als u wilt.

Heeft u alles naar wens ingevuld in Mijn Bouwpensioen? Klik dan op de knop 'Definitief accepteren' en uw aanvraag is verzonden. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail of per post. Als u de bevestiging krijgt, weet u dat uw aanvraag definitief is.

Vraag minimaal 2 maanden van tevoren uw pensioen aan. Als u uw pensioen niet aanvraagt, kunnen wij uw pensioen niet uitbetalen. U kunt geen pensioen aanvragen voor een datum in het verleden

Meer weten over het zelf samenstellen van uw pensioen? Download de flyer.

Hoe doe jij dat? Lees het interview 'Ik wist niet dat ik mijn pensioen zelf moest aanvragen'

  • Check of u de juiste instellingen van uw DigiD geactiveerd heeft. Hoe? Bekijk de pagina met DigiD-uitleg.
  • Rekeningnummer waarop we uw pensioen mogen overmaken
  • Toestemming van uw partner als u ouderdomspensioen wilt verhogen met partnerpensioen. Daarvoor moet uw partner ook inloggen met DigiD met de juiste instellingen.
  • Kijk na of wij uw juiste e-mailadres hebben (niet uw werk e-mailadres!). Dan kunnen we u goed op de hoogte houden van uw pensioenaanvraag. 
  • Als u een partner heeft, is het belangrijk dat u uw partner aanmeldt in Mijn Bouwpensioen. Bijvoorbeeld voor uw pensioen. Doe dit dan voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Aanmelden hoeft niet als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Uw gemeente stuurt dit automatisch aan ons door.

BpfBOUW kan loonheffingskorting toepassen op uw pensioen. Of dit voor u handig is, is een persoonlijke keuze die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, situatie en voorkeur. Lees meer uitleg over loonheffingskorting.

Vanaf uw AOW-leeftijd past bpfBOUW niet meer automatisch de loonheffingskorting toe. Wilt u uw loonheffingskorting aanpassen? Regel het u via Mijn Bouwpensioen of stuur een loonbelastingverklaring naar ons op.

BpfBOUW koopt uw pensioen af als het brutobedrag per jaar lager is dan € 594,89 (afkoopgrens van 2023). U krijgt dan eenmalig een bedrag. Hiervoor hoeft u niets te doen. U krijgt hiervoor van bpfBOUW ongeveer 6 maanden voordat u 67 jaar wordt een aanvraagformulier. Wij betalen uit in de maand waarin u 67 jaar wordt.
 

Uitstel afkoop klein pensioen

U bepaalt zelf of u de afkoop uitstelt. Wanneer u met afkoop heeft ingestemd, krijgt u standaard in de maand waarin u de 67 jaar wordt het afkoopbedrag. U kunt de afkoop van uw pensioen uitstellen tot uw 70e. Uw afkoopbedrag wordt dan ook hoger.

U bepaalt zelf de ingangsdatum van uw pensioen. Vraag minimaal 2 maanden van tevoren uw pensioen aan. Dan kunnen wij alles goed voor u regelen. U kunt geen pensioen aanvragen voor een datum in het verleden.

U woont in buitenland

Bekijk de zaken om rekening mee te houden als u met pensioen gaat in het buitenland.

Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u ook een DigiD aanvragen. Op DigiD voor Nederlanders in het buitenland kunt u lezen hoe u dit doet. Heeft u geen Nederlandse nationaliteit, dan kunt u in sommige gevallen inloggen met eIDAS. Lukt dat niet? Neem dan telefonisch contact met ons op.
 

U bent arbeidsongeschikt

Dan is het niet mogelijk in Mijn Bouwpensioen. U kunt uw pensioen telefonisch of via e-mail aanvragen.
 

U bent met deeltijdpensioen

Wilt u een nieuwe deeltijdstap zetten? Of wilt u geheel met pensioen? U kunt dit alleen telefonisch of via e-mail aanvragen. U ontvangt dan een pensioenopgave en een aanvraagformulier. 

Telefonisch aanvragen

U kunt ook contact met ons opnemen. Dan maken wij een opgave voor u. Die zetten wij klaar voor u op Mijn Bouwpensioen. Bent u akkoord met deze opgave? Klik dan op ‘Definitief accepteren’. Ziet u deze knop niet? Activeer dan de juiste instellingen van uw DigiD en probeer het opnieuw.

Heeft u problemen met aanvragen op Mijn Bouwpensioen? Dan kunnen we de opgave ook op papier sturen. Geef dat dan aan ons door als u contact met ons opneemt.

Als u pensioen opbouwt bij bpfBOUW, kunt u met vragen over uw pensioen altijd terecht bij een consulent van de vakbond. Ook als u geen lid van de vakbond bent. In een persoonlijk gesprek krijgt u informatie op maat.