999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Pensioenpremie

Oudere bouwvakker renoveert dak

Bouw je nog pensioen op bij ons? Dan betaal je samen met je werkgever maandelijks een premie voor je pensioen. De hoogte van die premie hangt af van de premiegrondslag en het premiepercentage.

Wat is de premiegrondslag?

De premiegrondslag is het deel van je salaris waarover pensioenpremie wordt berekend.

Wat is het premiepercentage?

Het premiepercentage bepaalt hoeveel van je premiegrondslag naar jouw pensioenpot gaat. Je werkgever betaalt een deel en je betaalt zelf een deel. Het deel dat je zelf moet betalen, wordt ingehouden op je salaris. De premiepercentages verschillen per sector.

Bijvoorbeeld in de sector Bouw & Infra (niet-UTA) zijn de premiepercentages in 2024:

Premiepercentage werkgever = 16,3632%
Premiepercentage werknemer = 9,4368%

Premiepercentage totaal = 25,8%

  1. Vermenigvuldig je bruto maandsalaris met 12 en tel daar 8% vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering bij op. De uitkomst noem je het pensioengevend inkomen.

    Let op: Voor de pensioenregeling is een maximum pensioenloon van € 69.441,55 vastgesteld (vanaf 1 januari 2024). Is je pensioengevend inkomen hoger dan dit bedrag? Dan bouw je over dat deel niet automatisch pensioen op.

  2. Verminder vervolgens het pensioengevend inkomen met de franchise. Franchise is het bedrag waarover je geen premie betaalt. Voor dit deel krijg je al AOW na het bereiken van je pensioenleeftijd. Voor 2024 is de franchise vastgesteld op € 17.545.

Voorbeeld:

Bruto maandsalaris= €2.800
€2.800 x 12 (maanden)= €33.600
€33.600 + 8% (vakantiegeld)= €36.288
€36.288 + €0 (eindejaarsuitkering)= €36.288
€36.288 - €17.545 (franchise)= €18.743
Je premiegrondslag is €18.743

Om uit te rekenen hoeveel pensioenpremie je zelf betaalt, vermenigvuldig je het premiepercentage werknemer met je premiegrondslag.

Voorbeeld:

Premiepercentage werknemer= 9,4368%
Premiegrondslag= €18.743
Pensioenpremie= €1.768,74
Je pensioenpremie is €1.768,74 per jaar, oftewel €147,40 per maand.

De premie voor de middelloonregeling is 25,8% in 2024. Bekijk het overzicht van de premiepercentages en kerncijfers van 2024.

Of bekijk de overzichten van afgelopen jaren:

Er zijn situaties waarin je minder of geen pensioen meer opbouwt. Bijvoorbeeld omdat je minder gaat werken, arbeidsongeschikt bent geworden of als eigen baas verder gaat. Je kan dan onder bepaalde voorwaarden zelf premie betalen en pensioen blijven opbouwen. Dat heet vrijwillige voortzetting. 

De premie van vrijwillige voortzetting hangt af van je laatste pensioenloon en betaal je zelf (ook het werkgeversdeel). Voor vragen kan je altijd contact met ons opnemen.