Zelf pensioen blijven opbouwen

In een aantal situaties bouwt u minder of zelfs geen pensioen meer op. Bijvoorbeeld als u minder gaat werken. Of doordat u werkloos of arbeidsongeschikt bent geworden. U kunt dan zelf pensioen bij ons opbouwen. Zo voorkomt u dat u in de toekomst een lager pensioen krijgt.

Als u zelf pensioen opbouwt, betaalt u ook zelf de pensioenpremies. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. U moet hiervoor wel aan bepaalde regels voldoen. Bij vrijwillige voortzetting kunt u maximaal 3 jaar zelf pensioen bij ons opbouwen.

Voldoet u aan een of meer van onderstaande voorwaarden? Dan kunt u maximaal 3 jaar zelf pensioen bij ons opbouwen. We noemen dit vrijwillige voortzetting. In deze gevallen kunt u kiezen voor vrijwillige voortzetting:

  • U gaat minder werken;
  • U ontvangt een WW-uitkering;  
  • U ontvangt een ZW-uitkering;
  • U bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid en u ontvangt een loongerelateerde uitkering;
  • U gaat door als eigen baas in de branche;
  • U bent in het buitenland werkzaam en uw verplichte deelneming is geëindigd;
  • U gaat met erkend verlof;
  • U bent onvrijwillig ontslagen en ontvangt een loongerelateerde uitkering vanuit een sociaal plan.

Let op: Bouwt u al ergens anders pensioen op? Dan is vrijwillige voortzetting niet mogelijk.

Heeft u hierbij hulp nodig?

Kijk dan samen met een vakbondsconsulent of u voldoet aan deze voorwaarden. Zij helpen u gratis. Ook als u geen lid bent. Of neem contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag.

Voorbeeld 1

U raakt werkloos en vindt niet direct een andere baan. En u krijgt een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) van UWV. Als u een WW-uitkering krijgt, bouwt u geen pensioen meer op.

Soms bouwt u nog wel een paar maanden pensioen via ons op. U betaalt hiervoor geen premie. Dit noemen we premievrije pensioenopbouw

Voorbeeld 2

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en voor het arbeidsgeschikte deel niet werkt. En later méér arbeidsongeschikt wordt. Dan blijft het percentage van uw premievrije pensioenopbouw gelijk met het percentage dat u had toen u uit dienst ging. Het is mogelijk het arbeidsgeschikte deel vrijwillig voort te zetten voor de basisregeling (ouderdomspensioen). En voor de arbeidsongeschiktheidsregeling. Valt u onder de cao van Afbouw, Baksteen of Bikudak? Dan zet u alleen de basisregeling voort. 

Voorbeeld 3

Bent u volledig arbeidsongeschikt? En/of bouwt u uw pensioen premievrij op? Dan kunt u uw 69% premievrije opbouw mogelijk aanvullen tot 100%. U betaalt dan zelf de premie voor het deel dat u aanvult.

Als u voor een werkgever werkt, betaalt u beiden een deel van de pensioenpremie. Uw deel ziet u op uw loonstrookje en wordt van uw loon afgehaald. Uw werkgever betaalt meestal het grootste deel van de totale pensioenpremie. Gaat u zelf pensioen opbouwen? Dan betaalt u zowel uw eigen deel van de premie als het deel van de werkgever. De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw laatste salaris. En of u nog voor een deel blijft werken.

Bekijk uw premie

Wilt u zelf pensioen opbouwen? Vraag dan vrijwillige voortzetting aan binnen 9 maanden nadat uw situatie is gewijzigd.

Bijvoorbeeld: u bent vanaf 1 januari werkloos. En uw werkgever heeft tot deze datum pensioenpremies voor u betaald. Vraag dan vóór 1 oktober vrijwillige voortzetting aan.
 
U vraagt vrijwillige voortzetting aan met een van de aanvraagformulieren hieronder. Kies het formulier dat bij uw situatie past. Gaat u minder werken? Stuur dan een brief van uw werkgever met de aangepaste arbeidsovereenkomst naar ons toe.

U kunt het aanvraagformulier of de brief met de aangepaste arbeidsovereenkomst naar administratie@bpfbouw.nl sturen. Per post kan ook:

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE AMSTERDAM