999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Pensioen 1-2-3

Pensioen 123 logo

Je bouwt via je werkgever pensioen op bij bpfBOUW. In dit Pensioen 1-2-3 leggen we onze pensioenregeling helemaal uit. Zo weet je precies waar je wel recht op hebt. En waar je geen recht op hebt. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je situatie verandert.

De informatie bestaat uit 3 lagen.
 

 • Laag 1: Samenvatting met de belangrijkste informatie
 • Laag 2: Uitgebreide informatie over alle onderwerpen
 • Laag 3: Reglementen en juridische documenten

Lees hoe bpfBOUW omgaat met maatschappelijk verantwoord beleggen.

Laag 1: Samenvatting met de belangrijkste informatie

Hierin lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. Hoe werkt je pensioenregeling? En welke keuzes heb je allemaal?

Ouderdomspensioen

ouderdomspensioen icoon

Vanaf de datum dat je met pensioen gaat tot het moment dat je overlijdt, krijg je maandelijks een ouderdomspensioen uitgekeerd. 
 

Partnerpensioen

Als je pensioen opbouwt bij bpfBOUW en komt te overlijden, krijgt je partner partnerpensioen.
 

Wezenpensioen

Als je pensioen opbouwt bij bpfBOUW en komt te overlijden, krijgen je kinderen wezenpensioen.
 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

arbeidongeschiktheidspensioen icoon

Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Je pensioenopbouw gaat gedeeltelijk door zonder dat je daar premie voor betaalt. Hiervoor gelden voorwaarden. Ook heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat is een maandelijkse aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV.
 

Pensioenreglement

regelement icoon

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling voor je betekent? Je vindt alles terug in het pensioenreglement. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen. We helpen je graag.

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

icon abreidsongeschiktheid met een kruis er doorheen

Werk je onder cao Afbouw, Baksteen of Bikudak en word je arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfBOUW.

pensioenlagen icoon

Je pensioen is opgebouwd uit drie lagen:
A. AOW: het pensioen dat je van de overheid krijgt.
B. Pensioen van bpfBOUW: het pensioen dat je via je werkgever opbouwt.
C. Aanvullend pensioen: extra pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een spaarrekening.
    Of met een lijfrente, waarmee je fiscaal voordelig geld opzij zet voor later.
 

Middelloon

middelloon icoon

Elk jaar bouw je over een deel van je inkomen pensioen op. Je uiteindelijke pensioen is de optelsom van al die jaren. Dat heet de middelloonregeling.
 

Pensioenopbouw

pensioenopbouw icon

Je pensioenopbouw wordt niet over je hele loon berekend.

 • Over de eerste € 16.322 van je loon bouw je geen pensioen op. Dat bedrag komt overeen met je AOW-uitkering van de overheid.
 • Over je loon boven € 68.005,40 bouw je standaard geen pensioen op.
 • Over je loon tussen bovenstaande bedragen bouw je jaarlijks 1,738% pensioen op.
   

Premieverdeling

pensioenverdeling icoon

Niet alleen jij betaalt premie voor je pensioen, je werkgever doet dat ook. Hoeveel je zelf bijdraagt vind je op je loonstrook. Dit bedrag wordt elke maand ingehouden op je salaris. Het bedrag dat je werkgever voor jouw pensioen betaalt kan je bij je leidinggevende opvragen.

Je hebt invloed op wanneer en hoe je je pensioen krijgt uitbetaald. Door de juiste keuzes te maken, krijg je een pensioen dat het beste bij je past.
 

Waardeoverdracht

waardeoverdracht icoon

Heb je hiervoor in een andere sector gewerkt? Dan wissel je niet alleen van baan, maar ook van pensioenregeling. Je kan je opgebouwde pensioen meestal meenemen. Dat heet waardeoverdracht. Informeer goed of waardeoverdracht gunstig is voor je.
 

Pensioenen vergelijken 

pensioenvergelijker icoon

Met de Pensioenvergelijker krijg je inzicht in de verschillen tussen pensioenregelingen en de gevolgen bij een eventuele waardeoverdracht.
 

Extra pensioen opbouwen

extra pensioen icoon

Ligt je loon tussen € 69.441,55 en € 137.800? Met de BeterExcedent-regeling is het mogelijk om ook over dit deel van je loon pensioen op te bouwen. Lees meer over extra pensioenopbouw.
 

Shoprecht

Met de BeterExcedent-regeling bouw je extra pensioen op. Op je pensioendatum kies je voor een stabiele of een variabele pensioenuitkering. BpfBOUW biedt alleen een stabiel pensioen aan. Kies je voor een variabel pensioen, dan draag je het extra pensioenkapitaal over aan een andere pensioenuitvoerder. Je maakt dan gebruik van het shoprecht.
 

Deeltijdpensioen

Het is mogelijk om vóór je AOW-leeftijd gedeeltelijk te stoppen met werken. Je kan je inkomen dan aanvullen met een deel van je ouderdomspensioen. Dat heet deeltijdpensioen.
 

Extra ouderdomspensioen

extra ouderdomspensioen icoon

Je kan het opgebouwde partnerpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen voor jezelf. Heb je geen partner, dan doen wij dat automatisch voor je.
 

Eerder of later met pensioenHet is mogelijk om vóór je 67e te stoppen met werken. Eerder met pensioen gaan betekent wel dat de uitkering van je ouderdomspensioen lager zal zijn.

Je kan ook blijven doorwerken tot na je 67e. Je bouwt in de jaren daarna niet nog meer pensioen op. Maar door je pensioendatum uit te stellen wordt je pensioen toch hoger.

Lees meer over eerder met pensioen gaan.
 

Hoger of lager pensioen

hoger of lager pensioen icon

Als je met pensioen gaat, ontvang je in principe elke maand hetzelfde bedrag. Het is mogelijk om dit te wijzigen, zodat je een periode wat meer en een periode wat minder ontvangt. Je kan hier eenmalig voor kiezen wanneer je met pensioen gaat.

We begrijpen dat je later ook goed wilt rondkomen. Zodat je op je oude dag de dingen kan doen die je van plan bent. Maar als alles duurder wordt, heb je ook meer geld nodig. Daarom willen we je pensioen met de prijzen laten meegroeien. Dat lukt helaas niet altijd. Lees welke risico’s bestaan en wanneer we de pensioenuitkering verlagen of verhogen.
 

Risico's

uitkeringszekerheid risico icoon

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Daardoor moeten we pensioenen langer doorbetalen.
 • Door een lage rente levert geld op de spaarrekeningen van bpfBOUW weinig op. Dat maakt het uitbetalen van pensioenen duurder.
 • Onze beleggingen kunnen tegenvallen, waardoor de pensioenpot niet genoeg groeit.

Lees meer over risico's.
 

Waardevast

waardevast icoon

Met waardevast bedoelen we dat je in de toekomst net zoveel koopkracht hebt als nu. Door inflatie wordt alles elk jaar duurder. De waarde van geld neemt daardoor af. Om de inflatie te compenseren zou je pensioen dus iets omhoog moeten. Dat heet toeslagverlening of indexeren. Maar we kunnen alleen verhogen als we er financieel goed voorstaan.

De afgelopen jaren hebben we de pensioenen van deelnemers als volgt verhoogd:

JaarIndexatie*Stijging van de prijzen**
20240,00% 3,8%
202314,52%10%
20222,57%2,68%
20210,00%1,27%
20200,26%2,63%
20191,07%1,71%

* Verhogingen voor 2019, 2020, 2021 en 2023 gelden per 1 januari. In 2022 is het pensioen per 1 januari en per 1 juli verhoogd. De totale verhoging in 2022 is 2,57% (per 1 juli 2022).
** De inflatiecijfers zijn gebaseerd op het CBS over de periode van januari tot en met december van het jaar ervoor. Voor de verhoging van je pensioen kijken we naar de periode van september tot september van het jaar ervoor.

Lees meer over waardevastpensioen.

icoon kosten bpfbouw

BpfBOUW maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Uiteraard proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat er meer geld naar de uitkering van pensioen kan. De twee belangrijkste kostenposten zijn:

 • Administratie. 
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Lees meer over kosten.

Waardeoverdracht

waardeoverdracht icoon

Als je van baan wisselt naar een andere sector, zul je moeten kiezen wat je met je opgebouwde pensioen doet. Lees meer over waardeoverdracht.
 

Arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheid icoon

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kan je in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije bijboeking. Geef elke wijziging in je UWV-uitkering aan ons door, omdat dit invloed op je pensioen kan hebben. 
 

Samenwonen

samenwonen icoon

Als je een samenlevingsovereenkomst aangaat, geef je dit aan ons door. Je partner wordt dan aangemeld voor het partnerpensioen. Lees meer over samenwonen.
 

Scheiden

scheiden icoon

Als je gaat scheiden of je samenlevingsovereenkomst eindigt, geef je de gemaakte afspraken aan ons door. Je ex-partner heeft recht op een deel van het ouderdomspensioen en een deel van het partnerpensioen. Lees meer over scheiden.
 

Werkloos

werkloos icoon

Als je werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw via je werkgever. In bepaalde gevallen kan de opbouw van je pensioen nog een aantal maanden worden voortgezet. Daarna kan het verstandig zijn om je pensioen vrijwillig voort te zetten. Lees meer over werkloos worden.
 

Verhuizen

verhuizen icoon

Verhuizingen binnen Nederland krijgen wij automatisch door. Maar een verhuizing in het buitenland moet je zelf aan ons doorgeven. Lees meer over verhuizen in het buitenland.
 

Welke keuzes heb je?

keuze icoon

Bekijk het keuzeoverzicht om duidelijk te zien welke keuzes je wanneer moet nemen.
 

Vragen?

vraagteken icoon

We raden je aan om minimaal één keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl te kijken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Voor al je pensioenvragen staan we graag voor je klaar. Je kan het contactformulier invullen of bellen met 020 583 40 40. Op de contactpagina vind je nog meer mogelijkheden om contact met ons op te nemen.