Pensioen 1-2-3: laag 1

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In laag 1 leest u de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.

Laag 1

Via uw werkgever bouwt u pensioen bij bpfBOUW op. Dat is in uw cao vastgelegd. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op onze pagina over beleggen.

Laag 2 gaat dieper in op laag 1. En in laag 3 leest u alle regels.

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

 

Partner- en wezenpensioen

Bouwt u pensioen op bij bpfBOUW en overlijdt u? Dan krijgt uw eventuele partner partnerpensioen. Uw eventuele kinderen krijgen wezenpensioen.

 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedeeltelijk door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. U kunt ook een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgen. U moet wel aan de voorwaarden voldoen.

 

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het pensioenreglement.

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Werkt u onder cao Afbouw, Baksteen of Bikudak en wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij bpfBOUW. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Bekijk de drie manieren van pensioenopbouw.

 

Middelloon

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling. Lees meer over middelloon.

 

Pensioenopbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele loon. In 2022 bouwt u over € 14.802,00 geen pensioen op. Dit drempelbedrag is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het (maximum) loon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,738 % aan pensioen op. Het maximum loon bedraagt per 1 januari 2022 € 66.337,13. Lees meer over pensioenopbouw.

 

Premieverdeling

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u ook terug op uw loonstrook. Bekijk meer informatie over premieverdeling.

Waardeoverdracht

Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar bpfBOUW. Bekijk meer informatie over waardeoverdracht.

 

Pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker ziet u wat die verschillen zijn. En wat u straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

 

Extra pensioen opbouwen

Ligt uw loon tussen € 66.337,13 en € 114.866? En wilt u hierover pensioen opbouwen? Lees meer over extra pensioenopbouw.

 

Shoprecht

Neemt u deel aan de beleggingsvariant van de pensioenregeling BeterExcedent? Dan kunt u kiezen voor shoprecht. Lees meer over shoprecht.

 

Nettopensioenregeling

Verdient u meer dan € 114.866? Dan kunt u er misschien voor kiezen mee te doen aan de nettopensioenregeling. Lees meer over de nettopensioenregeling.

 

Extra ouderdomspensioen

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner omruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan 3 maanden voor u 67 jaar wordt. Lees meer over uitruil.

 

Eerder met pensioen

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Lees meer over eerder met pensioen gaan.

 

Hoger of lager pensioen

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Geef dit aan bij uw pensioenaanvraag. Lees meer over een hoger of een lager pensioen.

Risico's

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. BpfBOUW heeft namelijk te maken met risico’s zoals:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. BpfBOUW heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. 
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen

Lees meer over risico's.

 

Waardevastpensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexeren. Dit kan alleen als de financiële situatie van bpfBOUW goed genoeg is. Over de afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo verhoogd:

JaarIndexatie*Stijging van de prijzen**
202314,52%10%
20222,57%2,68%
20210,00%1,27%
20200,26%2,63%
20191,07%1,71%

* Verhogingen gelden per 1 januari van elk jaar behalve voor 2022. Het pensioen is per 1 januari en per 1 juli 2022 verhoogd. De totale verhoging in 2022 is 2,57%.
** Deze cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS over de periode van januari tot en met december van het jaar ervoor. Voor de verhoging van uw pensioen kijken wij naar de periode van september tot september van het jaar ervoor.

Lees meer over waardevastpensioen.

BpfBOUW maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie. 
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Lees meer over kosten.

Waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw bij bpfBOUW opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Bekijk meer informatie over waardeoverdracht.

 

Arbeidsongeschiktheid

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt. Mogelijk kan de opbouw van uw pensioen doorlopen. Wijzigt de hoogte van uw uitkering van UWV? Stuurt u dan een kopie van de beschikking op. Bekijk meer informatie over arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Samenwonen

Als u een samenlevingsovereenkomst heeft of aangaat. Geef dit aan ons door. Bekijk meer informatie over samenwonen.

 

Scheiden

Als u de samenlevingsovereenkomst beëindigt. Geef dit aan ons door. Bekijk meer informatie over scheiden.

 

Werkloos

Als u werkloos wordt. Bekijk of u uw pensioenopbouw door wilt laten lopen. Bekijk meer informatie over werkloos.

 

Verhuizen

Als u verhuist naar of in het buitenland. Woont u in het buitenland? Dan moet u bepaalde gegevens zoals een huwelijk of scheiding zelf aan ons doorgeven. Bekijk meer informatie over verhuizen in of naar het buitenland.

 

Welke keuzes heeft u?

Meer informatie over welke actie u wanneer moet ondernemen? Lees meer over keuzemomenten.

 

Vragen?

Bekijk één keer per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl. Heeft u vragen? Wij helpen u graag. Vul het contactformulier in of bel ons via 020 583 40 40. U kunt ook contact opnemen met een vakbondsconsulent.