Pensioen 1-2-3: laag 3

In het Pensioen 1-2-3 leest u wat u krijgt in de pensioenregeling van bpfBOUW. En wat niet. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als uw situatie verandert.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In laag 1 leest u in het kort de belangrijke informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. En in laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van bpfBOUW. Dit is laag 3.