Het vernieuwde pensioenstelsel: wat betekent dat voor mij?

Het pensioenstelsel in Nederland wordt vernieuwd. Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar dit stelsel is toe aan vernieuwing. Alleen dan kunnen we de pensioenen van nu en straks blijven betalen. 

BpfBOUW vindt het belangrijk om je uit te leggen waarom deze vernieuwing nodig is. En wat er in de toekomst gaat veranderen.

Het vernieuwde pensioenstelsel sluit aan op ontwikkelingen

Ken je ook steeds meer collega’s in de bouw die wisselen van werkgever? Of die misschien voor zichzelf beginnen? Dat kan kloppen. Werknemers wisselen vaker van baan of worden zzp’er. Ook in de bouw.

Het is belangrijk hoe jouw pensioen is geregeld en aansluit bij de ontwikkelingen in onze maatschappij. Dat werkt voor iedereen het beste. En daarom zijn er door werknemers- en werkgeversorganisaties (sociale partners), samen met het kabinet, nieuwe regels voor het pensioen gemaakt.

Alle pensioenfondsen in Nederland moeten uiterlijk 1 januari 2028 over naar de nieuwe regels voor pensioen. Wij zullen deze overstap eerder maken. Vanaf 1 januari 2026 gelden de nieuwe regels voor jouw bpfBOUW-pensioen.

Pensioenpremie als uitgangspunt

In het vernieuwde pensioenstelsel is de premie het uitgangspunt. Elke maand betalen jouw werkgever en jij pensioenpremie. Deze premies worden belegd. Hoeveel pensioen je krijgt hangt dus af van de beleggingsresultaten. 

Ook gaat het pensioen meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, gaat het pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch minder, dan gaat het eerder omlaag.

Mis geen belangrijke pensioenpost

Al je post op 1 plek. Veilig en overzichtelijk.

Papier met potlood