Uniform Pensioenoverzicht (UPO): je jaarlijkse pensioenoverzicht

Man zittend achter een laptop aan de eettafel

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel pensioen jij bij bpfBOUW hebt opgebouwd. Ook zie je hoeveel je krijgt als je op je 67ste met pensioen gaat. Dat is handig! Want zo heb je meer inzicht in je inkomen voor later. En kun je alvast gaan dromen over al je plannen na je pensioen.

Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is een overzicht waarin staat hoeveel pensioen je bij bpfBOUW hebt opgebouwd. Het UPO krijg je ieder jaar van ons. Je krijgt het UPO uiterlijk 30 september 2024.

In je UPO staat:

 • Hoeveel pensioen je bij bpfBOUW hebt opgebouwd tot 1 januari 2024. 
 • Hoeveel geld je naar verwachting krijgt als je tot je 67ste pensioen blijft opbouwen.
 • Wat je eventuele partner en kinderen krijgen als je overlijdt.
 • Wat je opbouwt als je arbeidsongeschikt raakt. 

Het is belangrijk dat je begrijpt wat er in je UPO staat. Zo weet je bijvoorbeeld of je genoeg geld hebt overhoudt, als je met pensioen gaat. Als je vragen hebt, helpen wij je graag.

UPO bekijken en downloaden

Je kunt je UPO online bekijken en downloaden. Dit kan door in te loggen in Mijn Bouwpensioen. Je logt in met je DigiD. Je UPO staat bij je berichten en heet 'UPO brief'. Hier staat ook je UPO’s van vorige jaren. Je ontvangt een e-mail zodra je UPO klaarstaat.

Heb je geen toegang tot Mijn Bouwpensioen? Of lees je je pensioenoverzicht liever alleen op papier? Dan ontvang je het UPO per post. Bewaar je pensioenoverzichten goed, zo houd je overzicht.

Waar heb ik het UPO voor nodig?

1. Het UPO geeft je inzicht in je pensioen voor later. 

Zo weet je of je genoeg geld overhoudt om rond te komen en de dingen te blijven doen waar je blij van wordt. 

Daarbij kun je de rekenhulp Overzicht & Inzicht in Mijn Bouwpensioen van bpfBOUW gebruiken. Je vult makkelijk je inkomsten en uitgaven in. Zo weet je wat je tijdens jouw pensioen maandelijks overhoudt. Niet alle deelnemers kunnen deze rekenhulp gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld niet als je arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt. 

2. Bij belangrijke gebeurtenissen in je leven.

Denk aan arbeidsongeschiktheid, overlijden of een scheiding. In het geval van een scheiding is het fijn om te weten hoeveel pensioen er tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit pensioen moeten ex-partners later verdelen. Dan kun je daar rekening mee houden bij het maken van afspraken over hoe je het ouderdomspensioen verdeelt.

Ook bij het kopen van een huis met een hypotheek, heb je je UPO nodig. Zo weet de bank hoe je inkomen voor later ervoor staat.  

Lees meer over de gevolgen voor je pensioen als je situatie verandert

3. Voor de belastingaangifte (als je spaart met lijfrente).

Als je de belastingaangifte doet, controleer je of factor A juist is ingevuld. Deze factor laat zien hoeveel je pensioen is gegroeid. Dit is belangrijk als je een lijfrente hebt. Dat is een aanvulling op je pensioen die je zelf kunt afsluiten bij een bank of een verzekeraar.

persoonlijke gegevens

Op het UPO staan je naam, adres en gegevens van je mogelijke partner. Controleer altijd of je gegevens op het UPO juist zijn. Kloppen ze niet? Neem dan contact met ons op. Zijn je naam of adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met je gemeente.


De gegevens van mijn partner kloppen niet

Als je partner bij ons bekend is, staan de gegevens van je partner in het pensioenoverzicht. Als je trouwt (of een partnerschap registreert) is je partner automatisch aangemeld. Als je een samenlevingscontract afsluit moet je zelf je partner aanmelden. Dit kan via Mijn Bouwpensioen. Zo zorg je ervoor dat het partnerpensioen goed is geregeld.

Ben je gescheiden of is je partner overleden? Dan zie je ‘geen (huidige) partner bekend’ op je pensioenoverzicht


Partner wel opgegeven, toch gegevens niet zichtbaar of onjuist

Het pensioenoverzicht is gebaseerd op je situatie per 1 januari. Als je je partner later hebt aangemeld, staan de gegevens over je partner nog niet op het UPO. Daarom kan het ook voorkomen dat je ex-partner nog op het UPO staat. We snappen dat dit vervelend voor je kan zijn, we verwerken de gegevens zo snel mogelijk. 

Op je pensioenoverzicht zie je ons pensioenfonds en de pensioenregeling waaraan je deelneemt. Ook staat hier de eerste dag waarop je bent begonnen met pensioen opbouwen bij ons. Lees meer over wat je krijgt in onze pensioenregeling. Dit zie je verder op je pensioenoverzicht:
 

 1. Je salaris dat meetelt voor je pensioen  
  Dit is het deel van je bruto jaarsalaris dat meetelt voor je pensioen. 
  Werk je deeltijd? In het UPO staat het salaris dat je zou verdienen bij een voltijd baan. Wil je weten welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw? Bekijk dan het pensioenreglement. We kunnen je daar ook mee helpen. 
   

 2. Je bouwt geen pensioen op over (bodemloon) 
  Je bouwt geen pensioen op over je hele salaris. Het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het (maximum) salaris min de franchise bouw je jaarlijks 1,738% aan ouderdomspensioen op. Bij bpfBOUW noemen wij franchise bodemloon.  
   

 3. Salaris waarover je pensioen opbouwt 
  Dit is het deel van je voltijd bruto jaarsalaris dat meetelt voor je pensioenopbouw. 
   

 4. Percentage jaarlijkse pensioenopbouw 
  Dit is het percentage pensioen dat je opbouwt. Elk jaar bouw je pensioen op over een gedeelte van je salaris. Lees meer over dit opbouwpercentage
   

 5. Percentage dat je werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. 
  Dit laat zien of je in deeltijd of voltijd werkt.

Opgebouwd pensioen

ouderdompspensioen icoon

Op je pensioenoverzicht zie je het bedrag dat je tot 1 januari 2024 hebt opgebouwd bij ons. Dit brutobedrag krijg je per jaar vanaf 67 jaar zolang je leeft.

Ook zie je hier je te verwachte pensioen. Dit is het bedrag dat je van ons ontvangt als je blijft werken en er niets in je situatie verandert. 

Bekijk meer informatie over je ouderdomspensioen.

Brutobedragen op je pensioenoverzicht 

De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar, inclusief vakantiegeld. Dat betekent dat daarover belasting betaald moet worden. Hoeveel dat is hangt af van je persoonlijke situatie. In Mijn Bouwpensioen zie je het netto-bedrag dat je elke maand op je rekening krijgt. Je ontvangt deze bedragen vanaf je 67e.

Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt?

Dan zie je op je overzicht een melding dat je pensioenopbouw (gedeeltelijk) premievrij wordt voortgezet. Bekijk meer informatie over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Aanvullingsregeling 

Extra pensioen uit een aanvullingsregeling staat vanaf UPO 2022 niet meer apart op het pensioenoverzicht. Het is samengevoegd met het pensioen uit de basisregeling.

Neem je deel aan de BeterExcedent-regeling?

Deelneme aan de BeterExcedent-regeling is meegenomen in de bedragen in je overzicht. Bekijk meer informatie over de BeterExcedent-regeling.

Je pensioen en je ex-partner 

Zijn er afspraken over de verdeling van je pensioen met je ex-partner? En heb je dit aan ons doorgegeven? Dan is het gedeelte van je pensioen voor je ex-partner al afgetrokken van het bedrag op je overzicht. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan

Je AOW-leeftijd berekenen

Wil je weten wat je AOW-leeftijd is? Kijk dan op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

partner en wezenpensioen icoon

Als je overlijdt kunnen je (ex)partner en eventuele kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen. Dat is een brutobedrag per jaar. Hier gaan dus nog belasting en premie zorgverzekering vanaf.


Partner

Op je pensioenoverzicht zie je het bedrag dat je partner ontvangt als je overlijdt. Bekijk meer informatie over het partnerpensioen.


Heb je geen partner? 

Op de datum waarop je met pensioen gaat heb je de mogelijkheid om je opgebouwde partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. 
Op Mijn Bouwpensioen kun je zien welke invloed dit heeft op de hoogte van je ouderdomspensioen.


Je ex-partner

Ben je gescheiden? En heeft je ex-partner niet afgezien van je partnerpensioen? Dan is het deel van het partnerpensioen voor je ex-partner al in mindering gebracht op het partnerpensioen dat je in het UPO ziet. Het deel voor je ex-partner wordt bijzonder partnerpensioen genoemd.

Heeft je ex-partner afgezien van het recht op bijzonder partnerpensioen? Dan krijgt hij of zij geen partnerpensioen als je overlijdt. Het bijzonder partnerpensioen is dan ook niet in mindering gebracht op het partnerpensioen dat in je UPO staat. 

Ben je na 1 januari 2021 gescheiden? Dan is daar in de bedragen op het UPO nog geen rekening mee gehouden. Een deel van je partnerpensioen (het bijzonder partnerpensioen) kan dan nog naar je ex-partner gaan. De uitkering voor je eventuele nieuwe partner kan daardoor fors lager uitvallen. Ziet je ex-partner af van het bijzonder nabestaandenpensioen? Dan ontvangt je ex-partner geen uitkering en is het volledig partnerpensioen voor je eventuele nieuwe partner. Log in op Mijn Bouwpensioen voor meer informatie.


Kinderen

Als je overlijdt en je hebt kinderen, dan hebben zij recht op een wezenpensioen. Bekijk meer informatie over nabestaandenpensioen voor je kinderen.


BeterExcedent-regeling 

Heb je deelgenomen aan de BeterExcedent-regeling? Dan is dit meegenomen in de bedragen in je overzicht.

Risico icon

Je krijgt altijd pensioen. Alleen de hoogte van je pensioen staat niet vast. In de periode dat je pensioen opbouwt, verandert de wereld. Hierdoor kan je pensioen hoger of juist lager uitvallen.

Zo beïnvloedt de rente de waarde van een pensioen. Als de rente laag is, heeft bpfBOUW meer geld nodig om alle pensioenen uit te kunnen betalen. We bereiden ons zo goed mogelijk voor op de risico’s om jouw pensioen zo goed mogelijk te beschermen.

Betekenis van de 3 pijlen op jouw UPO

Op je UPO vind je drie pijlen. Deze geven per economische situatie een schatting hoeveel pensioen je krijgt. We gaan er bij de schatting vanuit dat je tot je 67ste blijft werken. En dat je op dezelfde manier pensioen blijft opbouwen.  

Pijl omhoog: Op je 67ste is de economie zoals wij hadden ingeschat. Dit bedrag verwachten wij je te geven. 

Pijl naar rechts: Op je 67ste gaat de economie al een tijd beter dan wij hadden ingeschat. Dit is voor jou de beste situatie.

Pijl naar links: Op je 67ste gaat de economie al een tijd minder goed dan wij hadden ingeschat. Dit is voor jou de minst gunstige situatie.

Wij houden bij de schatting zoveel mogelijk rekening met veranderingen. Bijvoorbeeld een mogelijke verhoging of stijging van prijzen (inflatie). Meer informatie over de pijlen vind je hier.

Factor A Icon

Factor A staat helemaal onderaan op je UPO. Factor A geeft aan hoeveel ouderdomspensioen je in een jaar hebt opgebouwd. Als je een lijfrente hebt afgesloten, heb je factor A nodig voor je belastingaangifte. Met een lijfrente betaal je elke maand of jaar een bedrag waarmee je spaart voor later.

Je kunt met factor A je fiscale ruimte uitrekenen. Hoe hoger factor A, hoe minder inleg je mag aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting. Heb je in een jaar meerdere UPO’s? Dan tel je alle factor A’s bij elkaar op. Je kunt je fiscale ruimte berekenen op de site van de Belastingdienst.

Deze staat niet op het UPO. Het extra pensioen uit je waardeoverdracht is namelijk verwerkt in het opgebouwde pensioen. 

Als je bij een andere pensioenuitvoerder pensioen hebt opgebouwd, kun je dit pensioen meenemen naar bpfBOUW. Dit heet waardeoverdracht. Of dit voor jou voordelen heeft hangt af van verschillende factoren. De Pensioenvergelijker kan je helpen om een keuze te maken die bij je past.

De bedragen op beide pensioenoverzichten kunnen verschillen. Het UPO dat je van ons krijgt, geldt alleen voor het pensioen bij bpfBOUW. Op ons UPO zie je de brutobedragen per jaar, inclusief vakantiegeld.

Het bedrag op mijnpensioenoverzicht.nl

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel je in totaal hebt opgebouwd. Dit is handig als je meerdere banen hebt (gehad). Dit gaat om nettobedragen per maand. De loonbelasting is hier dus al vanaf getrokken. Zo zie je beter wat je overhoudt. Ook zijn de bedragen inclusief AOW.

De verschillen tussen ons UPO en die op mijnpensioenoverzicht op een rij:

De bedragen op het pensioenoverzicht van bpfBOUW zijn:

 • alleen jouw pensioen bij bpfBOUW
 • bruto en per jaar
 • berekend tot 1 januari 

De bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl zijn: 

 • je totale pensioen bij alle pensioenuitvoerders waar je pensioen hebt opgebouwd
 • inclusief AOW
 • netto en bruto en per maand

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor jou?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief!