Je pensioen afkopen

Als je een klein pensioen hebt, mag bpfBOUW je pensioen afkopen. Je krijgt een keer een bedrag van ons, maar geen pensioen per maand. Dit geldt voor pensioenen tussen € 2,- en € 592,51 per jaar. Pensioenen lager dan € 2,- bruto per jaar vervallen. Hieronder lees je meer details.

Pensioenen lager dan € 2,- bruto per jaar vervallen

Dit zijn de regels van de overheid. Je krijgt geen pensioen meer van ons.

Pensioenen tussen € 2,- en € 592,51 per jaar dragen wij automatisch over naar je nieuwe pensioenfonds

Pensioenfondsen mogen vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen niet meer afkopen. Is je pensioenopbouw bij bpfBOUW na 1 januari 2018 gestopt? Dan noemen we dit een nieuw klein pensioen. BpfBOUW draagt vanaf 1 januari 2019 je kleine pensioen automatisch over naar je nieuwe pensioenfonds. Hiervoor hoef je niets te doen. 

Stopte je pensioenopbouw bij bpfBOUW voor 1 januari 2018? Dan golden tot 1 januari 2020 de oude afkoopregels. Sinds 1 oktober 2022 draagt bpfBOUW een bestaand klein pensioen ook automatisch over naar je nieuwe pensioenfonds.

Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Pensioenen tussen € 2,- en € 592,51 per jaar kun je soms in een keer laten uitbetalen

Op de volgende momenten betalen wij je pensioen in één keer:

  • Als je overlijdt.

We betalen dan het nabestaandenpensioen in een keer aan je nabestaanden.

 

  • Als je met pensioen gaat op of na je AOW-leeftijd.

We betalen dan je ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen in een keer uit. Wij informeren je daarover. Wil je niet dat wij dit in een keer betalen? Dan kun je dat ons op dat moment laten weten.

 

  • Als je 67 jaar bent (pensioenrichtleeftijd), mag bpfBOUW het pensioen afkopen. Hiervoor hebben we je toestemming nodig.
  • Als automatische waardeoverdracht na 5 pogingen in 5 jaar niet gelukt is. BpfBOUW mag het kleine pensioen dan, met jouw toestemming, afkopen.

Let op!

  • Ook bij afkoop moet je belasting betalen. Dit verrekenen wij voordat wij het bedrag aan je overmaken.  
  • Hebben wij jouw pensioen in een keer betaald? Dan krijgen jij en je nabestaanden daarna geen pensioen meer van ons.

Je kunt afkoop uitstellen

Je bepaalt zelf of je de afkoop uitstelt. Wanneer je met afkoop hebt ingestemd, krijg je standaard in de maand waarin je 67 jaar wordt het afkoopbedrag. Je kunt de afkoop van jouw pensioen uitstellen tot je 70e. Jouw afkoopbedrag wordt dan ook hoger. Of het bedrag dat je netto op je rekening krijgt, ook hoger is hangt af van de belastingtarieven in het jaar van de betaling.  Al je aanspraken bij bpfBOUW stoppen. Je krijgt dan géén pensioen en verhogingen meer van bpfBOUW.

Afkopen kan gevolgen hebben voor je huur- of zorgtoeslag

Wordt je inkomen hoger dan de grens waarbij je huurtoeslag en/of zorgtoeslag krijgt? Dan vervalt je toeslag misschien. En kan de Belastingdienst geld terugvragen. Vraag dit na bij de Belastingdienst door te bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis). 

Er is 1 uitzondering voor het vervallen van huurtoeslag. Als je je pensioen afkoopt, krijg je in een keer al je pensioen uitbetaald. Je kunt de Belastingdienst vragen om het afkoopbedrag 'als bijzonder inkomen buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag'. Als de Belastingdienst hiermee akkoord gaat, dan telt het afkoopbedrag niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. Hiervoor moet je wel een formulier invullen via de Belastingdienst.

Je hebt geen recht meer op pensioenverhoging (indexatie) bij afkopen

Als je ervoor kiest om uw pensioen af te kopen, krijg je daarna geen pensioen van ons. Je krijgt ook géén verhogingen (indexatie) meer van bpfBOUW.

Je hoeft je pensioen niet af te kopen

Je krijgt dan levenslang maandelijks pensioen van ons. Wij houden loonheffing en bijdrage Zvw in op je pensioen.

Bekijk de hoogte van je pensioen op Mijn Bouwpensioen

Je ziet in Mijn Bouwpensioen direct of je pensioenopbouw hoger of lager dan de afkoopgrens is. 

Meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel?

Klik op de button of kijk op bpfbouw.nl/vernieuwd-pensioenstelsel