Regels voor waardeoverdracht van kleine pensioenen

Als u bij verschillende werkgevers heeft gewerkt, heeft u misschien ook bij verschillende fondsen pensioen opgebouwd. U heeft dan meerdere (kleine) pensioenen. Vanaf 1 januari 2019 worden kleine pensioenen automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Hoe werkt de automatische overdracht voor kleine pensioenen precies?

Wat zijn kleine pensioenen?

Een klein pensioen is een opgebouwde pensioenaanspraak tussen € 2,- bruto per jaar en de afkoopgrens. Deze afkoopgrens is € 594,89 bruto in 2023 en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Regels pensioenoverdracht vanaf 1 januari 2019

Pensioenfondsen mogen vanaf 2019 kleine pensioenen niet meer afkopen. In plaats daarvan worden kleine pensioenen automatisch overgedragen aan een eventueel nieuw pensioenfonds. Zo worden kleine pensioenen gebundeld tot een groter pensioen.

Wat betekenen deze regels voor u?

Nieuw klein pensioen 

Is uw pensioenopbouw bij bpfBOUW na 1 januari 2018 gestopt? Dan draagt bpfBOUW vanaf 1 januari 2019 uw kleine pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds. Hiervoor hoeft u niets te doen. 

Bestaand klein pensioen 

Stopte uw pensioenopbouw bij bpfBOUW voor 1 januari 2018? Dan golden tot 1 januari 2020 de oude afkoopregels. Sinds 1 januari 2020 draagt bpfBOUW een bestaand klein pensioen ook automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds.

Bij automatische waardeoverdracht draagt bpfBOUW de waarde van uw kleine pensioen zelf over aan uw nieuwe pensioenfonds. Daarvoor heeft bpfBOUW uw toestemming niet nodig en u hoeft hiervoor niets te doen. Uw nieuwe pensioenfonds mag deze waardeoverdracht niet weigeren.

U ontvangt van uw nieuwe pensioenuitvoerder een bevestiging wanneer de waardeoverdracht is afgerond. 

Ook bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 100% vindt automatische waardeoverdracht plaats.

BpfBOUW probeert ieder jaar uw kleine pensioen over te dragen. Is dat na 5 pogingen in een periode van 5 jaar niet gelukt? Dan zal bpfBOUW uw kleine pensioen alsnog afkopen. Hiervoor moet u wel toestemming geven.

Dan noemen we dit een 'heel klein pensioen'. Heeft u niet meer dan een heel klein pensioen opgebouwd? En stopt uw pensioenopbouw bij bpfBOUW op of na 1 januari 2019? Dan is bpfBOUW verplicht om uw pensioen te laten vervallen. 

Heeft u een heel klein pensioen en stopte uw pensioenopbouw bij bpfBOUW vóór 1 januari 2019? Dan vervalt uw pensioen niet. BpfBOUW draagt het dan over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

In sommige gevallen is afkoop nog mogelijk:

  • Als u 67 jaar bent (pensioenrichtleeftijd in 2020), mag bpfBOUW het pensioen afkopen. U moet hiermee instemmen.
  • Als automatische waardeoverdracht na 5 pogingen in 5 jaar niet gelukt is. BpfBOUW mag het kleine pensioen dan, met uw instemming, afkopen.

Automatische waardeoverdracht geldt voor kleine ouderdomspensioenen. Een eventueel bijhorend partnerpensioen gaat mee. Heeft u een klein bijzonder partnerpensioen of wezenpensioen onder de afkoopgrens? Dan wordt dit nog wel afgekocht. 

De nieuwe regels hebben geen invloed op de BeterExcedent-regeling.

Nee, de regels voor automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen gelden alleen voor Nederlandse pensioenuitvoerders.

Dan verandert er niets voor u. U blijft uw pensioenuitkering behouden. 

Heeft u nog vragen over automatische waardeoverdracht? Neem dan contact met ons op.