Nieuwe baan

Bouwvakker aan het werk met schroefmachine

U heeft een nieuwe baan. Bekijk wat u moet regelen.

Als u binnen de bouw blijft werken, blijft u pensioen bij ons opbouwen.

Er is geen minimale leeftijd om pensioen op te bouwen. Nu bouwt u iedere maand pensioen bij ons op. De premie voor uw pensioen gaat iedere maand automatisch van uw loon af. Daarnaast betaalt uw baas een deel van de pensioenpremie. Als u een partner heeft, krijgt uw partner een partnerpensioen als u overlijdt. Uw kinderen krijgen wezenpensioen als u overlijdt.

Partnerpensioen

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft uw partner recht op een partnerpensioen als u komt te overlijden. Woont u samen? En heeft u een samenlevingscontract? Vergeet dan niet uw partner aan te melden. Alleen dan heeft uw partner recht op partnerpensioen.

Heeft u in het verleden al gewerkt in een andere branche? U kunt ervoor kiezen het pensioen dat u al heeft opgebouwd mee te nemen naar bpfBOUW. Dit heet waardeoverdracht. U regelt waardeoverdracht via Mijn Bouwpensioen of Mijnwaardeoverdracht. Of dien een verzoek in via waardeoverdracht@bpfbouw.nl of 020-5834040. Vergeet dan niet uw klantnummer te vermelden. Op basis van de offerte beslist u of u uw pensioen over laat zetten.

Als u buiten de bouw gaat werken, verandert u van pensioenfonds. Wat u bij ons aan pensioen heeft opgebouwd blijft staan. U krijgt dat gewoon uitbetaald als u met pensioen gaat. U kunt er ook voor kiezen het pensioen dat u al heeft opgebouwd mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

U laat uw pensioen bij ons staan

U krijgt dan iedere vijf jaar een pensioenoverzicht van ons. Daarop ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Of u logt in op Mijn Bouwpensioen.