Arbeidsongeschikt

Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of je arbeidsongeschikt bent.

Ben je arbeidsongeschikt? Dan heb je misschien recht op: 

  • arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen); en/of
  • premievrije pensioenopbouw.

Arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) in het kort

Arbeidsongeschiktheidspensioen is een maandelijkse aanvulling op je WGA-vervolguitkering van UWV. Dit pensioen noemen we kort gezegd AP. BpfBOUW krijgt informatie over je arbeidsongeschiktheid van UWV. Na ontvangst van deze informatie, controleren wij of je recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen.
Heb je recht op AP? Dan ontvang je van ons een brief, tot dan hoef je niets te doen. Het AP is een aparte regeling, en gaat niet af van je ouderdomspensioen. 

Heb je binnen 6 maanden na ingang van je WGA-vervolguitkering nog niets gehoord over arbeidsongeschiktheidspensioen? Neem dan contact met ons op.  

Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premievrije pensioenopbouw in het kort

Voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent, kun je toch pensioen opbouwen. Zonder dat je hiervoor pensioenpremie betaalt. Dit heet premievrije pensioenopbouw.

Je hoeft dit niet zelf aan te vragen. BpfBOUW krijgt informatie over je arbeidsongeschiktheid van UWV. Na ontvangst van deze informatie, controleren wij of je recht hebt op premievrije pensioenopbouw. 

Heb je binnen 6 maanden na ingang van je WIA-uitkering niets gehoord over premievrije pensioenopbouw? Neem dan contact met ons op.  

Lees meer over premievrije pensioenopbouw.

Let op als je van UWV een voorschotkrijgt op je WIA-uitkering
Misschien heb je achteraf geen recht op het voorschot. Of heb je van UWV een te hoog bedrag gekregen? UWV kan dan beslissen dat je geen geld hoeft terug te betalen. Dat is een beslissing van UWV. BpfBOUW neemt zelf een besluit over het AP.


Het deel van het AP waar je geen recht op hebt, vraagt bpfBOUW bijna altijd terug. Kun je het bedrag niet in 1 keer betalen? Dan is het mogelijk om met ons een andere afspraak te maken.

Als je arbeidsongeschikt bent, bouw je maximaal 69% premievrij pensioen op. Voor dit deel betaal je geen premie. Het overige deel kun je zelf opbouwen. Dit heet vrijwillige voortzetting. Je voorkomt zo dat je straks minder pensioen krijgt. 


Je vraagt vrijwillige voortzetting zelf aan. Het liefst zo snel mogelijk. Maar in ieder geval binnen 9 maanden nadat je arbeidsongeschikt werd.


Lees meer over zelf pensioen blijven opbouwen.

Krijg je vervroegd een WIA-uitkering van UWV? Deze vervroegde uitkering heet IVA. (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Je werkgever betaalt je loon maximaal twee jaar door en mag de IVA-uitkering aftrekken van je loon. Over het loon dat je ontvangt, draagt je werkgever pensioenpremie af aan bpfBOUW. 


Je hebt recht op premievrije pensioenopbouw voor arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de premievrije pensioenopbouw is de eerste twee jaar na je eerste ziektedag 100%. Na twee jaar wordt deze maximaal 69%.


Let op! Heb je voor 1 januari 2020 een vervroegde IVA-uitkering toegekend gekregen? Dan is de hoogte van de premievrije pensioenopbouw maximaal 69% vanaf de ingangsdatum van je IVA-uitkering. 

 
Overlijdt je tijdens je IVA? Dan is de hoogte van het partnerpensioen gebaseerd op het percentage van de premievrije pensioenopbouw.

Wil je weten wat dit betekent voor je pensioen? Als je pensioen opbouwt bij bpfBOUW, kun je met vragen over je pensioen altijd terecht bij een consulent van de vakbond. Ook als je geen lid van de vakbond bent. In een persoonlijk gesprek krijg je informatie op maat.