Wat is pensioen?

Pensioen is ‘geld voor later’. Voor als u niet meer werkt. Het kan ook uw inkomen zijn bij arbeidsongeschiktheid. En voor uw partner als u overlijdt.

Uw totale pensioen bestaat vaak uit drie delen:

  • de uitkering die u van de overheid krijgt (bijvoorbeeld AOW);
  • de uitkering die u van een pensioenuitvoerder krijgt. Voor u is dat bpfBOUW;
  • het gedeelte dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld spaargeld of een lijfrente.

Ook als u voor lange tijd ziek bent of komt te overlijden, ontvangen u of uw nabestaanden een inkomen. 

Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Dit is een basisinkomen. U krijgt uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank.

U bouwt via uw werkgever pensioen op bij bpfBOUW. Hier betaalt u premie voor. Ook uw werkgever betaalt hier premie voor. Die premie beleggen wij om later uw pensioen te kunnen betalen.

U kunt uw AOW en bpfBOUW-pensioen onder bepaalde voorwaarden verder aanvullen. Bijvoorbeeld met lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. U regelt deze verzekeringen zelf. Hierdoor kunt u extra pensioen sparen, bijvoorbeeld om eerder met pensioen te gaan. 

Wordt u voor langere tijd ziek? Dit kan gevolgen hebben voor uw loon. Uw pensioenopbouw verandert dan ook. Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan bestaat uw inkomen vanaf het derde ziektejaar mogelijk uit:

  1. een WIA-uitkering van het UWV;
  2. een arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfBOUW;
  3. het gedeelte dat u zelf heeft geregeld, bijvoorbeeld een aanvullende (arbeidsongeschiktheids)verzekering.

Lees meer informatie over uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

 

Als u overlijdt hebben uw partner en (eventuele) kinderen mogelijk recht op:

  1. een Anw-uitkering van de Sociale verzekeringsbank (SVB). Dit ontvangen zij onder bepaalde voorwaarden. Bekijk de voorwaarden;
  2. een nabestaandenpensioen van bpfBOUW voor de (ex-)partner en kinderen;
  3. het gedeelte dat u zelf heeft geregeld.

Lees meer over pensioen van bpfBOUW voor uw nabestaanden.