999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Wat is pensioen?

Pensioen is ‘geld voor later’. Voor als je niet meer werkt. Want ook dan wil je dingen kunnen doen waarvan je houdt. Maar dit pensioen is niet alleen inkomen voor als je met pensioen gaat. Het is ook voor je partner als je overlijdt. En het is je inkomen als je arbeidsongeschikt wordt.

Je bouwt via je werkgever pensioen op bij bpfBOUW. Hier betaal je premie voor. Ook je werkgever betaalt premie. Die premie beleggen wij, bijvoorbeeld in vastgoed. Zo proberen wij je pensioen meer waard te maken.

Je totale pensioen bestaat vaak uit drie delen:
 

  • De uitkering die je van de overheid krijgt (bijvoorbeeld AOW).
  • De uitkering die je van een pensioenuitvoerder krijgt. Voor jou is dat bpfBOUW.
  • Het deel dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld spaargeld of een lijfrente.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Dit is een basisinkomen. Je krijgt AOW van de Sociale Verzekeringsbank.

Zelf pensioen opbouwen

Wil je graag zelf extra pensioen opbouwen? Dat mag! Je kunt je AOW en je pensioen bij bpfBOUW zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Hier gelden soms wel regels voor.

Bekijk op welke manieren je zelf voor extra pensioen kunt sparen. Zo kun je bijvoorbeeld eerder met pensioen.

Pensioen als je ziek wordt

We hopen natuurlijk dat je gezond blijft, maar het is mogelijk dat je voor lange tijd ziek wordt. Dit kan gevolgen hebben voor je loon. Je pensioenopbouw verandert dan ook. Ben je meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan bestaat je inkomen vanaf het derde ziektejaar mogelijk uit:

  1. een WIA-uitkering van het UWV,
  2. een arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfBOUW,
  3. het gedeelte dat je zelf hebt geregeld, bijvoorbeeld een aanvullende (arbeidsongeschiktheids)verzekering.

Lees meer informatie over je pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Pensioen als je overlijdt

Als je overlijdt hebben je (ex)partner, en (eventuele) kinderen mogelijk recht op:

  1. een Anw-uitkering van de Sociale verzekeringsbank (SVB). Dit ontvangen zij onder bepaalde voorwaarden. Bekijk de voorwaarden;
  2. een nabestaandenpensioen van bpfBOUW;
  3. het gedeelte dat je zelf hebt geregeld, bijvoorbeeld een levensverzekering. 

Lees meer over pensioen van bpfBOUW voor je nabestaanden.