Partnerpensioen

Partnerpensioen is het geld dat uw partner van ons krijgt als u overlijdt. U hoeft daarvoor niet met pensioen te zijn.

Met 'partner' bedoelen wij:   
 • uw echtgenoot of echtgenote;
 • de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap heeft;
 • de persoon met wie u een samenlevingsovereenkomst heeft. Dit moet door een notaris zijn opgesteld.

Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, hangt af van uw situatie.

 • Werkt u in de bouw?
  Uw partner krijgt na uw overlijden het partnerpensioen dat u had kunnen opbouwen tussen 1 januari 2018 en de maand waarin u 67 zou worden. Hier komt 70% van het ouderdomspensioen bij dat u heeft opgebouwd tot 1 januari 2018.
 • Werkt u niet meer in de bouw?
  Uw partner krijgt dan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd toen u nog in de bouw werkte.
 • Bent u al met pensioen?
  Uw partner krijgt dan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd totdat u met pensioen ging.

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Vanaf 2018 bouwt u jaarlijks over een deel van uw salaris 1,3125% partnerpensioen op. Lees meer over pensioenopbouw.

Van 2006 tot en met 2017 bouwde u jaarlijks 70% van het ouderdomspensioen aan partnerpensioen op.

 • Is uw partner meer dan 10 jaar jonger dan u? Dan krijgt uw partner minder partnerpensioen. Wij korten het partnerpensioen met 2,5% voor elk jaar dat uw partner meer dan 10 jaar jonger is. Is het leeftijdsverschil tussen u en uw partner bijvoorbeeld 12 jaar? Dan korten wij het partnerpensioen met 2 x 2,5 = 5%.
 • Als u eerder stopt met werken heeft dat ook gevolgen voor de hoogte van uw partnerpensioen. Hoeveel? Dat ziet u op de aanbieding die u van ons krijgt als u uw pensioen aanvraagt.
 • Woont u ongehuwd samen en bouwt u geen pensioen meer op bij bpfBOUW? Dan is uw partnerpensioen lager. Als u overlijdt, krijgt uw partner alleen het partnerpensioen opgebouwd vanaf 2006.
Uw ex-partner heeft recht op een deel van uw partnerpensioen. Dit noemen wij ‘bijzonder partnerpensioen’. Uw ex-partner krijgt na uw overlijden het bijzonder partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot de officiële scheidingsdatum. U kunt afwijkende afspraken maken in uw echtscheidingsconvenant.
In eerdere regelingen van bpfBOUW stonden soms andere regels voor (bijzonder) partnerpensioen. Hieronder vindt u de belangrijkste verschillen.

Dagafhankelijke Pensioenregeling (DAP-regeling)

Heeft u deelgenomen aan deze pensioenregeling van bpfBOUW tot 1987?
 • U kunt het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd, niet uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
 • Als u komt te overlijden na beëindiging van deelname aan de pensioenregeling, keren wij alleen het (bijzonder) partnerpensioen uit dat u heeft opgebouwd in de pensioenregelingen vóór 1 januari 2000 en in onze huidige regeling vanaf 2006.
 • Voor ongehuwd samenwonenden (met samenlevingscontract) wordt geen partnerpensioen uit de pensioenregelingen van vóór 1 januari 2000 uitgekeerd als:
      - uw deelname aan de pensioenregeling van bpfBOUW voor uw overlijden is beëindigd.
      - uw deelname aan de pensioenregeling van bpfBOUW voor uw pensionering is beëindigd en u na uw pensionering overlijdt.
 • In de regelingen van vóór 1 januari 2000 hebben ongehuwd samenwonenden (met samenlevingscontract) geen recht op bijzonder partnerpensioen. 

Loonafhankelijke Pensioenregeling (LAP-regeling)

Dit was de pensioenregeling van bpfBOUW van 1987 tot 2000. Heeft u hieraan deelgenomen?
 • Uw partner ontvangt na uw overlijden tot zijn/haar 65ste een hoger partnerpensioen dan na zijn/haar 65ste. De LAP-regeling kent namelijk een tijdelijk (hoger) partnerpensioen tot de leeftijd van 65 jaar van uw partner.
 • U kunt het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd niet uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
 • Als u komt te overlijden na beëindiging van deelname aan de pensioenregeling, keert bpfBOUW alleen het partnerpensioen uit dat u heeft opgebouwd in de pensioenregelingen vóór 1 januari 2000 en in de Pensioenregeling Bouwnijverheid vanaf 2006.
 • Voor ongehuwd samenwonenden (met samenlevingscontract) wordt geen partnerpensioen uit de pensioenregelingen van vóór 1 januari 2000 uitgekeerd als:
      - uw deelname aan de pensioenregeling van bpfBOUW voor uw overlijden is beëindigd.
      - uw deelname aan de pensioenregeling van bpfBOUW voor uw pensionering is beëindigd en u na uw pensionering overlijdt.
 • In de regelingen van vóór 1 januari 2000 hebben ongehuwd samenwonenden (met samenlevingscontract) geen recht op bijzonder partnerpensioen. 

Bouwpensioen2000

Dit was de pensioenregeling van bpfBOUW van 2000 tot 2006. Heeft u hieraan deelgenomen? Dan heeft u in deze periode geen (bijzonder) partnerpensioen opgebouwd. Als u met pensioen gaat kunt u uw tussen 2000 en 2006 opgebouwde ouderdomspensioen verlagen en daarmee het partnerpensioen verhogen.