Bijzonder partnerpensioen

Bouwvakker sleept met bouwmateriaal

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan bouw je ook pensioen op voor je partner. Dat heet partnerpensioen. Je partner krijgt het partnerpensioen als je overlijdt. Het maakt daarvoor niet uit of je al met pensioen was.

Ook je ex-partner heeft recht op partnerpensioen. Dat heet bijzonder partnerpensioen. Het gaat om het gedeelte dat is opgebouwd tot jullie officieel uit elkaar gingen.

Wie bedoelen we met ex-partner?

Je ex-partner is voor ons de persoon met wie je:   

  • getrouwd was;
  • een geregistreerd partnerschap had,
  • een samenlevingsovereenkomst had, opgesteld door een notaris.

Afstand doen van bijzonder partnerpensioen

Je ex-partner kan besluiten om geen bijzonder partnerpensioen te willen ontvangen. Dit moeten jullie samen kenbaar maken aan bpfBOUW voordat je overlijdt. Dat kan op twee manieren:

  • Door het als een apart artikel op te nemen in jullie echtscheidingsconvenant.
  • Door deze afstandsverklaring gezamenlijk in te vullen.

Als je ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen, gaat het naar je eventuele nieuwe partner als je overlijdt. Het is ook mogelijk om het te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor jezelf. Dat vraag je aan op het moment dat je met pensioen gaat.

Let op!

De huidige regels voor partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen zijn ingegaan per 1 januari 2006. In eerdere regelingen stonden soms andere regels voor partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen.