Bent u zelf de ex-partner?

Bijzonder partnerpensioen is het pensioen dat uw ex-partner van ons ontvangt als u overlijdt. U hoeft daarvoor niet met pensioen te zijn.

Uw ex-partner heeft recht op een deel van uw partnerpensioen. Dit noemen wij ‘bijzonder partnerpensioen’. Het gaat om het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot uw officiële scheidingsdatum.

Met 'ex-partner' bedoelen wij:   

  • de persoon met wie u getrouwd was;
  • de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap had;
  • de persoon met wie u een samenlevingsovereenkomst had. Dit moet door een notaris zijn opgesteld.

Uw partner kan afstand doen van bijzonder partnerpensioen

Dit moet dan duidelijk in uw echtscheidingsconvenant worden opgenomen. Het is belangrijk dat deze afspraak in een apart artikel wordt benoemd.  

U en uw  ex-partner kunnen eventueel ook deze afstandsverklaring gebruiken. Hiermee kan u ons ook laten weten af te zien van het bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt dan geen bijzonder partnerpensioen. Dit wordt dan partnerpensioen voor uw (eventuele) nieuwe partner. Of u kunt als u met pensioen gaat een deel van het partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen. 

Als uw partner afstand wil doen van bijzonder partnerpensioen, dan moet dit gebeuren voordat u overlijdt. Daarna kan het niet meer worden gewijzigd. 

Let op!

De Pensioenregeling Bouwnijverheid, de huidige pensioenregeling van bpfBOUW, is ingegaan op 1 januari 2006. In eerdere regelingen stonden soms andere regels voor partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen.