Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen. Wanneer gaan de veranderingen in? En wat merk je hiervan als deelnemer van bpfBOUW?

Nieuwe regels van kracht

De Eerste Kamer stemt in met de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe regels voor pensioen zijn vanaf nu van kracht

Besluit over de nieuwe regels

Sociale partners nemen in 2024 een besluit over de nieuwe regels van het pensioen. Wij zullen na dit besluit laten weten wat er verandert door de nieuwe regels.

Jouw persoonlijke vooruitzicht

In najaar 2025 kunnen we met voorlopige bedragen laten zien wat de nieuwe regels voor jou persoonlijk betekenen.

Overgang bpfBOUW naar de nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2026 gelden de nieuwe regels voor pensioen. Jouw pensioen bij bpfBOUW wordt omgezet naar de nieuwe regels.

Afronding

Alle pensioenfondsen in Nederland zijn uiterlijk 1 januari 2028 over naar het vernieuwde pensioenstelsel.