Ons kortingsbeleid

Bouwvakker met veilgheidshelm meet muur op

Korten betekent het verlagen van de pensioenen. Wij hebben uw opgebouwde pensioen nog nooit hoeven te verlagen. Ook op dit moment is van verlagen geen sprake.

Voor het geval dat het in de toekomst slechter gaat, hebben wij een kortingsbeleid opgesteld.

Wij werken aan herstel. Dat is een wettelijke verplichting. Omdat de dekkingsgraad te laag was. Jaarlijks stellen we een herstelplan op. Dat is een berekening volgens de regels van DNB. Bekijk het laatste herstelplan.

Naast het herstelplan hebben we een financieel crisisplan opgesteld. Hierin staat beschreven welke maatregelen we treffen als we in de toekomst opnieuw met een crisis te maken krijgen. Het financieel crisisplan is onderdeel van de actuarieel bedrijfstechnische nota (abtn). Bekijk de abtn

Als we verlagen, verlagen we het opgebouwde pensioen voor iedereen. Met hetzelfde percentage. Of u nu deelnemer bent, gepensioneerd of vroeger deelnemer was.

Herstellen als het beter gaat

Als wij de pensioenen moeten verlagen, proberen we dat later te herstellen. Maar dat kan alleen als we daar voldoende geld voor hebben. Zodra het kan, gaan we eerst verlaagde pensioenen herstellen. Daarna kijken we of we verhogingen die niet waren gedaan alsnog kunnen geven. Ook hier geldt dat dit alleen kan als we voldoende geld hebben.