Kortingsbeleid

Bouwvakker met veilgheidshelm meet muur op

Een korting heeft in de pensioenwereld een negatieve betekenis. Het betekent namelijk dat de pensioenen omlaag gaan. Dat is bij bpfBOUW nog nooit voorgekomen. En het lijkt er ook niet op dat het binnenkort gaat gebeuren. Voor het geval dat het in de toekomst financieel flink tegenzit, hebben we een kortingsbeleid opgesteld.

Herstelplan

Van 2009 tot en met 2021 hebben we elk jaar een herstelplan opgesteld. Dat waren we volgens de wet verplicht, omdat de beleidsdekkingsgraad te laag was. We hadden niet genoeg reserves om tegenvallers te kunnen opvangen. Het herstelplan is opgesteld volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) en wordt elk jaar aangepast. In 2022 is onze beleidsdekkingsgraad weer gestegen tot ruim boven het vereiste niveau. Sinds eind juni 2022 hebben we geen herstelplan meer nodig.

Financieel crisisplan

Behalve een herstelplan, hebben we ook een financieel crisisplan opgesteld. Hierin staat wat we doen als we te maken krijgen met een financiële crisis. Een van de graadmeters hiervoor is dat de dekkingsgraad 3 maanden achter elkaar lager is dan 104,2%. Of dat de dekkingsgraad onder een kritisch niveau zakt, waarbij extra maatregelen nodig zijn om te herstellen. Het financieel crisisplan is een onderdeel van de Actuarieel Bedrijfstechnische Nota (ABTN).

Korting pensioenen

Het is mogelijk dat we ooit gedwongen worden om de pensioenen te verlagen. Die korting zal dan voor iedereen gelijk zijn. Deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden worden dus allemaal gekort met hetzelfde percentage.

Korting terugdraaien

Als de pensioenen verlaagd worden, proberen we dat zo snel mogelijk te herstellen. Zodra we weer voldoende geld hebben, zullen we eerst de korting in een aantal stappen terugdraaien. Als de korting helemaal is teruggedraaid, kijken we of we niet-gegeven verhogingen alsnog kunnen doorvoeren. Ook in economisch zware tijden doen we ons uiterste best om je te laten genieten van een gezond pensioen. Na jaren hard werken heb je dat tenslotte dik verdiend.