Ons herstelplan

 Bouwvakker aan het werk met schroefmachine

Een pensioenfonds moet voldoende geld hebben om de pensioenen nu en later te kunnen uitbetalen. Volgens de pensioenwet moeten pensioenfondsen een herstelplan opstellen wanneer de (beleids)dekkingsgraad te laag is.

Geen nieuw herstelplan in 2022

Eind 2021 lag de actuele dekkingsgraad van bpfBOUW hoger dan de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad echter nog niet. Uit actualisatie van het herstelplan (naar de stand eind 2021) zou volgen dat de beleidsdekkingsgraad in 2022 boven de vereiste dekkingsgraad uitkomt.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft daarom aangegeven dat we dit jaar het herstelplan niet hoeven te actualiseren. Het herstelplan van 2021 blijft geldig totdat we daadwerkelijk hersteld zijn. Dit is het geval als de beleidsdekkingsgraad, aan het einde van een kalenderkwartaal, hoger ligt dan de vereiste dekkingsgraad. 

Wat waren de uitkomsten van het herstelplan 2021?

In het herstelplan 2021 lieten we zien dat het wettelijk vereiste niveau binnen 6 jaar gehaald kon worden. Als gevolg van de stijging van de rente in 2021 ligt de (beleids)dekkingsgraad  hoger dan onze verwachting in het herstelplan 2021. Hierdoor zal naar verwachting herstel in 2022 plaatsvinden.

Een herstelplan is een berekening volgens de regels van DNB. Met de berekening beslissen we of we de pensioenen moeten verlagen. We gebruiken het herstelplan niet om te beslissen over het verhogen van de pensioenpremies of het laten meegroeien van het pensioen met de prijzen. DNB keurt het herstelplan goed.

In de pensioenwet staat dat elk pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau een herstelplan moet maken. In dit plan moeten we laten zien dat, op basis van ons beleid en de wettelijke uitgangspunten, onze beleidsdekkingsgraad weer op het vereiste niveau komt. Dit is nodig zodat we de pensioenen kunnen blijven betalen, nu en in de toekomst. Er is dan ook voldoende buffer waarmee we het pensioen kunnen laten meegroeien met de prijzen.

 

Met de berekening van DNB moeten we laten zien dat onze beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar groeit naar het vereiste niveau. Bereiken we dit niveau niet? Dan moeten we ons beleid aanpassen. Bijvoorbeeld door de pensioenen minder of niet te verhogen. In het uiterste geval moeten we de pensioenen verlagen.

 

Sinds 2009 hebben wij ieder jaar een herstelplan opgesteld.