Een herstelplan is op dit moment niet van toepassing voor bpfBOUW        

 Bouwvakker aan het werk met schroefmachine

Als pensioenfonds moeten we voldoende geld hebben om de pensioenen nu en later uit te betalen. De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Als onze beleidsdekkingsgraad te laag is, zijn we volgens de pensioenwet verplicht om een herstelplan op te stellen.

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan berekenen we of onze beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar groeit naar het vereiste niveau. Zo niet, dan moeten we ons beleid aanpassen. Bijvoorbeeld door de pensioenen minder te verhogen. In het uiterste geval moeten we de pensioenen zelfs verlagen. We stellen het plan op volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB). Voor het herstelplan is de goedkeuring van DNB nodig.

Wanneer is een herstelplan nodig?

In de pensioenwet staat dat elk pensioenfonds met een te lage beleidsdekkingsgraad een herstelplan moet maken. Sinds eind juni 2022 ligt de beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW boven het vereiste niveau. Daarom is geen herstelplan meer nodig.