Werkloos

Man met een bril zit op de bank

Werkloosheid is geen leuk vooruitzicht, maar het kan iedereen overkomen. Door het verliezen van je baan verandert je financiële situatie. Je kunt hierdoor mogelijk onder het sociaal minimum terechtkomen. Het papierwerk rondom je uitkering en de zoektocht naar ander werk kunnen veel energie kosten. Ondertussen is het ook belangrijk dat je weet welke gevolgen werkloosheid op je pensioen kan hebben. En welke keuzes je hier zelf in kan maken.

Pensioenopbouw bij werkloosheid

Om later tijdens je pensioen voldoende inkomen te hebben, moet je pensioenpot groot genoeg zijn. Daarom bouw je je pensioenpot elke maand een stukje op. Normaal gesproken regelt je werkgever dat voor je, door een deel van je salaris in te houden. Maar als je zonder werk zit, gebeurt dat niet.

BpfBOUW kan in sommige gevallen toch je pensioenopbouw voortzetten als je werkloos bent. Deze regeling heet aanvulling pensioenpremie, waarvoor je geen premie betaalt. Je moet de regeling zelf aanvragen en er gelden de volgende voorwaarden:

 • Je was in loondienst tot de dag je werkloos werd.
 • Je hebt vanaf de eerste dag als werkloze recht op een WW-uitkering of een ZW-uitkering.

Het aanvragen en de voorwaarden van aanvulling pensioenpremie verschillen per sector.

Cao Bouw & Infra

 • Bouwplaatswerknemers doen de aanvraag via de vakbondsconsulent. 
 • UTA-werknemers doen de aanvraag bij de vakbondsconsulent of bij Aanvullingsfonds Bouw & Infra
 • Heb je maximaal 6 maanden recht op een WW- of ZW-uitkering? Vraag dan binnen 2 jaar na beëindiging van het recht op WW of ZW je aanvulling pensioenpremie aan.
 • Heb je langer dan 6 maanden recht op een WW- of ZW-uitkering? Dan moet je aanvraag binnen 2 jaar na 6 maanden WW- of ZW-uitkering bij ons binnen zijn.
 • Je ontvangt de aanvulling pensioenopbouw gedurende maximaal zes maanden.

Cao Natuursteen

 • Je doet de aanvraag binnen negen maanden na het einde van je dienstverband via de vakbondsconsulent. 
 • Je ontvangt de aanvulling pensioenopbouw gedurende maximaal zes maanden.

Cao Bikudak

 • Je doet de aanvraag binnen negen maanden na het einde van je dienstverband via de vakbondsconsulent. 
 • Ben je jonger dan 40 jaar? Dan ontvang je de aanvulling pensioenopbouw gedurende maximaal zes maanden. 
 • Ben je ouder dan 40 jaar? Dan ontvang je de aanvulling pensioenopbouw gedurende maximaal 24 maanden.

Cao Timmerindustrie

 • Je doet de aanvraag binnen tweeëneenhalf jaar na het einde van je dienstverband via de Stichting Fondsen Administratie Timmerindustrie (Stifa). 
 • Je ontvangt de aanvulling pensioenopbouw gedurende maximaal zes maanden.

Cao Afbouw

 • Je doet de aanvraag binnen negen maanden na het einde van je dienstverband via dit aanvraagformulier van APG
 • Je ontvangt de aanvulling pensioenopbouw gedurende maximaal zes maanden.

Cao Mortel en cao Baksteenindustrie
Het is in deze sector helaas niet mogelijk om bij werkloosheid je pensioenopbouw premievrij voort te zetten.

Kom je niet in aanmerking voor aanvulling pensioenpremie? Of is de regeling al afgelopen voordat je weer aan het werk gaat? Om te voorkomen dat je later minder pensioen krijgt uitgekeerd, kan je tijdens je werkloosheid ook zelf pensioen bij ons blijven opbouwen. Je stort dan maandelijks een bedrag in je pensioenpot. Dat heet vrijwillige voortzetting. Vraag vrijwillige voortzetting het liefst zo snel mogelijk aan, maar uiterlijk binnen negen maanden na het einde van je deelname. Lees meer over het aanvragen van vrijwillige voortzetting