Werkloos

Vader met twee kinderen bij de voordeur

U bent werkloos of wordt binnenkort ontslagen. De opbouw van uw pensioen hoeft niet direct te stoppen.

Soms zetten wij de opbouw van uw ouderdomspensioen voor een aantal maanden voort. U betaalt hiervoor geen premie. We noemen dit de ‘aanvulling pensioenpremie’. U kunt deze aanvulling aanvragen als u:

  • Tot de dag dat u werkloos werd in loondienst was; 
  • Vanaf uw eerste dag als werkloze recht op een WW-uitkering of een ZW-uitkering had.

U ontvangt de aanvulling pensioenpremie voor maximaal 6 maanden.

De aanvraag van de aanvulling pensioenpremie verschilt per sector. Bekijk hoe u een aanvraag doet en wat de voorwaarden zijn.

Cao Bouw & Infra

De aanvraag moet binnen twee jaar na het einde van uw dienstverband zijn ontvangen. Bent u bouwplaatswerknemer? Dan vraagt u de aanvulling pensioenpremie aan via de vakbondsconsulent. Bent u UTA-werknemer? Dan vraagt u dit aan via de vakbondsconsulent of bij Aanvullingsfonds Bouw & Infra.

Cao Natuursteen

De aanvraag moet binnen negen maanden na het einde van uw dienstverband zijn ontvangen. De aanvraag doet u via de vakbondsconsulent.

Cao Bikudak

Bent u jonger dan 40 jaar? Dan heeft u maximaal zes maanden recht op aanvulling pensioenpremie. Bent u ouder dan 40 jaar? Dan is de maximale termijn 36 maanden. U vraagt de aanvulling pensioenpremie aan via de vakbondsconsulent, en binnen negen maanden na het einde van uw dienstverband.

Cao Timmerindustrie

De aanvraag moet binnen tweeëneenhalf jaar na het einde van uw dienstverband ontvangen zijn. De aanvraag doet u via de Stichting Fondsen Administratie Timmerindustrie (Stifa).

Cao Afbouw

De aanvraag moet binnen negen maanden na het einde van uw dienstverband ontvangen zijn. Neemt u hiervoor contact op met APG. U vraagt deze regeling aan via dit aanvraagformulier.

Cao Mortel en cao Baksteenindustrie

Bent u werkzaam onder de cao Mortel of cao Baksteenindustrie? Dan heeft u geen mogelijkheid om uw pensioenopbouw premievrij voort te zetten.

Als u werkloos bent, kunt u nog pensioen bij ons op blijven bouwen. Wij noemen dit vrijwillige voortzetting. Zo voorkomt u dat u straks minder pensioen krijgt. U moet vrijwillige voortzetting zelf aanvragen. Het liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 9 maanden na het einde van uw deelname.

Lees meer over zelf pensioen blijven opbouwen.