Arbeidsongeschiktheidspensioen

Man zit met krukken op bank

Je bent twee jaar ziek. Het UWV bekijkt of je dan arbeidsongeschikt wordt. Dit is een vervelende situatie. Gelukkig is het pensioen goed geregeld. Hieronder vertellen we je meer over een eventuele aanvulling op jouw inkomen, namelijk het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP).

Wat is arbeidsongeschiktheidspensioen?

Je bent arbeidsongeschikt en je krijgt een vervolguitkering. Dan heb je misschien recht op arbeidsongeschiktheidspensioen (AP).

AP is een maandelijks inkomen bovenop je uitkering van UWV. De hoogte van AP hangt af hoeveel procent arbeidsongeschikt je bent. Wijzigt de uitkering van UWV? Dan wijzigt AP van bpfBOUW ook.

We leggen het kort uit in de video hieronder.

Aanvragen arbeidsongeschiktheidspensioen

BpfBOUW krijgt informatie over je arbeidsongeschiktheid van UWV. Na ontvangst van deze informatie, controleren wij of je recht hebt op AP.

Kreeg je een brief van ons dat je recht hebt op AP? Dan leggen wij hier uit hoe je dit gemakkelijk in 4 stappen aanvraagt. 

Heb je 6 maanden na ingang van jouw vervolguitkering nog niets gehoord over AP? Neem dan contact met ons op.  

Goed om te weten; het AP is een aparte regeling, en gaat niet af van je ouderdomspensioen.

Regel dit gemakkelijk in 4 stappen

1

Ga naar MijnBouwpensioen

Log in met je DigiD. Heb je problemen met inloggen met DigiD? Kijk dan op de  website van DigiD.

2

Vul je gegevens in

Vul je gegevens in bij het onderdeel 'arbeidsongeschiktheidspensioen'. 

3

Loonheffingskorting

Kijk of wij loonheffingskorting moeten toepassen. Wij leggen dit uit op onze informatiepagina. Of neem contact op met de Belastingsdienst. 

4

Klik op akkoord

Klik op akkoord om je arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen.

Hierna berekenen wij je definitieve arbeidsongeschiktheidspensioen. Je krijgt hierover een brief.

Wanneer heb je recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

Je ontvangt een WAO- of WIA-vervolguitkering van UWV en:

 • Je was minimaal 1 dag deelnemer aan de pensioenregeling van bpfBOUW
 • Je bent arbeidsongeschikt verklaard vanuit de WAO voor minimaal 15% of vanuit de WIA voor minimaal 35%.
 • Je bent na 1-7-2017 arbeidsongeschikt verklaard en betaalde premie voorafgaand aan de eerste ziektedag. 

Ben je vóór 1-7-2017 arbeidsongeschikt verklaard? Dan kijken we of je premie betaalde voorafgaand aan de eerste WAO- of WIA-dag.

Jouw WIA- of WAO uitkering verandert

UWV geeft die informatie aan ons door. Je hoeft dit dus niet zelf te doen. Heb je na 6 maanden na de aanpassingen van jouw WIA- of WAO uitkering geen bericht hierover ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Dan heb je mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Je moet hiervoor wel een WGA-vervolguitkering ontvangen. 

Je hebt geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen als je een van de volgende uitkeringen ontvangt:

 • WGA-loonaanvullingsuitkering 
 • WGA-loongerelateerde uitkering 
 • IVA-uitkering 

Arbeids­ongeschikt­heids-
­percentage
Arbeidsongeschiktheidspensioen vult aan tot
80 tot 100%geen arbeidsongeschiktheidspensioen
65 tot 80%50,75% van het (gemaximeerde) dagloon*
55 tot 65%42% van het (gemaximeerde) dagloon*
45 tot 55%35% van het (gemaximeerde) dagloon*
35 tot 45%28% van het (gemaximeerde) dagloon*
Minder dan 35%geen arbeidsongeschiktheids­pensioen

* Het (gemaximeerde) dagloon is het dagloon dat ten grondslag ligt aan de uitkering in het kader van de WIA.

De volgende sectoren kennen een arbeids­ongeschiktheids­pensioen bij bpfBOUW: 

 • Bouw- en infrabedrijf
 • Natuursteenbedrijf
 • Timmerindustrie
 • Betonmortelindustrie

Dan heb je mogelijk recht op invaliditeitspensioen. Je moet hiervoor wel een WAO-vervolguitkering ontvangen. Als je een WAO-loondervingsuitkering ontvangt, heb je geen recht op invaliditeitspensioen.

Arbeids­­ongeschikt­­heids- ­­
percentage
Invaliditeits­pensioen vult aan tot
80 tot 100%70% van uw laatste gemaximeerde loon voordat je ziek werd
65 tot 80%50,75% van uw laatste gemaximeerde loon voordat je ziek werd
55 tot 65%42% van uw laatste gemaximeerde loon voordat je ziek werd
45 tot 55%35% van uw laatste gemaximeerde loon voordat je ziek werd
35 tot 45%28% van uw laatste gemaximeerde loon voordat je ziek werd
25 tot 35%21% van uw laatste gemaximeerde loon voordat je ziek werd
15 tot 25%14% van uw laatste gemaximeerde loon voordat je ziek werd
Minder dan 15%geen invaliditeits­pensioen


De volgende sectoren kennen een invaliditeits­pensioen bij bpfBOUW: 

 • Bouw- en infrabedrijf (exclusief UTA-werknemers)
 • Natuursteenbedrijf 
 • Timmerindustrie 
 • Stukadoors-, afbouw- en terrazzo-/­vloerenbedrijf

Val je onder de cao van Afbouw, Baksteen of Bikudak? Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij bpfBOUW voor u geregeld.

Je arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen) stopt:

• als je minder arbeidsongeschikt wordt dan 15% (WAO) of 35% (WIA);
• als je WAO- of WGA-vervolguitkering stopt. Bijvoorbeeld omdat je weer volledig kunt werken;
• als je jouw pensioen laat ingaan voordat je AOW krijgt;
• als je met deeltijdpensioen gaat voor een hoger percentage dan je arbeidsgeschikt bent;
• op de eerste maand waarin je AOW krijgt (als je AOW-leeftijd voor 67 jaar ligt) of waarin je 67 jaar wordt.

Heb je minder inkomen dan het sociaal minimum? Dan kun je mogelijk extra geld krijgen
Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag. Controleer zelf of je dit extra geld kunt krijgen. Lees er meer over sociaal minimum.

Je kan pensioen op blijven bouwen voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent, zonder dat je daar premie voor betaalt. Lees meer over premievrije pensioenopbouw.

Als je arbeidsongeschikt bent, bouw je maximaal 69% premievrij pensioen op. Voor dit deel betaal je geen premie. Het overige deel kun je zelf opbouwen. Dit heet vrijwillige voortzetting. Je voorkomt zo dat je straks minder pensioen krijgt.

Je vraagt vrijwillige voortzetting zelf aan. Het liefst zo snel mogelijk. Maar in ieder geval binnen 9 maanden nadat je arbeidsongeschikt werd.

Lees meer over zelf pensioen blijven opbouwen.

Als je arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt, worden je maandelijkse inkomsten mogelijk hoger. Dat kan gevolgen hebben voor je zorg- of huurstoeslag of andere uitkeringen. Mogelijk ga je ook meer belasting betalen. Je kunt hierover contact opnemen met de Belastingdienst of je uitkeringsinstantie.