Premievrije pensioenopbouw

Niemand kiest ervoor om arbeidsongeschikt te zijn. BpfBOUW beseft dat dit grote gevolgen kan hebben. Ook voor je financiële situatie nu en later. Heb je recht op een WAO- of WIA-uitkering van UWV? Dan kan je gelukkig ook pensioen blijven opbouwen.

Gedeeltelijk pensioen opbouwen zonder premie te betalen

Ben je arbeidsongeschikt? Dan controleren wij of je pensioen blijft opbouwen. Je hoeft hier geen premie voor te betalen. Dit heet premievrije pensioenopbouw.

Het percentage dat je arbeidsongeschikt bent, wordt bepaald door UWV. Zij geven die informatie aan ons door. Wij controleren of je recht hebt op premievrije pensioenopbouw. Je hoeft dit dus niet zelf aan te vragen. Als je recht hebt, krijg je bericht van ons. Heb je na 6 maanden na ingang van je WAO- of WIA-uitkering niets gehoord over premievrije pensioenopbouw? Neem dan contact met ons op.

Wanneer heb je recht op premievrije pensioenopbouw?

Je ontvangt een WAO- of WIA-uitkering van UWV en:

  • Je was minimaal 1 dag deelnemer aan de pensioenregeling van bpfBOUW.
  • Je bent arbeidsongeschikt verklaard vanuit de WAO voor minimaal 25% of vanuit de WIA voor minimaal 35%.
  • Je bent na 1-7-2017 arbeidsongeschikt verklaard en betaalde premie voorafgaand aan de eerste ziektedag. 

Ben je vóór 1-7-2017 arbeidsongeschikt verklaard? Dan kijken we of je premie betaalde voorafgaand aan de eerste WAO- of WIA-dag.

Hoeveel premievrije pensioenopbouw?

De hoogte van je premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van hoeveel arbeidsongeschikt je bent.

Bijvoorbeeld: ben je voor 65% of meer arbeidsongeschikt, dan bouw je 69% op van het pensioenbedrag dat je als werkende zou opbouwen. Ben je voor 35% arbeidsongeschikt, dan bouw je 17,25% op van het pensioenbedrag dat je als werkende zou opbouwen.

Kijk in de tabel hoeveel premievrij pensioen je opbouwt bij verschillende percentages van arbeidsongeschiktheid.

ArbeidsongeschiktheidspercentagePremievrije pensioenopbouw
65% of meer69%
45 tot 65% (WIA/WAO)34,5%
35 tot 45% (WIA)17,25%
25 tot 45% (WAO)17,25%
Tot 35% (WIA)Geen
Tot 25% (WAO)Geen

Toename arbeidsongeschiktheid

Werk je nog in de bedrijfstak bouwnijverheid en word je meer arbeidsongeschikt? Dan wordt ook de premievrije pensioenopbouw verhoogd. Dit kan tot maximaal 69%. 

Let op! Arbeidsongeschikt voor 1 juli 2017?

En werk je voor het arbeidsgeschikte deel niet meer in de bedrijfstak bouwnijverheid? Dan wordt je premievrije pensioenopbouw niet verhoogd.

Arbeidsongeschikt op of na 1 juli 2017?

En werk je voor het arbeidsgeschikte deel niet meer in de bedrijfstak bouwnijverheid? Dan wordt je premievrije pensioenopbouw verhoogd tot maximaal het percentage dat gold toen je uit dienst ging.

Jouw WIA- of WAO-uitkering verandert

UWV geeft die informatie aan ons door. Je hoeft dit dus niet zelf te doen. Heb je na 6 maanden na de aanpassingen van jouw WIA- of WAO-uitkering geen bericht hierover ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Zelf pensioen aanvullen

Je bouwt minder pensioen op als je arbeidsongeschikt bent. Dat betekent dat je straks minder pensioen uitgekeerd krijgt. Om zeker te zijn dat je later genoeg geld overhoudt, is het mogelijk om het verschil in pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid zelf aan te vullen. Dat heet vrijwillige voortzetting.

Wanneer stopt je premievrije pensioenopbouw?

Je premievrije pensioenopbouw stopt:

  • als je arbeidsongeschiktheid lager is dan 25% (WAO) of 35% (WIA);
  • als je je pensioen laat ingaan voordat je AOW krijgt;
  • als je met deeltijdpensioen gaat voor een hoger percentage dan je arbeidsongeschiktheid;
  • als je AOW krijgt voordat je 67 jaar bent;
  • als je 67 jaar bent (in het geval dat ook je AOW-leeftijd 67 jaar of later is)

Misschien recht op arbeidsongeschiktheidspensioen (AP)?

Arbeidsongeschiktheidspensioen is een maandelijkse aanvulling op je WGA-vervolguitkering van UWV. Dit pensioen noemen we kort gezegd AP. BpfBOUW krijgt informatie over je arbeidsongeschiktheid van UWV. Na ontvangst van deze informatie, controleren wij of je recht hebt op arbeidsongeschiktheidspensioen.

Heb je recht op AP? Dan ontvang je van ons een brief. Tot dan hoef je niets te doen. Het AP is een aparte regeling, en gaat niet af van je ouderdomspensioen.

Heb je binnen 6 maanden na ingang van je WGA-vervolguitkering nog niets gehoord over arbeidsongeschiktheidspensioen? Neem dan contact met ons op. 

Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen.