Premievrije pensioenopbouw

Niemand kiest ervoor om arbeidsongeschikt te zijn. BpfBOUW beseft dat dit grote gevolgen kan hebben. Ook voor je financiële situatie nu en later. Heb je recht op een WAO- of WIA-uitkering van UWV? Dan kan je gelukkig ook pensioen blijven opbouwen.

Premievrije pensioenopbouw aanvragen

Je kan pensioen op blijven bouwen voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent, zonder dat je daar premie voor betaalt. Het percentage dat je arbeidsongeschikt bent wordt bepaald door UWV. Zij geven die informatie aan ons door, waarna wij controleren of je recht hebt op premievrije pensioenopbouw. Je hoeft dit dus niet zelf aan te vragen.

Heb je na 6 maanden na ingang van je WAO- of WIA-uitkering niets gehoord over premievrije pensioenopbouw? Neem dan contact met ons op.

Hoeveel premievrije pensioenopbouw?

ArbeidsongeschiktheidspercentagePremievrije pensioenopbouw
65% of meer69%
45 tot 65% (WIA/WAO)34,5%
35 tot 45% (WIA)17,25%
25 tot 45% (WAO)17,25%
Tot 35% (WIA)Geen
Tot 25% (WAO)Geen

De hoogte van je premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van hoeveel arbeidsongeschikt je bent. Ben je voor 65% of meer arbeidsongeschikt, dan bouw je 69% op van het pensioenbedrag dat je als werkende zou opbouwen. Ben je minder arbeidsongeschikt, dan bouw je ook minder pensioen op. Kijk in de tabel hoeveel premievrij pensioen je opbouwt bij verschillende percentages van arbeidsongeschiktheid.

Toename arbeidsongeschiktheid

Voor het deel dat je niet arbeidsongeschikt bent, kan je blijven werken. Blijf je voor het arbeidsgeschikte deel in de bedrijfstak bouwnijverheid werken? En word je later volledig arbeidsongeschikt? Dan wordt ook de premievrije pensioenopbouw verhoogd tot maximaal 69%. 

Let op! Arbeidsongeschikt voor 1 juli 2017?

En werk je voor het arbeidsgeschikte deel niet meer in de bedrijfstak bouwnijverheid? Dan wordt je premievrije pensioenopbouw niet verhoogd.

Arbeidsongeschikt op of na 1 juli 2017?

En werk je voor het arbeidsgeschikte deel niet meer in de bedrijfstak bouwnijverheid? Dan wordt je premievrije pensioenopbouw verhoogd tot maximaal het percentage dat gold toen je uit dienst ging.

Zelf pensioen aanvullen

De premievrije pensioenopbouw is niet evenveel als wanneer je zou blijven werken. Dat betekent dat je straks minder pensioen uitgekeerd krijgt. Misschien hoop je een lange reis te maken, of een nieuwe hobby te beginnen. Om zeker te zijn dat je later genoeg geld overhoudt, is het mogelijk om het verschil in pensioenopbouw zelf aan te vullen. Dat heet vrijwillige voortzetting.

Wanneer stopt je premievrije pensioenopbouw?

Je premievrije pensioenopbouw stopt:

  • als je arbeidsongeschiktheid lager is dan 25% (WAO) of 35% (WIA);
  • als je je pensioen laat ingaan voordat je AOW krijgt;
  • als je met deeltijdpensioen gaat voor een hoger percentage dan je arbeidsongeschiktheid;
  • als je AOW krijgt voordat je 67 jaar bent;
  • als je 67 jaar bent (in het geval dat ook je AOW-leeftijd 67 jaar of later is)