Premievrije pensioenopbouw

Voor dat deel dat u arbeidsongeschikt bent, kunt u toch pensioen opbouwen. Zonder dat u pensioenpremie betaalt. Dit heet premievrije pensioenopbouw.

U hoeft uw premievrije pensioenopbouw niet meer zelf aan te vragen. BpfBOUW krijgt informatie over uw arbeidsongeschiktheid van UWV. Na ontvangst van deze informatie, controleert bpfBOUW of u recht heeft op premievrije pensioenopbouw. 

Heeft u binnen 6 maanden na ingang van uw WIA-uitkering niets gehoord over premievrije pensioenopbouw? Neem dan contact met ons op. 

Als u volledig arbeidsongeschikt bent, bouwt u 69% op van het bedrag dat u als werkende zou opbouwen. Als u minder arbeidsongeschikt bent, bouwt u ook minder op. U moet wel aan enkele regels voldoen. Werkt u voor het overige arbeidsgeschikte deel in de bedrijfstak en wordt u later volledig arbeidsongeschikt? Dan wordt deze premievrije pensioenopbouw verhoogd tot maximaal 69%.

ArbeidsongeschiktheidspercentagePremievrije pensioenopbouw
65% of meer69%
45 tot 65% (WIA/WAO)34,5%
35 tot 45% (WIA)17,25%
25 tot 45% (WAO)17,25%
Tot 35% (WIA)Geen
Tot 25% (WAO)Geen

Let op!

Werd u arbeidsongeschikt voor 1 juli 2017?

En werkt u voor het arbeidsgeschikte deel niet meer in de bedrijfstak? Dan wordt uw premievrije pensioenopbouw niet verhoogd.


Werd u arbeidsongeschikt op of na 1 juli 2017?

En werkt u voor het arbeidsgeschikte deel niet meer in de bedrijfstak? Dan wordt uw premievrije pensioenopbouw verhoogd. Tot maximaal het percentage dat gold toen u uit dienst ging. U kunt de opbouw van uw pensioen mogelijk aanvullen tot 100%. U betaalt dan zelf de premie voor het deel dat u aanvult. Hiervoor gelden wel voorwaarden. 

U bouwt bij premievrije opbouw geen volledig pensioen op. Vul uw pensioen zelf aan met vrijwillige voortzetting. Zo voorkomt u dat u straks minder pensioen krijgt.

Uw premievrije pensioenopbouw stopt: 

• als u minder arbeidsongeschikt wordt dan 25% (WAO) of 35% (WIA). Of als uw WAO- of WIA-uitkering stopt;
• als u uw pensioen laat ingaan voordat u AOW krijgt;
• als u met deeltijdpensioen gaat voor een hoger percentage dan u arbeidsgeschikt bent;
• op het moment dat u AOW krijgt (als dit eerder is dan 67 jaar);
• als u 67 jaar wordt (als uw AOW-leeftijd 67 jaar of later is).