999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Loonheffing en loonheffingskorting

Bouwvakker staat op platform

Loonheffing is belasting die je betaalt over jouw inkomen uit salaris of uitkeringen. Loonheffingskorting is korting op deze belasting.

Pas je de korting toe? Dan betaal je minder belasting. En krijg je meer nettopensioen.

De korting is afhankelijk van de hoogte van jouw totale inkomen. Hoe hoger jouw inkomen, hoe lager de korting. Boven een inkomen van € 75.518 (2024) is er geen recht meer op loonheffingskorting.

Wel of geen loonheffingskorting

Dat is een persoonlijke keuze die afhankelijk is van de hoogte van jouw inkomen, situatie en voorkeur. Als je de loonheffingskorting toepast op jouw pensioen, dan krijg je elke maand meer nettopensioen. Wil je geen loonheffingskorting toepassen? Dan krijg je minder nettopensioen per maand.

Heb je meerdere inkomens, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen? Zorg er dan voor dat je maar op 1 inkomen de loonheffingskorting krijgt. Doe je dit niet dan betaal je te weinig belasting. Dit moet je later bijbetalen aan de Belastingdienst.  Of het verstandig is om de loonheffingskorting ergens toe te laten passen hangt af van jouw totale inkomen.

De Belastingdienst berekent altijd de juiste loonheffing en loonheffingskorting. Dus ook als je de loonheffingskorting nergens laat toepassen, dan verrekent de Belastingdienst dit met jouw belastingaangifte. Meer informatie over loonheffingskorting en uw AOW, pensioen of andere uitkering, vind je op de website van de Belastingdienst.

Doorgeven keuze loonheffingskorting

Je wilt pensioen aanvragen

Waar en wanneer je de keuze voor het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting aan ons doorgeeft, is afhankelijk van wanneer je met pensioen gaat.

  1. Voor jouw AOW-leeftijd met pensioen? Kies in Mijn Bouwpensioen bij "Bekijk uw mogelijkheden" voor wel of geen loonheffingskorting. Vanaf jouw AOW-leeftijd zetten wij standaard de loonheffingskorting op nee.
  2. Op of na jouw AOW-leeftijd met pensioen? De loonheffingskorting staat automatisch op nee. Je kunt dit pas wijzigen nadat juowpensioen is ingegaan. Je doet dit in Mijn Bouwpensioen.

 

Jouw pensioen is aangevraagd of al ingegaan

Hoe je de loonheffingskorting kunt wijzigen is afhankelijk van jouw situatie.

  1. Je hebt van ons de brief gekregen waarin we jouw pensioen toekennen. Maar jouw pensioen is nog niet ingegaan. Neem contact met ons op. Samen passen we jouw keuze aan.
  2. Je ontvangt jouw pensioen al. Je doet dit in Mijn Bouwpensioen bij "Uw gegevens". Hier pas je zelf de keuze aan.

Je hebt mogelijk recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze kan je laten toepassen met de loonheffingskorting.. Er gelden voorwaarden om voor de alleenstaande ouderenkorting in aanmerking te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing:

  1. Je krijgt van ons een pensioen dat hoger is dan € 1.500 bruto per maand.
  2. Op dit pensioen passen wij loonheffingskorting toe.
  3. Volgens de Belastingdienst heb je recht op alleenstaande ouderenkorting, want:
  • je ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank de AOW voor alleenstaanden, of
  • de Belastingdienst ziet jou als alleenstaande. Want jouw partner verblijft langdurig in een verzorgingshuis, of
  • je hebt minder dan 100% AOW opgebouwd. Want je woonde in het buitenland of je bent gemoedsbezwaarde. Daarom ontvang je geen of niet de volledige AOW voor alleenstaanden.

Wilt u gebruikmaken van de Alleenstaande ouderenkorting? Neem contact met ons op.

Je betaalt mogelijk belasting in het land waar je woont en in Nederland. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken staan vast in belastingverdragen. Daarin regelen landen onderling de toestemming om belasting te heffen. 

Je kunt mogelijk vrijstelling krijgen voor het betalen van loonheffing op jouw pensioen van bpfBOUW. Je hoeft in dat geval geen loonheffing te betalen. Je vraagt vrijstelling aan bij de Belastingdienst, afdeling Buitenland. Hiervoor heb je ons loonheffingsnummer nodig. Dit is: 003 028 148 L05.

Als je vrijstelling krijgt, ontvang je van de Belastingdienst een verklaring. Stuur een kopie van deze verklaring naar administratie@bpfbouw.nl of naar: 

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE  Amsterdam