Loonheffing en loonheffingskorting

Bouwvakker staat op platform

Iedereen die een inkomen heeft, betaalt belasting. Loonheffing is het bedrag dat u aan belasting betaalt over uw pensioen. Loonheffing bestaat uit:   

  • loonbelasting
  • premie (een geldbedrag) voor verplichte volksverzekeringen als de AOW en Anw
     

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor betaalt u minder belasting. Als u in loondienst werkt, houdt uw werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Bij pensioen is de arbeidskorting niet meer van toepassing, maar de algemene heffingskorting wel. Samen heten ze loonheffingskorting. Bij pensionering betaalt u minder loonheffing, en krijgt u meer loon uitbetaald.

U mag de loonheffingskorting laten toepassen door 1 werkgever of uitkerende instantie.

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) past standaard de loonheffingskorting toe op de AOW. Wilt u dit niet? Dan moet u dit zelf doorgeven aan de SVB.

Krijgt u pensioen van bpfBOUW? Dan maken wij gebruik van loonheffingskorting als u dat wilt.

U mag zelf bepalen wie de korting toepast. Ook kunt u zelf de loonheffingskorting toepassen of stoppen. Dit kunt u aanpassen in Mijn Bouwpensioen.

De Belastingdienst verrekent of u te veel of te weinig heffingskorting heeft gekregen met de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u uiteindelijk altijd de korting krijgt waar u recht op heeft. De Belastingdienst bepaalt of u te veel of te weinig loonheffingskorting heeft gekregen.

Dat is een persoonlijke keuze. Het hangt af van de hoogte van uw inkomen en uw situatie.

U heeft 1 inkomen

Als u de loonheffingskorting gebruikt, dan krijgt u elke maand meer nettopensioen. Wilt u geen gebruik maken van de loonheffingskorting? Dan krijgt u een lager nettopensioen per maand. Na de belastingaangifte krijgt u geld terug of hoeft u minder bij te betalen.

Ook als u maar 1 keer de gebruik maakt van de loonheffingskorting, betaalt u soms toch te weinig belasting. Dat komt omdat het belastingstelsel een oplopend tarief heeft. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

 

U heeft meerdere inkomens  

Heeft u meerdere inkomens, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen? Zorg er dan ook voor dat u maar op 1 inkomen de loonheffingskorting krijgt. Doet u dit niet dan betaalt u te weinig belasting. Dit moet u later bijbetalen aan de Belastingdienst.
Meer informatie over loonheffingskorting over uw AOW, pensioen of andere uitkering vindt u op de website van de Belastingdienst.

De Belastingdienst houdt alleen rekening met uw totale inkomen. Het kan dus zijn dat als u al uw inkomens bij elkaar optelt, een deel van het totale inkomen in een hogere belastingschijf valt. Dan betaalt u mogelijk te weinig belasting en moet u waarschijnlijk geld terugbetalen aan de Belastingdienst.

U regelt dit zelf in Mijn Bouwpensioen. Log in met DigiD. Zorg ervoor dat u de juiste instellingen van DigiD aan heeft staan. Dit is nodig om uw loonheffingskorting aan te passen. Hoe? Bekijk de pagina met DigiD uitleg.

U betaalt mogelijk belasting in het land waar u woont en in Nederland. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken staan vast in belastingverdragen. Daarin regelen landen onderling de toestemming om belasting te heffen. 

U kunt mogelijk vrijstelling krijgen voor het betalen van loonheffing op uw pensioen van bpfBOUW. U hoeft in dat geval geen loonheffing te betalen. U vraagt vrijstelling aan bij de Belastingdienst, afdeling Buitenland. Hiervoor heeft u ons loonheffingsnummer nodig. Dit is: 003 028 148 L05.
 

Als u vrijstelling krijgt, ontvangt u van de Belastingdienst een verklaring. Stuur een kopie van deze verklaring naar administratie@bpfbouw.nl of naar: 

 

BpfBOUW

Postbus 637

1000 EE  Amsterdam

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op voor vragen.