Loonheffing en loonheffingskorting

Bouwvakker staat op platform

Iedereen die een inkomen heeft, betaalt belasting. Loonheffing is het bedrag dat je aan belasting betaalt over jouw pensioen. Loonheffing bestaat uit:   

  • loonbelasting
  • premie (een geldbedrag) voor verplichte volksverzekeringen als de AOW en Anw

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor betaal je minder belasting. Als je in loondienst werkt, houdt je werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Bij pensioen is de arbeidskorting niet meer van toepassing, maar de algemene heffingskorting wel. Samen heten ze loonheffingskorting. Bij pensionering betaal je minder loonheffing, en krijg je meer loon uitbetaald.

Je mag de loonheffingskorting laten toepassen door 1 werkgever of uitkerende instantie.

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) past standaard de loonheffingskorting toe op de AOW. Wil je dit niet? Dan moet je dit zelf doorgeven aan de SVB.

Krijg je pensioen van bpfBOUW? Dan maken wij gebruik van loonheffingskorting als je dat wilt.

Je mag zelf bepalen wie de korting toepast. Ook kun je zelf de loonheffingskorting toepassen of stoppen. Dit kan je aanpassen in Mijn Bouwpensioen.

De Belastingdienst verrekent of je te veel of te weinig heffingskorting hebt gekregen met de inkomstenbelasting. Dit betekent dat je uiteindelijk altijd de korting krijgt waar je recht op hebt. De Belastingdienst bepaalt of je te veel of te weinig loonheffingskorting hebt gekregen.

Dat is een persoonlijke keuze. Het hangt af van de hoogte van je inkomen en je situatie.

Je hebt 1 inkomen

Als je de loonheffingskorting gebruikt, dan krijg je elke maand meer nettopensioen. Wil je geen gebruikmaken van de loonheffingskorting? Dan krijg je een lager nettopensioen per maand. Na de belastingaangifte krijg je geld terug of hoef je minder bij te betalen.

Ook als je maar 1 keer gebruikmaakt van de loonheffingskorting, betaal je soms toch te weinig belasting. Dat komt omdat het belastingstelsel een oplopend tarief heeft. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Je hebt meerdere inkomens  

Heb je meerdere inkomens, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen? Zorg er dan ook voor dat je maar op 1 inkomen de loonheffingskorting krijgt. Doe je dit niet dan betaal je te weinig belasting. Dit moet je later bijbetalen aan de Belastingdienst.
Meer informatie over loonheffingskorting over je AOW, pensioen of andere uitkering vind je op de website van de Belastingdienst.

De Belastingdienst houdt alleen rekening met je totale inkomen. Het kan dus zijn dat als je al je inkomens bij elkaar optelt, een deel van het totale inkomen in een hogere belastingschijf valt. Dan betaal je mogelijk te weinig belasting en moet je waarschijnlijk geld terugbetalen aan de Belastingdienst.

Je regelt dit zelf in Mijn Bouwpensioen. Log in met DigiD. Zorg ervoor dat je de juiste instellingen van DigiD aan heeft staan. Dit is nodig om je loonheffingskorting aan te passen. Hoe? Bekijk de pagina met DigiD uitleg.

Je betaalt mogelijk belasting in het land waar je woont en in Nederland. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken staan vast in belastingverdragen. Daarin regelen landen onderling de toestemming om belasting te heffen. 

Je kunt mogelijk vrijstelling krijgen voor het betalen van loonheffing op jouw pensioen van bpfBOUW. Je hoeft in dat geval geen loonheffing te betalen. Je vraagt vrijstelling aan bij de Belastingdienst, afdeling Buitenland. Hiervoor heb je ons loonheffingsnummer nodig. Dit is: 003 028 148 L05.

Als je vrijstelling krijgt, ontvang je van de Belastingdienst een verklaring. Stuur een kopie van deze verklaring naar administratie@bpfbouw.nl of naar: 

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE  Amsterdam

Wij helpen je graag. Neem contact met ons op voor vragen.