BpfBOUW belegt niet meer in tabak en kernwapens

In december 2018 heeft het bestuur van bpfBOUW een besluit genomen om niet meer in bepaalde bedrijven te beleggen. We sluiten bedrijven uit die betrokken zijn bij tabak en kernwapens.

Beleggen op een verantwoorde manier

De pensioenpremie die u en uw werkgever elke maand betalen, wordt belegd. Dit doen we omdat beleggen op de lange termijn meer oplevert dan sparen. Een hoog rendement op de beleggingen vinden we belangrijk, maar dat moet wel op een verantwoorde manier. Als we beleggen, moet dat niet alleen financieel wat opleveren, we kijken ook of de bedrijven waarin we beleggen verantwoord omgaan met mens en milieu, en dat ze goed worden bestuurd.

Uitsluiten van tabak en kernwapens uit onze beleggingen

We vinden het belangrijk om verantwoord te beleggen. Daar passen investeringen in tabak en kernwapens niet bij. In december 2018 besloot het bestuur de volgende bedrijven uit te sluiten:

  • Tabak: bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak en tabaksproducten.
  • Kernwapens: bedrijven die betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling, verkoop en/of distributie inclusief het onderhoud van kernwapens.

Lees meer over de keuzes die we maken om verantwoord te beleggen.

15-03-2019