De jaarverslagen zijn verschenen

Het jaarverslag en het verslag verantwoord beleggen over het jaar 2015 zijn verschenen. In deze verslagen leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten van het afgelopen jaar.

Enkele thema's die we in ons jaarverslag bespreken zijn:

  • Onze financiële situatie;
  • De invoering van deeltijdpensioen; 
  • De aansluiting van Bpf Baksteen.

In het verslag verantwoord beleggen leggen wij uit hoe we in ons beleid rekening houden met onze omgeving. Enkele onderwerpen in dit verslag zijn: 

  • De stijging van het aantal duurzame beleggingen; 
  • De blijvende groei in het financieren van duurzame projecten; 
  • BpfBOUW sluit bepaalde bedrijven uit.

20-06-2016