Dekkingsgraad bpfBOUW eind februari 106,3%

De dekkingsgraad van bpfBOUW is door ontwikkelingen op de financiële markten in februari fors geraakt. Het coronavirus en handelsconflicten zorgen voor onrust op de beurs. Daarnaast zijn de pensioenverplichtingen gestegen door de rentedaling in februari.

Als gevolg van deze ontwikkelingen daalde de actuele dekkingsgraad van bpfBOUW van 111,1% aan het eind van januari naar 106,3% aan het eind van februari 2020. De beleidsdekkingsgraad daalde van 112,1% naar 111,3%. Het betreft een momentopname. Gedurende de eerste helft van maart 2020 zijn de dekkingsgraden verder gedaald. BpfBOUW houdt de situatie nauwlettend in de gaten en neemt, indien nodig, beslissingen over (aanpassingen van) het beleggingsbeleid. 

BpfBOUW neemt noodzakelijke maatregelen in verband met de verdergaande verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen richten zich op het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals het uitkeren van pensioenen. Deze processen zijn voldoende veiliggesteld. 

Wij weten niet hoe onze financiële situatie zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Als de dekkingsgraad blijft dalen, dan zijn eventuele kortingsmaatregelen aan het eind van het jaar niet uit te sluiten. Dat is op dit moment nog niet aan de orde.  

Bekijk hier het overzicht van de dekkingsgraden. Dit overzicht werken wij maandelijks bij om u op de hoogte te houden van de financiële positie van bpfBOUW.

16-03-2020