Dekkingsgraad stijgt in derde kwartaal

Eind september was de beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW 113,0%. Dat is 2,9% hoger dan de beleidsdekkingsgraad eind tweede kwartaal.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 113,0% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven ruim 1,13 euro in kas.

Vermogen stijgt en verplichtingen dalen

Het vermogen van bpfBOUW is in het derde kwartaal gestegen met 0,91 miljard euro. Door de stijging van de rente daalden de pensioenverplichtingen met 0,15 miljard euro. Samen zorgt dit voor een actuele dekkingsgraad van 117,3%. Een stijging van 2,3% in vergelijking met het vorige kwartaal. De kans om in de toekomst de pensioenen weer (deels) te kunnen verhogen neemt hierdoor toe.

Samen bouwen aan een toekomstbestendig pensioen

Het nieuwe kabinet wil samen met sociale partners stappen zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Het is een goede zaak dat het kabinet de sterke kanten van het bestaande stelsel wil behouden. Voor bpfBOUW blijft het samen zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen voor de deelnemer het uitgangspunt.

Hoe kijkt bpfBOUW naar de kabinetsplannen?

Het idee van het kabinet om het huidige pensioenstelsel te vernieuwen betekent een forse wijziging in de pensioenregeling. Wij vinden het belangrijk dat risico’s gedeeld blijven worden, zodat pech- en gelukgeneraties worden voorkomen. “BpfBOUW is positief dat de belangrijkste kenmerken van het huidige pensioenstelsel in het regeerakkoord worden benoemd,” reageert bestuursvoorzitter Mieke van Veldhuizen. “Wij zijn bezorgd of deze kenmerken bij doorvoering van alle regeringsvoornemens voldoende overeind blijven”. BpfBOUW vindt het ook belangrijk dat lage kosten en uitlegbaarheid naar de deelnemer centraal staan.

19-10-2017