Beleidsdekkingsgraad stijgt in eerste kwartaal 2018

Eind maart 2018 was de beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW 116,7%. Dat is 1,5 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind december 2017.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 116,7% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven ruim 1,16 euro in kas.

Licht negatief rendement in eerste kwartaal 2018

Over het eerste kwartaal van 2018 bedroeg het beleggingsrendement -0,3%. Hierdoor daalde het belegd vermogen licht. Dit negatieve rendement was voornamelijk te verklaren door gedaalde aandelenkoersen. Na maanden van relatieve rust daalden de aandelenmarkten begin februari. Ook de waarde van de beleggingscategorie Vastrentende waarden liep iets terug. Vastgoedbeleggingen presteerden goed waardoor het effect van de dalingen in de andere categorieën enigszins werd gecompenseerd. Het vermogen van bpfBOUW daalde in het eerste kwartaal met 0,13 miljard euro tot 56,53 miljard euro.

Verplichtingen stijgen

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het eerste kwartaal met 0,19 miljard euro en bedragen 48,26 miljard euro.

De actuele dekkingsgraad daalt, beleidsdekkingsgraad stijgt

De verplichtingen stegen en het vermogen daalde. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad in het eerste kwartaal met 0,8 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 1,5 procentpunt. Dit verschil wordt verklaard doordat in dit gemiddelde van 12 maanden ook nog enkele maanden meetellen met een hogere actuele dekkingsgraad.

Verdere toenamen duurzaam vastgoed

BpfBOUW hecht veel waarde aan investeren in duurzaam vastgoed. Het vermogen dat we in duurzaam vastgoed beleggen is in 2017 gestegen naar 6,5 miljard euro. Een groot deel daarvan is belegd in het Bouwinvest Residential Fund. Voor zijn duurzaamheidinspanningen werd dit fonds in 2017 beloond met een stijging van drie naar vier (van maximaal 5) GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) sterren.

Samen bouwen aan een toekomstbestendig pensioen

Jan Ruis, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “Wij zetten ons in voor een goed en betaalbaar en duurzaam pensioen voor al onze deelnemers. Gelukkig constateren we een toename van het aantal actieve deelnemers en werkgevers in de afgelopen tijd. Door onze relatief goede financiële positie konden wij begin 2018 de pensioenen van deelnemers licht verhogen. Wij streven ernaar om in de toekomst de pensioenen nog verder te kunnen verhogen.”
Rendement Q1 - 2018 Rendement YTD - 2018
Totaal rendement op beleggingen
-0,3%
-0,3%
Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking
-0,5%
-0,5%
Aandelen -2,7% -2,7%
Vastrentende waarden -0,8% -0,8%
Vastgoed 2,8% 2,8%
Alternatieve beleggingen 0,0% 0,0%
Renteafdekking 0,2% 0,2%
Valuta afdekking 0,5% 0,5%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – eerste kwartaal 2018

19-04-2018