Wat u moet weten over het coronavirus en uw pensioenregeling

De maatregelen rondom het coronavirus zorgen voor veranderingen die van invloed zijn op het bedrijfsleven. Misschien vraagt u zich af wat de gevolgen hiervan zijn voor uw pensioenregeling. U blijft via deze pagina op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

12-05-2020

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd  
Deze maatregel voor uw werkgever vervangt de regeling Werktijdverkorting (wtv). Het is een tegemoetkoming in loonkosten. Uw werkgever kan met een NOW-toekenning uw loon volledig doorbetalen. Uw pensioenopbouw blijft dan hetzelfde. U leest meer over NOW op de website van de Rijksoverheid.

Het coronavirus heeft geen invloed op uw arbeidsongeschiktheids- of nabestaandenpensioen 
Als u arbeidsongeschikt wordt door het coronavirus, heeft dit geen gevolgen voor een mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfBOUW. Hetzelfde geldt voor nabestaandenpensioen. Voor beide regelingen gebruiken wij onze normale voorwaarden. 

Antwoordenveloppen bpfBOUW niet altijd beschikbaar 
Krijgt u van ons post met de vraag om formulieren of documenten terug te sturen? Omdat wij vanuit huis werken, is het in sommige gevallen niet mogelijk een antwoordenvelop mee te sturen. Gebruikt u dan een eigen envelop en stuur deze naar: 
 
bpfBOUW 
Antwoordnummer 3429 
1000 PA Amsterdam 
 
Het is niet nodig om een postzegel te gebruiken.

U bereikt ons op dezelfde manier voor vragen
Heeft u vragen over uw pensioen? Bel dan naar 020 583 40 40. U bereikt ons van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. En op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Wilt u op een andere manier contact met ons opnemen? Kijk dan voor de mogelijkheden op onze contactpagina. Het is op dit moment helaas niet mogelijk om een persoonlijke afspraak op locatie met ons te maken. 
U blijft uw pensioen gewoon ontvangen
De corona-maatregelen hebben geen gevolgen voor uw pensioenuitkering en vakantiegeld. Wij maken uw vakantiegeld samen met uw reguliere pensioenuitkering over op 22 mei. U vindt hier een compleet overzicht van de betaaldata in 2020

Het coronavirus heeft geen invloed op het nabestaandenpensioen
U heeft misschien berichten in de media gezien over pensioenfondsen die geen nabestaandenpensioen uitkeren als mensen overlijden door het coronavirus. Dit is niet het geval bij bpfBOUW. Wij keren het nabestaandenpensioen uit op basis van onze normale voorwaarden.

Reactietermijn bewijs van in leven zijn verlengd 
Bent u pensioengerechtigd en woont u in het buitenland? Dan levert u ieder jaar uw bewijs van in leven zijn aan bij bpfBOUW. Op die manier kunnen we uw pensioen blijven uitbetalen.

Door het coronavirus kan het op dit moment moeilijk zijn uw levensbewijs te laten ondertekenen. Daarom is de reactietermijn met drie maanden verlengd. U heeft nu tot en met 31 juli 2020 om uw bewijs van in leven zijn bij ons in te dienen. Tot die tijd ontvangt u uw pensioen zoals u gewend bent.

Let op! Alleen een ambtenaar van de burgerlijke stand, een rechter of een notaris mag het formulier ondertekenen. Een huisarts/medisch specialist of de politie mag dit niet.  

Antwoordenveloppen bpfBOUW niet altijd beschikbaar 
Krijgt u van ons post met de vraag om formulieren of documenten terug te sturen? Omdat wij vanuit huis werken, is het in sommige gevallen niet mogelijk een antwoordenvelop mee te sturen. Gebruik dan een eigen envelop en stuur deze naar: 
 
bpfBOUW
Antwoordnummer 3429 
1000 PA Amsterdam. 
 
Het is niet nodig om een postzegel te gebruiken. 

U bereikt ons op dezelfde manier voor vragen
Heeft u vragen over uw pensioen? Bel dan naar 020 583 40 40. U bereikt ons van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. En op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Wilt u op een andere manier contact met ons opnemen? Kijk dan voor de mogelijkheden op onze contactpagina. Het is op dit moment helaas niet mogelijk om een persoonlijke afspraak op locatie met ons te maken. 

Betaaltermijn voor facturen in april en mei verlengd
We begrijpen dat het in deze tijd lastig kan zijn uw facturen op tijd te betalen. BpfBOUW verlengt daarom de betaaltermijn voor facturen naar twee maanden. 

Dit geldt voor de facturen met een factuurdatum van 1 april tot en met 31 mei. Dit staat ook vermeld op uw facturen. Voor oudere facturen geldt de normale betaaltermijn van 14 dagen.  

Heeft u automatische incasso? Ook de incassotermijn wordt verlengd naar twee maanden. Wij incasseren de facturen met een factuurdatum van 1 april tot en met 31 mei dus na twee maanden. Voor oudere facturen schrijven wij het bedrag af binnen de normale incassotermijn van 3 werkdagen. 

Wilt u uw factuur eerder betalen? Dan kunt u dit zelf doen door het bedrag over te maken naar:   

  • Stichting Derdengelden APG
  • Rekeningnummer NL12 ABNA 0481 7003 07
Let op! Vermeld hierbij uw factuurnummer en debiteurnummer, precies zoals dat op uw factuur wordt vermeld. 

Verwacht u op de korte of middellange termijn problemen met de afdracht van uw pensioenpremies in verband met het coronavirus? Neem dan contact op met onze financiële administratie via premies@bpfbouw.nl. Samen met u zoeken wij dan naar een passende oplossing.

Tegemoetkoming in loonkosten 
Als u de komende tijd een verlies van uw omzet van minimaal 20% verwacht, kan UWV een deel van uw loonkosten vergoeden. Dit is geregeld in de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) van de overheid. UWV vergoedt voor een periode van 3 maanden tot maximaal 90% van uw loonkosten.  


NOW is op 6 april 2020 ingegaan. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u van UWV een voorschot van 80%. Achteraf wordt met uw definitieve omzetverlies de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Zo kunt u uw werknemers blijven betalen. Voor een tegemoetkoming vanuit NOW moet uw omzetverlies 3 maanden achter elkaar minimaal 20% zijn. Meer informatie over NOW vindt u op de website van de Rijksoverheid 

U kunt geen werktijdverkorting meer aanvragen 
Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting (wtv) stopgezet. De NOW vervangt deze regeling. Heeft u al een toekenning Werktijdverkorting gekregen? Dan blijft deze geldig. Heeft u Werktijdverkorting aangevraagd en nog geen antwoord gehad? Dan geldt uw aanvraag als een aanvraag voor NOW. Aanvullende informatie zal bij u worden opgevraagd. 
 
Persoonlijke gesprekken met relatiemanagers op locatie zijn momenteel niet mogelijk  
U kunt onze relatiemanagers momenteel niet op locatie spreken. Had u al een afspraak met een van onze relatiemanagers gepland? Dan zoeken we naar een goed alternatief. U bereikt onze relatiemanagers net als anders via telefoon en e-mail.

U bereikt ons via e-mail  
Heeft u vragen over premies of het aanleveren van uw gegevens? Mail dan uw vraag naar premies@bpfbouw.nl. Heeft u vragen voor de Werkgeversdesk? Stuur uw vraag naar werkgevers@bpfbouw.nl. Laat het ons gerust weten als u wilt dat wij u terugbellen.   

Vermeld in uw e-mail uw aansluitnummer. U ontvangt dan zo snel mogelijk een antwoord op uw vraag.

Bent u benieuwd naar de gevolgen van het coronavirus op uw pensioen ?

We hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Bent u benieuwd naar de gevolgen van het coronavirus op u en uw personeel?

We hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.