Werkgeversorganisaties

 Man op kantoor kijkt lachend naar de camera

Als je een bedrijf in de bouw hebt, kan je je aansluiten bij een of meerdere werkgeversorganisaties. Zij behartigen de belangen van hun leden, delen relevante branche-informatie en bieden ondersteuning met kennis en trainingen. Daarnaast kan je als lid profiteren van collectieve voordelen. Klik op een logo om naar de website van de organisatie te gaan.

Koninklijke Bouwend Nederland is een grote vereniging van bouw- en infrabedrijven. Met belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice wordt er gewerkt aan een vitale bouwsector.

Bouwend Nederland

NOA behartigt de belangen van ruim 1.600 ondernemers in de afbouw. Leden profiteren van advies, financiële voordelen en een groot netwerk.

Bouwend Nederland

AFNL is een overkoepelende organisatie van brancheorganisaties in bouw en infra. Samen vertegenwoordigen ze ruim 1.200 bedrijven en 20.000 werknemers.

afn-logo.jpg

Federatie Veilig Nederland is een ondernemingsvereniging die zich inzet voor meer technische (brand)veiligheid. Hierbij staan voorlichting en de verbinding tussen leden centraal.

Federatie Veilig Nederland

Sinds de oprichting in 1950 behartigt BOVATIN de belangen van haar leden. Als lid kan je terecht voor juridische, technische en bedrijfskundige ondersteuning.

bovatin-logo.png

 

Boorinfo is onderdeel van AFNL. De vereniging maakt zich samen met aangesloten bedrijven sterk voor de professionalisering van de betonboorbranche.

Boorinfo

MKB INFRA is een brancheorganisatie voor kleine en middelgrote infrabedrijven. Het bestuur bestaat volledig uit ondernemers en biedt leden directe invloed op het beleid.

mkb-infra-logo.png

De NBvT is een branchevereniging voor de Nederlandse timmerindustrie. Samen met aangesloten bedrijven zetten ze zich in voor de ontwikkeling en het stimuleren van bouwen met hout.

nbvt-logo.png

NVAF behartigt de belangen van aannemers van funderingswerken, eigenaren van funderingsmaterieel en aanverwante bedrijven. Leden houden zich actief bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van funderingstechnieken.

nvaf-Logo.png

NVBU behartigt de individuele en collectieve belangen van het MKB binnen de burgerlijke- en utiliteitsbouw in het noorden en oosten van Nederland.

 

NVBU

STRAATWERK Nederland (voorheen Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland - OBN) komt op voor de gehele keten van verwerkers, toeleveranciers en opdrachtgevers in de bestrating. Door de ontmoeting, verbinding en inspiratie van leden zet de vereniging zich in voor een duurzaam gezonde branche.

straatwerk_nederland.png

Sinds 2009 is VERAS de belangenvereniging voor sloopaannemers in Nederland. De vereniging biedt hoogwaardige service en informatie voor leden in de sloop- en asbestverwijderingsbranche.

Veras

VEBIDAK is de landelijke branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Ze zet zich in voor een veilige werkomgeving, technische vooruitgang en een verantwoorde cao.

Vebidak

Vakfederatie Rietdekkers is de brancheorganisatie van zelfstandige rietdekkers in Nederland. Naast het promoten van rieten daken, wordt er ook voorlichting gegeven, opleidingen georganiseerd en kwaliteitseisen opgesteld.

Logo Vakfederatie Rietdekkers

Sinds 1992 is “De Zinkmeesters” een modern gilde. Het collectief bestaat uit hoogwaardige zink- en koperverwerkers. Samen zetten zij zich in om het vakmanschap en ambacht van zink en koper te waarborgen.

zinkmeesters-logo.jpg

De KNB behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse keramische industrie. Ook speelt de KNB een belangrijke rol binnen de sector als kennis- en inspiratiebron voor keramische bouwtechnieken.

 

KNB