Werkgeversorganisaties

 Man op kantoor kijkt lachend naar de camera

Bekijk de diverse organisaties van werkgevers in de Bouwnijverheid. Als u op het logo klikt, komt u bij de website van de organisatie.

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4800 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.

Bouwend Nederland

De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven. NOA heeft niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid binnen de afbouwbranche, maar ook een krachtige stem en de juiste middelen om de collectieve en individuele belangen van NOA-leden te behartigen.

Bouwend Nederland

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een landelijke koepel van brancheorganisaties die samen ruim 1.200 bedrijven vertegenwoordigen, met een totale omzet van 2 miljard euro en een arbeidsvolume van 20.000 werkzame personen.

 

afnl

Federatie Veilig Nederland is een professionele ondernemersvereniging met een groot aantal leden, alle gespecialiseerde bedrijven met (technische) oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken.

Federatie Veilig Nederland

De Bond voor Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN) is een organisatie die sinds haar oprichting in 1950 de technische, maatschappelijke en economische belangen behartigt van haar leden. Leden kunnen bij de bond terecht voor advies en ondersteuning op juridisch, technisch en bedrijfskundig gebied.

 

Bovatin

Boorinfo is een vereniging die zich inzet voor de professionalisering van de betonboorbranche. Vanuit de gedachte ‘samen zijn we sterk’ is Boorinfo de gesprekspartner namens de aangesloten bedrijven voor de overheid en overige organisaties. Daarnaast ondersteunt Boorinfo haar leden op tal van terreinen en genieten leden volop voordeel bij diverse leveranciers.

 

Boorinfo

MKB INFRA is de brancheorganisatie voor infrabedrijven. Opgericht door ondernemers vóór ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  Het bestuur bestaat uitsluitend uit ondernemers.

 

MKB Infra

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) is een branchevereniging die het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie vertegenwoordigt. De branchevereniging levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in en met hout, stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met als doel integrale kwaliteitsverbetering.

NBvT logo

De NVAF is een middelgrote ondernemersorganisatie welke zich ten doel heeft gesteld de belangen van de leden/aannemers van funderingswerken en eigenaren van funderingsmaterieel te behartigen. Daarmee vervult zij een platformfunctie in de branche funderingsbedrijf.

 

Logo Nederlande Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF)

De Noordelijke Vereniging voor de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (NVBU) is ontstaan in Drenthe/Noord-West Overijssel en behartigt de belangen van bouwbedrijven die werkzaam zijn op het vlak van de burgelijke- en utiliteitsbouw.

 

NVBU

OBN is de Vakgroep Ondernemers Bestratend Nederland van Bouwend Nederland. Per 1 januari 2014 is de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) de nieuwe Vakgroep Ondernemers Bestratend Nederland van Bouwend Nederland.

 

Logo Ondernemersvereniging Bestratingen Nederland (OBN)

VERAS (Vereniging voor Aannemers in de Sloop) is dé belangenvereniging voor sloopaannemers in Nederland. VERAS is per 1 januari 2009 ontstaan uit samenwerking tussen de brancheverenigingen Babex en VS (Vereniging van Sloopaannemers) en telt momenteel ongeveer 80 leden.

 

Veras

VEBIDAK is de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Als zodanig neemt zij binnen de branche een unieke positie in. Haar lid-bedrijven vertegenwoordigen ruim 70% van de totale omzet binnen de branche.

 

Vebidak

De Vakfederatie Rietdekkers is de brancheorganisatie van rietdekkers in Nederland. Zij behartigt de belangen van de zelfstandige rietdekkers en rietdekbedrijven, zowel op economisch als op sociaal gebied.

 

Logo Vakfederatie Rietdekkers

Werken met Titaanzink en koper vereist vakmanschap. Om dit vakmanschap te waarborgen is in 1993 de Vereniging “De Zinkmeesters” in het leven geroepen.

 

Logo De Zinkmeesters

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse keramische industrie.

 

KNB