Belangenbehartigers

Je staat sterker als je bent aangesloten bij een organisatie. Dat geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor gepensioneerden en werkgevers. Als groep kun je samen een vuist maken om je belangen te behartigen. Bijvoorbeeld tijdens besprekingen over een nieuwe cao.