Correctie- en herzieningenbeleid

Bouwvakker met veilgheidshelm meet muur op

BpfBOUW wil dat je op een correcte pensioenadministratie kunt vertrouwen. Daarom doen wij er alles aan om je pensioen zo goed en actueel mogelijk vast te stellen. Toch kan het voorkomen dat we je pensioen moeten aanpassen. Wij vinden het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarom heeft het bestuur hier het Correctie- en herzieningenbeleid voor vastgesteld.

Wat is een herziening?

Van een herziening is sprake als een pensioen moet worden aangepast. Bijvoorbeeld omdat wij nieuwe gegevens of informatie hebben gekregen. Of omdat er iets in je persoonlijke situatie verandert.  

Als we vaststellen dat er een verkeerd pensioenbedrag is uitgekeerd, dan passen we de pensioenadministratie aan met de juiste gegevens. Zo zorgen we ervoor dat iemand die nog pensioen opbouwt de juiste gegevens ziet en dat iemand die al pensioen ontvangt het bedrag krijgt waar hij/zij recht op heeft.

Wat gebeurt er als je een verkeerd pensioen hebt ontvangen?

Wanneer we ontdekken dat we een verkeerd pensioen hebben uitgekeerd dan passen we dit altijd aan naar de juiste pensioenuitkering. Aanpassingen voeren we met terugwerkende kracht door naar het verleden en naar de toekomst voor toekomstige uitkeringen. Als wij een pensioenuitkering aanpassen, dan krijgt de pensioengerechtigde daar altijd informatie over.

Aanpassingen van een verkeerd uitgekeerd pensioen voeren we door met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de pensioenuitkering inging. Een aanpassing kan voor pensioengerechtigden voor- of nadelen hebben. Als een aanpassing voor een pensioengerechtigde leidt tot een lagere uitkering met terugwerkende kracht, dan kijken we of we het teveel betaalde pensioen naar redelijkheid wel/niet/gedeeltelijk terug kunnen vragen.

Dit bepalen we aan de hand van verschillende vragen:

-             Wat is de oorzaak van de verkeerde pensioenuitkering?

-             Was het voor de pensioengerechtigde duidelijk dat er een sprake was van een onjuiste pensioenuitkering?

-             Hoe lang heeft de verkeerde uitkering plaatsgevonden?

-             Wat zijn de persoonlijke omstandigheden van de pensioengerechtigde?

-             Zijn er (andere) bijzondere omstandigheden die meespelen?

Wanneer we hebben vastgesteld dat iemand een te hoge pensioenuitkering krijgt dan passen we het bedrag van de toekomstige uitkeringen aan naar de juiste pensioenuitkering.

Het kan echter voorkomen dat we de pensioenuitkering naar de toekomst niet verlagen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de pensioengerechtigde bewijsbare schade zal leiden omdat hij/zij financiële verplichtingen is aangegaan op basis van de te hoge pensioenuitkering.  

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op

Heb je vragen over hoe we te werk gaan? Of ben je ontevreden over (de afhandeling van) een herziening? Neem dan contact met ons op.

Mocht je daarna niet tevreden zijn dan kan je een klacht indienen. Lees hier meer over hoe bpfBOUW omgaat met klachten.