Ons herstelplan

Een pensioenfonds moet voldoende geld in kas hebben om de pensioenen nu en later te kunnen uitbetalen. Als een pensioenfonds te weinig geld heeft, is de dekkingsgraad te laag. Onze dekkingsgraad is eind 2019 te laag. Daarom hebben wij een herstelplan gemaakt. Dit plan laat zien dat, op basis van ons beleid en de wettelijke uitgangspunten, onze dekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau komt.

Herstelplan 2020 goedgekeurd

Wij verwachten dat onze dekkingsgraad binnen 5 jaar kan groeien naar het minimum niveau van 123,9%. Wij hebben dan weer voldoende buffers om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen, ook als er tegenvallers zijn. Dit staat in het herstelplan 2020 dat inmiddels is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Het herstelplan 2020 gaat uit van de situatie van eind 2019. De coronacrisis die begin 2020 ontstond, zorgt voor onzekerheid. Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren en hoe zwaar de economie en financiële markten erdoor worden geraakt. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om uitspraken te doen over de gevolgen voor het herstelplan 2021.

Wat waren de uitkomsten van het herstelplan 2019?

In het herstelplan 2019 lieten we zien dat het wettelijk vereiste niveau ook binnen 5 jaar gehaald kon worden. Eind 2019 lag de beleidsdekkingsgraad echter 3,2 procentpunt lager dan onze verwachting in het herstelplan 2019.

Een herstelplan is een berekening volgens de regels van DNB. Met de berekening beslissen we of we de pensioenen moeten verlagen. We gebruiken het herstelplan niet om te beslissen over het verhogen van de pensioenpremies of het laten meegroeien van het pensioen met de prijzen. DNB keurt het herstelplan goed. 

Elk pensioenfonds met een dekkingsgraad onder het vereiste niveau moet een herstelplan maken. Dat staat in de Pensioenwet. De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW moet hoger zijn dan 123,9%. Dan kunnen we de pensioenen blijven betalen, nu en in de toekomst. We hebben dan ook een buffer waarmee we het pensioen kunnen laten meegroeien met de prijzen.

Met de berekening van DNB moeten we laten zien dat onze beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar groeit naar het vereiste niveau. Bereiken we dit niveau niet? Dan moeten we ons beleid aanpassen. Bijvoorbeeld door de pensioenen minder of niet te verhogen. In het uiterste geval moeten we de pensioenen verlagen.

Sinds 2009 hebben wij een herstelplan opgesteld. In het herstelplan staat een plan van aanpak waarmee we laten zien dat binnen 10 jaar het eigen vermogen weer naar het wettelijk vereiste niveau groeit.